Диеты от специалистов в похудении беру на all-diet.info.

 SAGE Research Methods Cases

SAGEBaza de date conţine informaţii cu full-texte, abstracte din diverse domenii de studii: afaceri şi management, comunicare și media, consiliere și psihoterapie, criminologie și justiție penală, economie, educaţie, inginerie, geografie, sănătate, istorie, marketing, matematică, asistență medicală, științe politice și relații internaționale, psihologie, muncă socială, sociologie, tehnologie, etc. Metodele de cercetare SAGE conțin seturi de date și video destinate cercetătorilor şi studenților. Sursa include dicționare și enciclopedii, capitole din cărți, cărți academice complete, reviste ştiinţifice şi articole din ele. 

 Thomson Reuters Web of Science

web sciencePrin Proiectul Modernizarea serviciilor bibliotecilor universitare din Moldova, Biblioteca Ştiinţifică USARB oferă acces la baza de date Thomson Reuters Web of Science. Cadrele didactice, masteranzii şi studenţii USARB pot consulta această bază de date din campusul universitar, accesând linkul https://access.webofknowledge.com/ şi solicitând introducerea parolei de bibliotecari.

Prin contractul de licențiere cu firma Clarivate Analytics se va asigura accesul la 8 produse Web of Science:

 • ARTS AND HUMANITIES CITATION INDEX WEB OF SCIENCE (1975 – Curent)
 • BOOK CITATION INDEX SCIENCE EDITION – WEB OF SCIENCE (1995 – Curent)
 • CONFERENCE PROCEEDINGS CITATION INDEX SOCIAL SCIENCE AND HUMANITIES WEB OF SCIENCE (1990 – Curent)
 • CONFERENCE PROCEEDINGS CITATION INDEX SCIENCE EDITION – WEB OF SCIENCE LIMITED (1990 – Curent)
 • SCIENCE CITATION INDEX EXPANDED WEB OF SCIENCE (1945 – Curent)
 • SOCIAL SCIENCES CITATION INDEX WEB OF SCIENCE (1956 – Curent)
 • BOOK CITATION INDEX SOCIAL SCIENCES AND HUMANITIES EDITION – WEB OF SCIENCE (1995 –Curent)
 • INCITES – BENCHMARKING

 Cambridge Journals Online

cambridge journals logoCambridge Journals Online oferă acces la o colecție multidisciplinară de 390 de reviste științifice și acoperă o gamă largă de discipline din domeniul științelor exacte, umanistice și sociale: antropologie, arheologie, arte, astronomie, chimie, informatică, educație, inginerie, științe generale, geografie, istorie, lingvistică, drept, științe ale naturii, literatură, politică și relații internaționale, psihologie, religie, sociologie, statistică și probabilitate.

 Taylor & Francis Online Journal Library

taylorand francis logoTaylor & Francis Online Journal Library reunește conținuturi online de la trei lideri editoriali:Taylor & Francis, Routledge şi Psychology Press. Oferă acces la peste 1 700 de reviste care acoperă o gamă largă de domenii – de la științele sociale și umaniste până la știință și tehnologie.

Perioada de accesare 31 decembrie 2018.

 IPR BOOKS

iprbooksbtn.pngSistemul electronic pentru biblioteci IPR BOOKS – un important furnizor de conținut digital pentru instituții de învățământ superior și biblioteci universitare. Aici pot fi consultate mai bine de 130 000 publicații electronice licențiate (manuale și ghiduri de studiu, monografii, cărți de referință), editate în ultimii 5-10 ani la peste 700 de edituri. Baza de date conţine informaţii din toate domeniile majore de cunoaștere: științe naturale, tehnice, sociale și umane, inclusiv economice, lista lor fiind în continuă creștere şi este relevantă domeniilor de interes studiate şi cercetate în USARB.

Conținutul IPR BOOKS este actualizat în fiecare lună cu e-publicaţii noi care nu au fost încă tipărite.

