Много Joomla шаблонов на www.templete.ru

Bibliographies

Bibliographies are necessary tools of information and documentation (with various subjects and completeness), basic support for the educational and research process. The bibliographies of the publications of the University academic staff collect information about the documentary heritage developed over time.

Bibliographia Universitas
Vestigia Semper Adora
Ethnographic bibliographies
Biobibliographies
Biobibliographical dictionaries
Thematical bibliographies

 

Bibliographia Universitas

The collection contains information on the results of the scientific researches of the Balti university staff. The bibliographies contribute to the consolidation of the University's image in the academic world, to the continuity in research, to the stimulation of the scientific research of the students and to the popularization of the scientific achievements of the members of the university community.

Lucrările profesorilor şi colaboratorilor USARB: Bibliografii selective (5 ani)
contributii 10 15 1

Contribuţii Ştiinţifice ale profesorilor şi colaboratorilor USARB : [în 2 vol.] / Univ. de Stat „Alecu Russo” din Bălţi, Bibl. Şt. ; alcăt.: Anna Nagherneac, Natalia Culicov,  Taisia Aculova ; red. resp.: Elena Harconiţa ; red. bibliogr.: Lina Mihaluţa. – Bălţi : [S.n.], 2018. – (Bibliographia Universitas, ISBN 978-9975-50-154-5). – ISBN 978-9975-50-217-7.
Vol. 1 : 2010-2015. – 2018. – 444 p. – ISBN 978-9975-50-218-4.
Vol. 2 : 2010-2015: Indexuri auxiliare. – 2018. – 184 p. – ISBN 978-9975-50-219-1.
http://dspace.usarb.md:8080/jspui/handle/123456789/4281
http://dspace.usarb.md:8080/jspui/bitstream/123456789/4287/1/Vol.2.pdf

Bibliografia Contribuţii ştiinţifice ale profesorilor şi colaboratorilor USARB 2010-2015 (apărută în colecţia Bibliographia Universitas) impunătoare după volum, propune peste 4 400 înregistrări bibliografice care desemnează realizările didactice, de cercetare ştiinţifică, preocupările literare şi cultural-sportive ale universitarilor bălţeni publicate în anii 2010-2015: monografii, studii, manuale, ghiduri, dicţionare, reviste, articole din publicaţiile în serie din ţară şi străinătate.

coperta cărţii Contribuţii ştiinţifice ale profesorilor şi colaboratorilor USB Scurtu, Elena. Contribuţii ştiinţifice ale profesorilor şi colaboratorilor USB „Alecu Russo” 2005-2010 : Bibliogr. selectivă / Elena Scurtu, Maria Fotescu, Ana Nagherneac ; ed. îngr.: E. Harconiţa ; red. bibliogr.: Lina Mihaluţa ; desing/cop./machetare: Silvia Ciobanu ; Bibl. Şt. a Univ. de Stat „Alecu Russo”. – Bălţi, 2011. – 368 p. – (Bibliographia Universitas). – ISBN 978-9975-50-065-4 ;
http://dspace.usarb.md:8080/jspui/handle/123456789/690

Încâ în ultimul deceniu al secolulului trecut s-a încetăţenit o frumoasă tradiţie ca la fiecare 5 ani contribuţiile ştiinţifice ale cadrelor didactice şi bibliotecarilor Universităţii de Stat „Alecu Russo” din Bălţi, să fie adunate într-un singur volum, o carte de vizită pe un anumit spaţiu temporal şi mai multe spaţii domeniale. În actualul impunător volum sunt prezentate toate lucrările elaborate şi editate în anii 2005 – 2010: monografii, studii, manuale, ghiduri, dicţionare, reviste, articole tipărite în publicaţiile în serie din ţară şi străinătate. Printr-o fructuoasă colaborare cu cadrele didactice, bibliotecarii au realizat controlul bibliografic instituţional, descriind cu meticulozitate fiecare unitate din cele 2 549 incluse în aceasta lucrare. Primul capitol cuprinde informaţii despre materialele conferinţelor universitare, Buletinul Rectoratului şi revistele Artă şi educaţie artistică, Fizică şi Tehnică, Limbaj şi Context, Glotodidactica, Noua Revistă Filologică, SEMN, Sintagmele, Tehnocopia.

coperta cărţii Publicaţii ştiinţifice ale universitarilor bălţeni Publicaţii ştiinţifice ale universitarilor bălţeni : Bibliogr. selectivă 2000-2005 / Univ. de Stat „Alecu Russo” din Bălţi, Bibl. Şt. ; alcăt.: Ana Nagherneac, Varvara Ganea ; red. coord.: Elena Harconiţa ; red.: Elena Stratan, Aculina Mihaluţa. – Bălţi, 2006. – 339 p. – (Bibliographia Universitas). – ISBN 978-9975-931-03-8 ;
http://dspace.usarb.md:8080/jspui/handle/123456789/689

Indicele bibliografic Publicaţii ştiinţifice ale universitarilor bălţeni 2000-2005 scoate în evidenţă informaţia despre 2243 titluri de monografii, manuale, articole, programe, teze ale referatelor semnate de profesorii şi colaboratorii Universităţii bălţene, publicate în perioada respectivă. Bibliografia menţine în continuare normele tehnice ale celor cinci volume anterioare, care cuprind perioadele: 1945-1970; 1970-1980; 1980-1990; 1990-1995; 1995-2000.

