PREZENTARE / COLECŢII / Cărţi  <<<


CĂRŢI

 

Biblioteca Ştiinţifică USARB dezvoltă şi deţine colecţii enciclopedice de publicaţii cu caracter ştiinţific şi de înaltă valoare culturală din ţară şi de peste hotare, pe toate categoriile de suporturi documentare în acord cu programele de învăţământ, cercetare şi cultură.

La 01.01.2015 Colecţia Bibliotecii constituie 1 022 712 documente, 294 570 titluri în 57 de limbi, în valoare de 11 152 708 lei 61 bani.

Structura organizatorică a colecţiilor:

Fondul principal (de bază) al Bibliotecii include documente destinate conservării, comunicării prin toate subdiviziunile Bibliotecii.

Colecţiile uzuale sînt structurate pe domenii de ştiinţe, organizate în spaţii cu acces direct şi indirect la raft, destinate studiului în bibliotecă şi împrumutului la domiciliu. Colecţiile uzuale se află în următoarele subdiviziuni:

Colecţiile special deţin documente destinate conservării, documentării şi cercetării. Biblioteca păstrează documente cu valoare bibliofilă, ştiinţifică, documentară, literară. .

Colecţia de carte rară include: Carte rară, Carte cu autograf şi dedicaţii, Colecţia Ioan Nicorici.

Fondul de carte Carte rară conţine – 7 061, inclusiv:
           Carte rară – 5 274
           Carte cu autograf – 1 037
           Colecţia Ioan Nicorici – 750

           Colecţia Depozit Obligatoriu Universitaria – 2 237

Carte rară
Cărţile rare constituie mari tezaure condensate care au trecut prin timp, mărturisind despre forţa cuvîntului, despre nevoia de înălţare şi despre nebănuitele cărări pe care le-au bătut paşii fiecărei generaţii. Colecţia cuprinde opere eminente prin autori, măiestrie grafică, valoare bibliofilă, cărţi româneşti din secolul al XIX-lea – începutul secolului al XX-lea tipărite în centre tipografice din ţară şi de peste hotare, cărţi în limbi străine editate în anii 1760, ediţii princeps şi antume, cărţi cu o prezentare poligrafică şi artistică deosebită, cărţi cu ex-libris, curiozităţi tipografice, colecţii personale, publicaţii periodice vechi etc. Documentele din colecţia de Carte rară datează din secolul al XVIII - lea, pînă în prezent, şi însumă cărţile în limbile: Română – 33%; Engleză – 4,5%; Franceză – 18%; Germană – 0,8%; Rusă – 34%; alte limbi: Italiană, Spaniolă, Poloneză, Portugeză, Latină, Ucraineană, Greacă – 10%. Începând cu anul 2000 s-au efectuat investigaţii bibliografice, realizîndu-se patru fascicule: „Carte rară în limba română din colecţiile bibliotecii: contribuţii bibliografice”.

Carte cu autograf şi dedicaţii 
Biblioteca a adunat un număr considerabil de volume cu însemnări manuscrise şi/sau autografe, peste 1 030 de cărţi. Sînt autografe de autori, cadre didactice, personalităţi din Moldova şi din străinătate (România, SUA, Germania, Franţa, Mexic, Rusia, Ucraina, Anglia, Spania, Uzbechistan, Lituania etc.). Lucrarea „Carte cu autograf şi dedicaţii”, editată în anul 2010 de către colaboratorii Bibliotecii, valorifică Colecţia cu autograf din perioada anilor 80 ai sec.XX şi primul deceniu al secolului al XXI - lea.

Colecţia Ioan Nicorici
În anul 2010 în Bibliotecă a fost creată colecţia, provenită din donaţia locuitorului mun. Bălţi, Ioan Vasile Nicorici – „Colecţia Ioan Nicorici”, constituită din 750 exemplare în 694 de titluri, în 7 limbi (română, rusă, slavonă, germană, latină, greacă, franceză). Tematica publicaţiilor este variată, dar predomină lucrarile din domeniul teologiei şi istoriei, din sec.XVIII începutul sec. XX (sec. XVIII – 6 documente, sec. XIX – 330 documente, sec. XX – 414 documente), cuprinzînd documente religioase - Noul Testament, Vechiul Testament, Biblii, Evanghelii, Trebnic, cîntece bisericeşti, Liturghii, Mineie.

Depozit Obligatoriu Universitaria
Crearea Depozitului Obligatoriu Universitaria are scopul de a valorifica şi promova patrimoniul ştiinţific şi intelectual USARB. Colecţia DOU cuprinde 2 237 titluri. Obiectul DOU îl constituie următoarele documente: note de curs, prelegeri, programe, curriculum-uri, studii, culegeri de comunicări în cadrul conferinţelor ş.a. elaborate de către membrii comunităţii universitare. O parte din documentele DOU se regăsesc în format electronic în Biblioteca Digitală şi ORA USARB. Tot aici, în colecţia DOU se localizează şi tezele de licenţă/master/doctor ale studenţilor, profesorilor realizate în perioada studiilor universitare şi postuniversitare – 7 976.

În Biblioteca Ştiinţifică USARB în anul 2014 au fost integrate 6 colecţii particulare în acces liber la raft:

Colecţii ale structurilor naţionale şi internaţionale:Utilizatorii bibliotecii au acces liber şi la colecţiile internaţionale, integrate în structura bibliotecii, ca una din sursele principale în asigurarea accesului la documentele bibliotecilor din ţară şi din alte ţări ale lumii.