 Royal Society Journal Collection

royal sp

Royal Society Journal Collection este una dintre cele mai vechi surse ştiinţifice care publică reviste din întreaga gamă de ştiinţe. Scopul fundamental al Societăţii este de a recunoaşte, promova şi susţine excelenţa în ştiinţă, de a încuraja dezvoltarea şi utilizarea ştiinţei în beneficiul omenirii.

Platformă este destinată oamenilor de știință interesați de istorie și paleografie.

 Research4Life

R4L logoPlatformă ştiinţifică ce oferă reviste și cărți electronice din domeniul sănătății, agriculturii, mediului, științelor conexe și științelor sociale.

 

 HINARI

hinariHealth InternetWork Access to Research Initiative oferă acces la cele mai importante reviste și cărți editate de edituri prestigioase în domeniul științelor sociale biomedicale și conexe. Acest portal este disponibil în limbile arabă, engleză, franceză, rusă, portugheză și spaniolă.

 OARE

logo OAREOnline Access to Research in the Environment – portal, care oferă acces la 17 baze de date şi colecţii de reviste electronice, 16 surse de referinţă şi 11 colecţii în acces deschis privind mediul, fiind coordonat de Programul Naţiunilor Unite pentru Mediu (UNEP).

 AGORA

logo agoraAccess to Global Research in Agriculture – portal coordonat de FAO/Cornell University, USA ce oferă acces la informații din domeniul agriculturii și științelor conexe.

 ARDI

logo ardiAccess to Research for Development and Innovation - portal ce oferă acces la cercetare pentru dezvoltare și inovare; ARDI a fost lansat de către Organizația Mondială a Proprietății Intelectuale în 2009 și sprijină cercetătorii din țările în curs de dezvoltare în crearea și dezvoltarea noilor soluții la provocările tehnice cu care se confruntă la nivel local și global. ARDI include peste 8 000 de reviste, 20 000 de cărți, 15 resurse de referință, 45 de editori.

 GOALI

goaliGlobal Online Access to Legal Information oferă acces la cercetarea juridică în țările în curs de dezvoltare. Baza de date conţine reviste, publicații și baze de date academice din domeniul juridic. 

 EBSCO

ebscoConsorţiul REM (Resurse Electronice pentru Moldova) - un proiect comun al Institutului pentru o Societate Deschisă, Budapesta - Open Society Institute (OSI) şi Compania editorială EBSCO Publishing (SUA). EBSCO este la moment unul dintre cei mai mari furnizori de reviste în format tradiţional şi electronic.

 • Academic Search Premier
 • Business Source Premier
 • ERIC
 • GreenFILE
 • Library, Information Science & Technology Abstracts
 • MasterFILE Premier
 • Newspaper Source
 • Regional Business News
 • Research Starters – Education
 • Research Startes – Business
 • Research Startes – Sociology

 SpringerLink

Unul din liderii mondiali care oferă cărţi şi reviste practic din toate domeniile de cercetare. Această bază de date este o resursă sigură de informaţii pentru cercetători, cadre didactice şi studenţi.

springerBaza de date conţine informaţii cu full-texte din diverse domenii: arhitectură şi design, astronomie, ştiinţe biomedicale, business şi management, chimie, pedologie, geografie, inginerie, mediul ambiant, drept, matematică, filosofie, fizică, psihologie, ştiinţe sociale, statistică etc. Baza de date se actualizează zilnic.

Accesul este oferit numai din spaţiile USARB.

 EIFL

În susţinerea educaţiei şi activităţii de cercetare în calitate de membru al Consorţiului REM Biblioteca oferă utilizatorilor acces gratuit la pachetul de baze de date EIFL. Aceste colecţii digitale au un conţinut academic multidisciplinar, specializat pe un anumit subiect sau enciclopedic, şi cuprind articole din publicaţii periodice (rezumate şi/sau full-text), cărţi, referinţe, rapoarte, cercetări, studii de caz, imagini şi hărţi.