Lucrările profesorilor şi colaboratorilor USARB: Anuare
anuar 2018

Contribuţii Ştiinţifice ale profesorilor şi colaboratorilor : [Universităţii de Stat „Alecu Russo” din Bălţi] : Anuar / Bibl. Şt. a Univ. de Stat „Alecu Russo” din Bălţi ; alcăt.: Anna Nagherneac, Diana Găină ; red. resp.: Elena Harconița ; red. bibliogr.: Lina Mihaluța. – Bălți, 2020. – (Bibliographia Universitas, ISBN 978-9975-50-154-5). – ISBN 978-9975-50-036-4.
… 2018. – 2020. – 159 p. – Indici auxiliari : p. 115-159. – 20 ex. – ISBN 978-9975-50-244-3.
http://dspace.usarb.md:8080/jspui/handle/123456789/4624

O nouă ediţie a Anuarului bibliografic 2018 din colecţia Bibliographia Universitas cuprinde informaţii despre contribuţiile ştiinţifico-didactice ale universitarilor bălţeni materializate în monografii, manuale, cursuri universitare, programe didactice, articole şi comunicări prezentate la manifestări ştiinţifice naţionale şi internaţionale. Sunt atestate peste 860 de înregistrări bibliografice. Lucrarea este structurată pe facultăţi în ordinea cronologică a constituirii lor, iar în cadrul facultăţilor pe catedre. Înregistrările bibliografice urmează ordinea alfabetică după numele de autor sau titluri de documente.

anuar 2017 Contribuţii Ştiinţifice ale profesorilor şi colaboratorilor : [Universităţii de Stat „Alecu Russo” din Bălţi] : Anuar 2017 / Bibl. Şt. a Univ. de Stat „Alecu Russo” din Bălţi ; alcăt.: Anna Nagherneac, Taisia Aculova ; red. resp.: Elena Harconița ; red. bibliogr.: Lina Mihaluța. – Bălți, 2018. – 127. p. – (Bibliographia Universitas, ISBN 978-9975-50-154-5). – ISBN 978-9975-50-036-4.
http://dspace.usarb.md:8080/jspui/handle/123456789/4279

Anuarul prezintă informaţii despre contribuţiile ştiinţifico-didactice ale universitarilor şi bibliotecarilor bălţeni publicate în anul 2017, materializate în manuale, cursuri universitare, programe didactice, comunicări, articole prezentate la manifestări ştiinţifice naţionale şi internaţionale (cuprinde peste 900 de înregistrări bibliografice). Lucrarea este structurată pe facultăţi în ordinea cronologică a constituirii lor, iar în cadrul facultăţilor pe catedre. Înregistrările bibliografice urmează ordinea alfabetică după numele de autor sau titluri de documente.

anuar 2016 Contribuţii Ştiinţifice ale profesorilor şi colaboratorilor : [Universităţii de Stat „Alecu Russo” din Bălţi] : Anuar 2016 / Bibl. Şt. a Univ. de Stat „Alecu Russo” din Bălţi ; alcăt.: Anna Nagherneac [et al.] ; red. resp.: Elena Harconița ; red. bibliogr.: Lina Mihaluța ; coperta/tehnored.: Silvia Ciobanu. – Bălți : Universitatea de Stat „A. Russo” din Bălţi, 2017 – 145 p. – (Bibliographia Universitas, ISBN 978-9975-50-154-5). – ISBN 978-9975-50-036-4.
http://dspace.usarb.md:8080/jspui/handle/123456789/4285

Anuarul bibliografic 2016 prezintă informaţii despre contribuţiile ştiinţifico-didactice ale universitarilor şi bibliotecarilor materializate în monografii, manuale, cursuri universitare, programe didactice, articole şi comunicări prezentate la manifestări ştiinţifice naţionale şi internaţionale (cuprinde peste 800 de înregistrări bibliografice). Lucrarea este structurată pe facultăţi în ordinea cronologică a constituirii lor, iar în cadrul facultăţilor pe catedre. Înregistrările bibliografice urmează ordinea alfabetică după numele de autor sau titluri de documente.

coperta cărţii Contribuţii ştiinţifice ale profesorilor şi colaboratorilor 2014 Contribuţii ştiinţifice ale profesorilor şi colaboratorilor : Anuar : Bibliogr. selectivă / Bibl. Şt. a Univ. de Stat „Alecu Russo” din Bălţi ; alcăt.: Anna Nagherneac, Natalia Culicov ; red. resp.: Elena Harconiţa ; red. bibliogr.: Lina Mihaluţa ; cop., tehnored.: Silvia Ciobanu. – Bălţi : [S.n.], 2015. – (Bibliographia universitas, ISBN 978-9975-50-154-5). – ISBN 978-9975-50-036-4
...2014. – 2015. – 131 p. – ISBN 978-9975-50-156-9.
http://dspace.usarb.md:8080/jspui/handle/123456789/2114

În 2015 Colecţia Bibliographia Universitas găzduieşte un nou anuar bibliografic cu informaţie despre contribuţiile ştiinţifico-didactice ale universitarilor şi bibliotecarilor bălţeni din anul 2014, care include peste 1 040 titluri: monografii, manuale, cursuri universitare, programe didactice, articole şi comunicări, prezentate la manifestări ştiinţifice naţionale şi internaţionale.

coperta cărţii Contribuţii ştiinţifice ale profesorilor şi colaboratorilor 2013 Contribuţii Ştiinţifice ale profesorilor şi colaboratorilor : Anuar 2013 : Bibliogr. selectivă / Bibl. Şt. a Univ. de Stat „Alecu Russo” din Bălţi ; alcăt.: Ana Nagherneac, Elena Scurtu, Maria Fotescu ; red. resp.: Elena Harconiţa ; red. bibliogr.: Lina Mihaluţa ; cop. tehnored.: Silvia Ciobanu. – Bălţi : [S.n.],  2014. – 126 p. – (Bibliographia universitas). – ISBN 978-9975-50-121-7
http://dspace.usarb.md:8080/jspui/handle/123456789/1043

Anuarul prezintă informaţii despre contribuţiile ştiinţifico-didactice ale universitarilor şi bibliotecarilor bălţeni publicate în anul 2013, materializate în manuale, cursuri universitare, programe didactice, comunicări, articole prezentate la manifestări ştiinţifice naţionale şi internaţionale (include peste 730 de titluri).

coperta cărţii Contribuţii Ştiinţifice ale profesorilor şi colaboratorilor 2012 Contribuţii Ştiinţifice ale profesorilor şi colaboratorilor : Anuar 2012 / alcăt. : Ana Nagherneac, Elena Scurtu, Maria Fotescu ; red. resp. : Elena Harconiţa ; red. bibliogr. : Lina Mihaluţa ; design/cop./tehnored. : S. Ciobanu. –Bălţi, 2013. – (Bibliographia Universitas). – ISBN 978-9975-50-036-4.2012. – 2013. – 135 p. – ISBN 978-9975-50-059-3 ;
http://dspace.usarb.md:8080/jspui/handle/123456789/1054

Indicele bibliografic scoate în evidenţă informaţia despre 740 titluri de documente: monografii, manuale, cursuri universitare, programe didactice, articole ale profesorilor şi bibliotecarilor USARB publicate în anul 2012. Informaţia este structurată pe facultăţi, iar în cadrul facultăţilor, pe catedre; în interior, în ordine alfabetică a numelor de autori sau titluri de lucrări. Utilizatorul va regăsi fără mari dificultăţi informaţia necesară, având la dispoziţie indici auxiliari: nume, titluri, publicaţii în serie.

anuar 2011 Contribuţii Ştiinţifice ale profesorilor şi colaboratorilor : Anuar 2011 : Bibliogr. selectivă / Bibl. Şt. a Univ. de Stat „Alecu Russo", alcăt. : Ana Nagherneac [et al.] ; red. coord.: Elena Harconiţa ; red. bibliogr.: Lina Mihaluţa. – Bălţi, 2012. – 135 p. – (Bibliographia Universitas). – ISBN 978-9975-50-095-1 ;
http://dspace.usarb.md:8080/jspui/handle/123456789/660

Volumul scoate în evidenţă informaţia despre 611 titluri de documente: monografii, manuale, cursuri universitare, programe didactice, comunicări, articole ale profesorilor şi bibliotecarilor Universităţii bălţene publicate în anul 2011. Cercetarea bibliografică a fost realizată în baza consultării documentelor primare din colecţia Bibliotecii, documentelor secundare, în special a Bibliografiei Naţionale a Moldovei, lucrărilor din bibliotecile şi portofoliile personale ale universitarilor. Anuarul este structurat pe facultăţi în ordinea cronologică a constituirii lor, Biblioteca, Liceul Teoretic şi Colegiul Pedagogic „Ion Creangă” iar în cadrul facultăţilor pe catedre. Lucrarea deţine indici auxiliari: nume, titluri, publicaţii în serie.

coperta cărţii Lucrările universitarilor bălţeni 2009 Lucrările universitarilor bălţeni : Anuar 2009 : Bibliogr. selectivă / V. Ganea ; ed. îngr.: Elena Harconiţa ; red. bibliogr.: Lina Mihaluţa ; design/cop.: Silvia Ciobanu ; Bibl. Şt. a Univ. de Stat „Alecu Russo” din Bălţi. – Bălţi, 2010. – 94 p. – (Bibliographia Universitas). – ISBN 978-9975-50-037-1 ;
http://dspace.usarb.md:8080/jspui/handle/123456789/665

Volumul înregistrează diverse tipuri de lucrări: manuale, monografii, cataloage, teze de doctor, cursuri universitare, programe didactice, texte literare, articole în culegeri şi seriale. Contribuie substanţial la amplificarea procesului educaţional universitar, la formarea profesională a tinerilor specialişti.
Lucrarea pune în valoare patrimoniul intelectual, realizat de către profesorii şi bibliotecarii universitari pe parcursul anului 2009.

coperta cărţii Lucrările profesorilor şi colaboratorilor 2008 Lucrările profesorilor şi colaboratorilor : Anuar 2008 : Bibliogr. selectivă / Univ. de Stat „Alecu Russo” din Bălţi, Bibl. Şt. ; alcăt. : Ana Nagherneac, Varvara Ganea ; red.-resp.: Elena Harconiţa ; red. bibliogr.: Lina Mihaluţa ; design/cop.: S. Ciobanu. – Bălţi, 2009. – 104 p. – (Bibliographia Universitas). – ISBN 978-9975-931-61-8;
http://dspace.usarb.md:8080/jspui/handle/123456789/682