 IOP Science

logo IOP SciencePachetul IOP Science include 45 de reviste de mare impact. Reviste IOP Science acoperă subiectele: fizică, biologie, chimie, inginerie, mediu, matematica, medicină.

Perioada de accesare 1 ianuarie 2014 – 31 decembrie 2019.

 BioONE

logo BioOne

BioOne complet oferă acces la 180 reviste ştiinţifice cu peste 125 000 articole full-text de mare impact privind cercetarea în ştiinţe biologice, ecologice şi de mediu.

Perioada de accesare 1 ianuarie 2016 – 31 decembrie 2018.

 EDWARD ELGAR Publishing

logo Edward Elgar Publishing Colecţia Edward Elgar Publishing conţine 7 reviste din domeniul drept, economie, precum şi studii de management şi leadership: Journal of Human Rights and the Environment, Queen Mary Journal of Intellectual Property, Review of Keynesian Economics, European Journal of Economics and Economic Policies: Intervention, Leadership and the Humanities.
Colecţia E-book Edward Elgar Publishing oferă acces la 187 de titluri publicate în 2014. Colecţia de cărţi acoperă multe domenii interdisciplinare  de studii de dezvoltare, inclusiv finanţe, economie, studii de inovare, dezvoltarea infrastructurii, a sănătăţii, guvernanţă corporativă, publică şi politica socială, migraţia, metode de cercetare, de proprietate intelectuală, reforma juridică etc. Colecţia cuprinde monografii academice, manuale şi cărţi de referinţă.

Perioada de accesare 1 iulie 2014 – 31 decembrie 2019.

 IMF eLibrary

logo IMF eLibrary

eLibrary, Fondul Monetar internaţional (FMI) oferă acces on-line la colecţia completă cu conţinut economic global la mai mult de 11 000 de publicaţii cu full-text, la baze de date statistice ale FMI. eLibrary FMI este o resursă importantă pentru studiu economic şi analize. Bazele de date acoperă următoarele discipline: balanţa de plăţi, pieţele de capital, mărfuri, modele econometrice, cooperarea economică, dezvoltare economică, politică economică, energetică, instituţii financiare, schimb valutar, politica monetară, uniuni monetare, economie politică, reducerea sărăciei, ratele de schimb reale, economie regională, tarife, acorduri comerciale.

Perioada de accesare 1 ianuarie 2015 – 31 decembrie 2020.

 Royal Society Journals

royal spThe Royal Society Journals Collection cuprinde 9 titluri de publicaţii periodice cu mare impact în ştiinţele fizicii și biologice, inclusiv Philosophical Transactions A and B, şi Proceedings A and B. Abonații beneficiază, de asemenea, de acces la arhivă digitală Royal Society, care datează din 1665. Subiectele acoperite: ştiinţe biologice, ştiinţe fizice, matematice și inginereşti, subiecte transdisciplinare.

Perioada de accesare 1 ianuarie 2015 – 31 decembrie 2020.

 DUKE UNIVERSITY PRESS JOURNALS

dukeE-Duke University Press oferă acces online la 44 de titluri de reviste în ştiinţele umaniste şi sociale. Revistele acoperă subiectele: studii de istorie, studii africane, antropologie, artă, studii asiatice, critică şi teorie, studii culturale, economie, educaţie, mediu, etnografie, studii europene, ficţiune & poezie, mass-media, studii literare, politica de sănătate, de gen, istorie, studii regionale internaţionale, studii despre Orientul Mijlociu, teoria muzicii, pedagogie, filozofie, politică, studii religioase, studii ştiinţifice, sociologie şi teoria socială, teatru şi studii de performanţă.

Perioada de accesare 1 ianuarie 2016 – 31 decembrie 2018.

 The New England Journal of Medicine

logo New England Journal of Medicine

The New England Journal of Medicine (NEJM) este un jurnal medical săptămânal care publică noile descoperiri din medicină, articole, rapoarte de caz, practica de clinică. Domeniile acoperite: cardiologie, medicina de urgenţa, endocrinologie, gastroenterologie, hematologie / oncologie, imunologie / alergie, boli infecţioase, nefrologie, neurologie / neurochirurgie, reumatologie.