Anuarul prezintă informaţia despre 520 titluri de documente: monografii, manuale, cursuri universitare, programe didactice, anale, materiale ale Conferinţelor, buletine, reviste, articole ale profesorilor şi colaboratorilor Universităţii bălţene publicate în anul 2007.
Lucrarea este structurată pe facultăţi în ordinea cronologică a constituirii lor, iar în cadrul facultăţilor pe catedre. Înregistrările bibliografice urmează ordinea alfabetică după numele de autor sau titluri de documente.

coperta cărţii Lucrările profesorilor şi colaboratorilor 2007 Lucrările profesorilor şi colaboratorilor : Anuar 2007 : Bibliogr. selectivă / Univ. de Stat „Alecu Russo” din Bălţi, Bibl. Şt. ; red.-coord.: Elena Harconiţa, alcăt.: Ana Nagherneac ; red. bibliogr. Lina Mihaluţa. – Bălţi, 2008. – 110 p. – (Bibliographia Universitas). – ISBN 978-9975-931-41-0 ;
http://dspace.usarb.md:8080/jspui/handle/123456789/681

Bibliografia cuprinde informaţii despre contribuţiile ştiinţifico-didactice ale universitarilor şi bibliotecarilor bălţeni publicate în anul 2007. Cele 500 de înregistrări bibliografice sunt structurate pe facultăţi (orînduite în ordinea constituirii lor), iar în cadrul facultăţilor, pe catedre; în interior, în ordine alfabetică a numelor de autori sau titluri de lucrări.

coperta cărţii Lucrările profesorilor şi colaboratorilor 2002 Lucrările profesorilor şi colaboratorilor : Anuar 2002 : Bibliogr. selectivă / Univ. de Stat „Alecu Russo” din Bălţi, Bibl. Şt. ; alcăt. Maria Fotescu ; tehnored. Igor Afatin. – Bălţi, 2003. – 41 p. – (Bibliographia Universitas) ;
http://dspace.usarb.md:8080/jspui/handle/123456789/680

Anuarul propune utilizatorilor o bibliografie cu informaţii despre publlicaţiile semnate de universitari bălţeni în anul 2002. Poate fi interpretat ca un instrument analitic relevant în procesul de documentare şi cercetare bibliografică.

Facultas Biography USARB : bibliografii cu informaţii despre contibuţiile ştiinţifice ale profesorilor facultăţilor 
(Volume speciale, care pun în lumină contribuţiile ştiinţifice ale cadrelor didactice de la o facultate sau alta)

invatamant juridic Învăţământul juridic universitar bălţean la 20 de ani / Bibl. Şt. a Univ. de Stat „Alecu Russo” din Bălţi ; alcăt.: Elena Scurtu, Anna Nagherneac, Taisia Aculova ; red. resp.: Elena Harconiţa ; red. bibliogr.: Lina Mihaluţa. – Bălţi, 2018. – 200 p. – (Bibliographia Universitas, ISBN 978-9975-50-154-5). – ISBN 978-9975-50-155-2.
http://dspace.usarb.md:8080/jspui/handle/123456789/4280

Bibliografia propune utilizatorilor o istorie bibliografică a Facultăţii de „Drept şi Ştiinţe Sociale” care în 2018 a împlinit vârsta de 20 de ani. Lucrarea este la ediţia a II-a şi sintetizează patrimoniul documentar (rezultatele cercetărilor ştiiţifice şi didactice) al profesorilor Facultăţii, concretizat în: studii de doctorat, monografii, manuale, note de curs, ghiduri, indicaţii metodice, articole în culegeri, anale şi seriale, documente electronice.

st reale 70 Științele reale universitare bălțene la 70 de ani : Bibliografie / Bibl. Şt. a Univ. de Stat „Alecu Russo” din Bălţi ; alcăt.: Elena Scurtu, Maria Fotescu, Anna Nagherneac ; red. resp.: Elena Harconița ; red. bibliogr.: Lina Mihaluța. – Bălți, 2017. – 427 p. – (Bibliographia Universitas, ISBN 978-9975-50-154-5). – ISBN 978-9975-50-208-5.
http://dspace.usarb.md:8080/jspui/handle/123456789/4282

Bibliografia propune utilizatorilor o istorie bibliografică a Facultăţii de „Ştiinţe Reale” care în 2017 a împlinit vârsta de 70 de ani. Lucrarea este la ediţia a III-a şi sintetizează patrimoniul documentar (doar rezultatele cercetărilor ştiinţifice şi didactice) al profesorilor Facultăţii, concretizat în: studii de doctorat, monografii, brevete de invenţii, rapoarte ştiinţifice, manuale, note de curs, ghiduri, indicaţii metodice, articole în culegeri, anale şi seriale, documente electronice.

coperta cărţii Învăţămîntul economic universitar bălţean Învăţămîntul economic universitar bălţean – 20 de ani / Bibl. Şt a Univ. de Stat „Alecu Russo” din Bălţi ; alcăt.: Elena Scurtu, Maria Fotescu, Anna Nagherneac ; red. resp.: Elena Harconiţa ; red. bibliogr.: Lina Mihaluţa ; design/cop.: Silvia Ciobanu. – Bălţi : [S.n.] , 2015. – 157 p. : fot. - (Bibliographia Universitas). – ISBN 978-9975-50-145-3;
http://dspace.usarb.md:8080/jspui/handle/123456789/1094

Bibliografia Învăţămîntul economic universitar bălţean – 20 de ani se doreşte a fi un instrument de informare util pentru cei ce intenţionează să se documenteze asupra preocupărilor ştiinţifice ale universitarilor bălţeni. Bibliografia semnalează peste 800 de înregistrări bibliografice: monografii, studii, manuale, materiale didactice, articole teze de master care pun în evidenţă contribuţiile valoroase ale savanţilor-economişti bălţeni în edificarea învăţământului economic naţional.

coperta cărţii Facultatea de Ştiinţe ale naturii şi Agroecologie Facultatea de Ştiinţe ale naturii şi Agroecologie : Un deceniu de formare şi cercetare / Bibl. Şt. a Univ. de Stat „Alecu Russo” din Bălţi ; alcăt. : Maria Fotecsu, Elena Scurtu, Anna Nagherneac ; red. resp. : Elena Harconiţa ; red. bibliogr. : Lina Mihaluţa ; design/cop./machetare : Silvia Ciobanu. – Bălţi, 2013. – 185 p. : fot. – (Facultas Biography - USARB). – ISBN 978-9975-50-115-6.
http://ru.calameo.com/read/001133349512acb435712
http://dspace.usarb.md:8080/jspui/handle/123456789/2115

Lucrarea este consacrată Facultăţii de Ştiinţe ale Naturii şi Agroecologie care în 2013 a împlinit 10 ani de activitate. Este prima din noua colecţie editoriala a Bibliotecii Ştiinţifice „Facultas Biography – USARB”.
Conţine informaţii despre realizările ştiinţifice şi didactice ale Facultăţii timp de 10 ani : formarea specialiştilor de înaltă calificare, rezultate de success în cercetarea ştiinţifică, promovarea manifestărilor ştiinţifice cu participare internaţională, diversitate în organizarea practicii studenţilor.
Capitolul „Contribuţii ştiinţifico-didactice ale profesorilor Facultăţii” oferă informaţie despre cele aproape 800 titluri ale publicaţiilor profesorilor Facultăţii editate timp de 10 ani.

coperta cărţii Contribuţii ştiinţifice ale cadrelor didactice de la Facultatea de Ştiinţe Reale Contribuţii ştiinţifice ale cadrelor didactice de la Facultatea de Ştiinţe Reale / Univ. de Stat „Alecu Russo” din Bălţi, Bibl. Şt. ; alcăt. : Maria Fotescu, Elena Scurtu, Ana Nagherneac ; ed. îngr. de Elena Harconiţa ; red. bibliogr. : Lina Mihaluţa ; desing/cop./machetare: Silvia Ciobanu. – Bălţi, 2012. – 374 p. – (Bibliographia universitas). – ISBN 978-9975-05-085-2 ;
http://dspace.usarb.md:8080/jspui/handle/123456789/645

Actuala Bibliografie este consacrată aniversării a 65 de ani de la fondarea Facultăţii Ştiinţe Reale şi adună 2 339 înregistrări bibliografice ce reflectă activitatea fructuoasă a corpului ştiinţifico-didactic şi ingineresc al Facultăţii. Materialul este structurat pe catedre (Catedra de Matematică; Catedra de Ştiinţe Fizice şi Inginereşti; Catedra de Informatică Aplicată şi Tehnologii Informaţionale) fiind precedat de lucrări cu caracter general:  Anale, buletine, reviste, materiale ale conferinţelor. Lucrarea este însoţită de 2 articole de fond semnate de Elena Harconiţa, directoarea Bibliotecii Ştiinţifice USARB Repertoriul bibliografic este însăşi istoria unei facultăţi şi Pavel TOPALĂ, Decanul Facultăţii de Ştiinţe Reale, dr. hab., prof. univ. O cronică succintă a Facultăţii de Ştiinţe Reale. Regăsirea informaţiilor este facilitată de prezenţa indexurile auxiliare de nume, titluri şi publicaţii în serie. Decanatul Facultăţii de Ştiinţe Reale aduce sincere mulţumiri Rectoratului şi colectivului Bibliotecii Ştiinţifice a Universităţii de Stat „Alecu Russo” din Bălţi pentru susţinerea materială şi îngrijirea acestei ediţii.

coperta cărţii Contribuţii ştiinţifice ale profesorilor Facultăţii Tehnică, Fizică, Matematică şi Informatică Contribuţii ştiinţifice ale profesorilor Facultăţii Tehnică, Fizică, Matematică şi Informatică : Bibliogr. selectivă / Univ. de Stat „Alecu Russo" din Bălţi, Bibl. Şt. ; red. resp. Elena Harconiţa ; alcăt. : Maria Fotescu, Elena Scurtu ; red. bibliogr. : Dora Caduc, Lina Mihaluţa. – Bălţi, 2007. – 447 p. : fot. – (Bibliographia universitas). – ISBN 978-9975-50-017-3 ;
http://dspace.usarb.md:8080/jspui/handle/123456789/659

Lucrarea a fost elaborată cu prilejul aniversării a 60 de ani a Facultăţii Tehnică, Fizică, Matematică şi Informatică. Bibliografia include 1850 de referinţe privind monografii, manuale, teze de doctor, brevete de invenţii, articole, teze ale referatelor, publicistică precum şi teze de master şi licenţă elaborate şi susţinute cu succes la Facultate.