Perioada de accesare 21 septembrie 2015 – 31 decembrie 2018.

 OpenEdition

openeditionOpenEdition este dezvoltat de Centrul pentru Publicarea Electronică Deschisă (Cléo - UMS 3287), centru operat de  CNRS, Universitatea din Aix-Marseille, EHESS şi Universitatea din Avignon şi Pays de Vaucluse, Franţa.
OpenEdition oferă comunității ştiințifice patru platforme internaţionale de publicare şi informare în ştiințele umaniste și sociale în limbile franceză, engleză, portugheză, germană, italiană, spaniolă.

Perioada de accesare 17 ianuarie 2018 – 31 decembrie 2019.

 OpenEdition Journals

openedition journals

OpenEdition Journals este o platformă pentru reviste în științele umaniste și sociale.
Fondată în 1999 sub numele Revues.org, aceasta găzduiește astăzi peste 450 de publicații online sau 150.000 de articole, dintre care 95% sunt în acces deschis.

Perioada de accesare 17 ianuarie 2018 – 31 decembrie 2019.

 OpenEdition Books

openedition books PlatformA OpenEdition Books dedicată cărţilor găzduieşte astăzi peste 4 809 de cărţi în acces deschis din arte, educaţie, geografie, ecologie, mediul ambiant, arheologie, ştiinţele comunicării şi biblioteconomie.

Perioada de accesare 17 ianuarie 2018 – 31 decembrie 2019.

 Hypotheses

hypotesisHypotheses este o platformă pentru blogurile de cercetare. Găzduiește câteva mii de bloguri care acoperă toate domeniile ştiinţelor umaniste și sociale. Textele sunt în acces deschis. Acestea pot fi de interes publicului larg. În fiecare zi, se actualizează cu noi postări.

Perioada de accesare 17 ianuarie 2018 – 31 decembrie 2019.

 Calenda

calenda Calenda este un calendar în domeniul științelor umaniste și sociale. Calendarul evenimentelor academice informează utilizatorii, profesorii și cercetătorii despre știrile din cercetare. Calenda oferă feed-uri pe categorii, 37312 de tipuri de evenimente în limbile franceză, engleză, portugheză, germană, italiană, spaniolă.

Perioada de accesare 17 ianuarie 2018 – 31 decembrie 2019.

 ASTM standards Abstracts

compasASTM International a fost organizat în 1898 în SUA fiind una dintre cele mai mari organizații internaționale de dezvoltare a standardelor. La nivel global funcţionează peste 12.000 de standarde ASTM, îmbunătăţind viața a milioane de oameni în fiecare zi. Combinate cu serviciile inovatoare de afaceri, standardele ASTM îmbunătățesc performanța și ajută toată lumea să aibă încredere în lucrurile pe care le cumpără și le utilizează - de la jucărie până la avion. Foloseşte expertiza a peste 30.000 de membri din 140 de ţări pentru a crea un consens și a îmbunătăți performanța în industria prelucrătoare și materiale, produse și procese, sisteme și servicii.

Perioada de accesare 17 ianuarie 2018 – 31 decembrie 2019.

Share this post

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedInSubmit to LiveinternetSubmit to LivejournalSubmit to MoymirSubmit to VkcomSubmit to Yaru Submit to FlickrSubmit to Google+Submit to YouTube

Ce beneficii considerați că aţi primit în urma frecventării bibliotecii?

Am dezvoltat abilităţi noi - 11.1%
Am obţinut informaţii de ajutor pentru procesul de studii - 11.1%
Am simţit biblioteca ca un spaţiu sigur şi plăcut pentru studii şi lectură - 66.7%

Total votes: 9
The voting for this poll has ended on: July 12, 2019

Abonează-te la NEWSLETTER!

captcha 
Terms and Conditions