coperta cărţii Contribuţii ştiinţifice ale profesorilor Facultăţii de Drept Contribuţii ştiinţifice ale profesorilor Facultăţii de Drept : Bibliogr. selectivă / Univ. de Stat „Alecu Russo" din Bălţi, Bibl. Şt. ; alcăt. : Ana Nagherneac, Varvara Ganea ; ed. îngr. E. Harconiţa ; red. bibliogr. L. Mihaluţa. – Bălţi, 2007. – 155 p. fot. – (Bibliographia universitas). – ISBN 978-9975-50-019-7 ;
http://dspace.usarb.md:8080/jspui/handle/123456789/659

Prezenta bibliografie se doreşte a fi un util instrument de informare pentru cei care au nevoie să se documenteze asupra preocupărilor ştiinţifice ale universitarilor bălţeni da la Facultatea de Drept, ajunsă la mai bine de un deceniu de activitate. Lucrarea are scopul de a înregistra toate apariţiile editoriale, a reflecta, valorifica şi promova experienţele şi realizările din domeniul dreptului şi ştiinţelor socio-umanistice.

coperta cărţii Contribuţii ştiinţifice ale profesorilor Facultăţii Pedagogie Contribuţii ştiinţifice ale profesorilor Facultăţii Pedagogie, Psihologie şi Asistenţă Socială : Bibliogr. selectivă / Univ. de Stat „A. Russo" din Bălţi, Bibl. Şt. ; alcăt. Maria Fotescu, Elena Scurtu ; colegiul de red. : E. Harconiţa (red. resp.), D. Caduc. – Bălţi, 2006. – 234 p. – (Bibliographia Universitas). – ISBN 978-9975-931-02-1 ;
http://dspace.usarb.md:8080/jspui/handle/123456789/658

Numărul referinţelor semnalate în lucrare se ridică la 1378. Cercetarea bibliografică cuprinde anii 1959 – 2006 şi a fost efectuată în baza colecţiilor Bibliotecii Universitare, dar au fost solicitate informaţii şi din bibliotecile particulare ale profesorilor. Informaţiile sunt structurate în două capitole mari: Catedra Pedagogie, Învăţămînt Primar şi Educaţie Preşcolară; Catedra Psihologie şi Asistenţă Socială, precedate de un Argument semnat de Elena Harconiţa, directorul Bibliotecii.

coperta cărţii Contribuţii ştiinţifice ale profesorilor Facultăţii Muzică Contribuţii ştiinţifice ale profesorilor Facultăţii Muzică şi Pedagogie Muzicală : Bibliogr. selectivă / Univ. de Stat „Alecu Russo" din Bălţi, Bibl. Şt. ; alcăt. : Maria Fotescu, Elena Scurtu ; red. E. Harconiţa. – Bălţi, 2005. – 133 p. – (Bibliographia Universitas). – ISBN 9975-931-80-4. ;
http://dspace.usarb.md:8080/jspui/handle/123456789/657

Bibliografia este prilejuită de a 25-a aniversare a Facultăţii respective şi semnalează circa 500 monografii, studii, manuale, articole, materiale didactice tipărite de către profesorii universitari. Lucrarea beneficiază de un articol introductiv semnat de directorul Bibliotecii Elena Harconiţa Biblioteca Ştiinţifică – indispensabilă Facultăţii Muzică şi Pedagogie Muzicală, din care aflăm despre implicaţiile Bibliotecii în demersul educaţional şi cercetare ştiinţifică.

coperta cărţii Contribuţii ştiinţifice ale profesorilor Facultăţii de Economie Contribuţii ştiinţifice ale profesorilor Facultăţii de Economie : Bibliogr. selectivă / Univ. de Stat „Alecu Russo" din Bălţi, Bibl. Şt. ; alcăt. Maria Fotescu, Elena Scurtu ; red. E.Harconiţa. – Bălţi, 2005. – 120 p. – (Bibliographia Universitas). – ISBN 9975-931-89-8;
http://dspace.usarb.md:8080/jspui/handle/123456789/647

Această lucrare bibliografică este un instrument util de informare pentru oricine ar vrea să se documenteze asupra preocupărilor ştiinţifice ale universitarilor bălţeni de la Facultatea de Economie ajunsă la un deceniu de activitate. Bibliografia semnalează 445 referinţe bibliografice asupra apariţiilor editoriale pe domeniul economic.

coperta cărţii Contribuţii ştiinţifice ale profesorilor Facultăţii Filologie Contribuţii ştiinţifice ale profesorilor Facultăţii Filologie (1945-2005) : Bibliogr. selectivă / Univ. de Stat „Alecu Russo" din Bălţi ; Bibl. Şt. ; alcăt. : Anişoara Nagherneac, Taisia Aculova ; red. Elena Harconiţa. – Bălţi, 2005. – 493 p. – (Bibliographia Universitas). – ISBN 9975-931-81-2 ;
http://dspace.usarb.md:8080/jspui/handle/123456789/661

Publicaţia este un „omagiu bibliografic” adus profesorilor şi studenţilor de la Facultatea Filologie. Lucrarea acoperă şase decenii de referinţă. Investigaţiile ştiinţifice de amploare, rezultatele obţinute de către profesorii acestei facultăţi sunt plasate pe paginile unor monografii, manuale, anale, culegeri, ghiduri, dicţionare, cursuri universitare, referate de autor, articole cu caracter ştiinţific, social, opere, cronici literare, studii, recenzii, teze de magistru / licenţă coordonate de profesorii Facultăţii.

coperta cărţii Contribuţii ştiinţifice ale profesorilor Facultăţii Limbi şi Literaturi Străine Contribuţii ştiinţifice ale profesorilor Facultăţii Limbi şi Literaturi Străine (1954-2004) : Bibliogr. selectivă / Univ. de Stat „Alecu Russo" din Bălţi ; Bibl. Şt. ; alcăt. : Maria Fotescu, Elena Scurtu, Natalia Apostol ; red. şi pref. Elena Harconiţa. – Bălţi, 2004. – 321 p. – (Bibliographia Universitas). – SBN 9975-931-45-6 ;
http://dspace.usarb.md:8080/jspui/handle/123456789/656

Prezenta lucrare are drept scop reflectarea şi promovarea contribuţiilor ştiinţifice ale profesorilor Facultăţii Limbi şi Literaturi Străine, în aşa fel continuîndu-se tradiţia de bibliografiere a publicaţiilor didactice, începută încă în anii 70 ai secolului trecut. Bibliografia conţine titluri de monografii, studii, anale ştiinţifice, culegeri, ghiduri, dicţionare, cursuri, referate de autor, articole cu caracter ştiinţific şi social, teze de magistru / licenţă, coordonate de profesorii facultăţii.

Vestigia Semper Adora

Bibliographies from this collection are aimed at capitalizing on the Library's Rare Book Collection. The testimonies from the rare documents bring unquestionable benefits to the educational process and the scientific research: complex knowledge of the history of a problem, discovery of facts, situations, unknown personalities, comparative studies of the documents, similar events.

carte rara ru

Carte rară în limba rusă din colecţiile Bibliotecii Ştiinţifice : Bibliografie / Bibl. Şt. a Univ. de Stat „Alecu Russo” din Bălţi ; alcăt.: Marina Şulman, Snejana Zadainova ; resp de ed.: Elena Harconiţa ; red. bibliogr.: Lina Mihaluţa: design/cop/machetare. : Silvia Ciobanu. – Bălţi : Biblioteca Ştiinţifică USARB, 2020. – 368 p. – (Vestigia Semper Adora. – ISBN 978-9975-50-230-6).
http://dspace.usarb.md:8080/jspui/handle/123456789/4630

În colecţia Vestigia Semper Adora (iniţiată în anul 2008) se înscrie şi bibliografia sus numită orientată spre valorificarea cărţilor rare în limba rusă din colecţiile Bibliotecii Ştiinţifice USARB. Autorii bibliografiei ne propun un itinerariu prin spaţiul vast şi incitant al uneia dintre cele mai fascinante şi enigmatice literaturi ale lumii. Volumul întruneşte peste 500 de înregistrări bibliografice – adevărate valori literare şi bibliofile care prezintă literatura clasică rusă din perioada veche până la sfârşitul sec. 19. Lucrarea este structurată în două capitole, fiecare din ele divizate în două părţi (paragrafe). Bibliografia are menirea de a antrena cititorul într-un proces de redescoperire a unor pagini de certă valoare literară şi artistică semnată de autori vizaţi. Indexurile auxiliare de nume, titluri, edituri, integrează informaţia acumulată, facilitând utilizarea lucrării.

Carte rara en

Carte rară în limba engleză : Contribuţii bibliografice / Bibl. Şt. a Univ. de Stat „Alecu Russo” din Bălţi ; alcăt.: Tatiana Pogrebneac, Elena Scurtu ; red. resp.: Elena Harconiţa ; red. literar: Silvia Bogdan ; red. bibliogr.: Lina Mihaluţa ; design/cop.: Silvia Ciobanu. – Bălţi : Biblioteca Ştiinţifică, 2018. – 117 p. – (Vestigia Semper Adora, ISBN 978-9975-50-230-6). – ISBN 978-9975-50-229-0. – Texte : lb. rom., engl.
http://dspace.usarb.md:8080/jspui/handle/123456789/4284

Colecţia de carte rară în limba engleză include 275 titluri din diverse domenii, editate în Anglia şi SUA. Cel mai cuprizător este domeniul filologic cu studii de lingvistică generală, de evoluţie a limbii engleze, de gramatică şi fonetică cu informaţie teoretică şi exerciţii practice. Impresionează colecţia de dicţionare, atât enciclopedice cât şi explicative. Domeniul beletristicii este constituit din operele scriitorilor de limbă engleză bine cunoscuţi (M. Twain, C. Dickens, R. Kipling, J. London. S. Maugham, W. Shakespeare...), mai puţini cunoscuţi (W. Jacobs, E. Lyall...), cât şi traduceri. Capitolul Critică literară oferă informaţie despre dezvoltarea de secole a literaturii din Anglia şi America.

coperta cărţii Carte cu autograf şi dedicaţii V. 2 Mihaluţa, Lina. Carte cu autograf şi dedicaţii : catalog / Bibl. Şt. a Univ. de Stat „Alecu Russo” din Bălţi ; Lina Mihaluţa, Elena Cristian, Svetlana Cecan : red. resp.: E. Harconiţa ; red. bibliogr.: L. Mihaluţa ; design/cop.: S. Ciobanu ; machetare/tehnored.: S. Ciobanu, A. Antonova. – Bălţi, 2015. – ISBN 978-9975-50-151-4.
Vol. 2. – 2015 – 312 p. : il. – ISBN 978-9975-50-152-1.
http://dspace.usarb.md:8080/jspui/handle/123456789/2885

Prezenta lucrare constitue o continuare a catalogului „Carte cu autograf şi dedicaţii” editat în anul 2010. Acest volum cuprinde cărţile cu autograf şi dedicaţii, pe care le-a primit ca donaţie BŞ USARB din anul 2010 pînă în prezent. Au fost incluse şi unele documente, care la momentul întocmirii primului catalog au fost omise din motiv că se aflau în circulaţie. Lucrarea se constituie într-o pledoarie dintre secretele trecutului şi urzelile prezentului, cei doi piloni ai relaţiilor dintre oamenii din trecut şi prezent. Textul dedicaţiilor reprezintă transcrierea însemnărilor manuscrise ale autorilor, donatorilor, persoanelor care au fost posesoare ale acestor cărţi.

coperta cărţii Presa românească în colecţiile bibliotecii Presa românească în colecţiile bibliotecii : ultimele decenii ale sec. XIX şi primele decenii ale sec. XX : contribuţii bibliogr. / Bibl. Şt. a Univ. de Stat „Alecu Russo” din Bălţi ; alcăt. : E. Scurtu, A. Nagherneac, D. Cosumov ; red. resp. E. Harconiţa ; red. lit. : G. Mostovic ; red. bibliogr. : L. Mihaluţa ; design / cop. S. Ciobanu. – Bălţi, 2012. – (Vestigia Semper Adora). – ISBN 978-9975-931-26-7 ;
http://dspace.usarb.md:8080/jspui/handle/123456789/688

În colecţia Vestigia Semper Adora (iniţiată în anul 2008), fascicula 1, a fost editat acest volum care contabilizează cca 2 050 de notiţe bibliografice din presa românească, ultimele decenii ale sec. XIX – primele decenii ale sec. XX, deţinute în fondurile Bibliotecii Ştiinţifice USARB: Convorbiri literare (anii 1879-1936), Revista Fundaţiilor Regale (anii 1934-1940) şi Viaţa Românească (anii 1912-1940). Lucrarea conţine 277 de pagini şi este structurată pe domenile de ştiinţă: Cunoaştere şi cultură. Civilizaţie. Progres; Filozofie. Morală. Etică. Estetică; Psihologie. Logică. Religie; Sociologie. Politică; Economie. Ştiinţe economice; Drept. Jurisprudenţă, Administrare publică. Artă militară, Educaţie. Învăţămînt, Etnografie. Obiceiuri. Datini; Ştiinţe naturale, Ştiinţe aplicate; Teoria şi filosofia artei; Filologie. Lingvistică, Literatură; Geografie. Biografie. Istorie. Bibliografia conţine indexuri auxiliare de nume şi titluri ce facilitează regăsirea informaţiilor. Volumul este expus on-line pe site-ul Bibliotecii, în cataloagele deschise Open Library, Calameo şi Issuu. Este destinată cercetătorilor, cadrelor didactice, studenţilor, cu precădere de la Facultatea de Filologie, specialităţile de Jurnalism şi Ştiinţe ale Comunicării, bibliotecarilor şi tuturor celor interesaţi de istoria culturii româneşti.

coperta cărţii Cartea rară în limba franceză Cartea rară în limba franceză (sec. XVIII-XX) / Bibl. Şt. a Univ. de Stat „Alecu Russo” ; alcăt. : Elena Scurtu ; red.-coord. : Elena Harconiţa ; lector: Galina Mostovic ; red. bibliogr. : Lina Mihaluţa ; trad. Catedra Limba Franceză ; desing/cop./ tehnored. : S.Ciobanu. – Bălţi, 2010. – 220 p. - (Vestigia Semper Adora). – ISBN 978-9975-931-64-9 ;
http://dspace.usarb.md:8080/jspui/handle/123456789/372

Această lucrare, apărută în colecţia Vestigia semper adora, este dedicată aniversării a 65-a de la fundarea Bibliotecii universitare. Volumul prezintă 152 de cărţi în limba franceză din colecţia de Carte Rară şi veche a Bibliotecii Universitare bălţene.

coperta cărţii Carte rară în limba română din colecţiile Carte rară în limba română din colecţiile : contribuţii bibliogr. / Bibl. Şt. a Univ. de Stat „Alecu Russo” ; alcăt. : Elena Scurtu, Ana Nagherneac ; red.-coord. : E. Harconiţa ; red. lit. : G. Mostovic ; red. bibliogr. : L. Mihaluţa ; design/ cop. : S. Ciobanu. – Bălţi, 2008. – Fasc. 3. – 158 p. – (Vestigia Semper Adora) . – ISBN 978-9975-931-29-8 ;
http://dspace.usarb.md:8080/jspui/handle/123456789/640

Volumul prezintă peste 200 cărţi în limba română din colecţia de carte rară a Bibliotecii Universitare din Bălţi. Revelaţia întîlnirii cu adevăratele valori naţionale ale trecutului, cititorii noştri o datorează, în mare parte, dlui Radu Moţoc, secretarul Asociaţiei Culturale Pro Basarabia şi Bucovina, Filiala Costache Negri, Galaţi şi împătimitului bibliofil bălţean, corespondent al săptămînalului Literatura şi Arta, Iulius Popa

coperta cărţii Carte rară în limba română din colecţiile bibliotecii Carte rară în limba română din colecţiile bibliotecii : contribuţii bibliogr. / Bibl. Şt. a Univ. de Stat „Alecu Russo” ; alcăt. : E. Scurtu, A. Nagherneac, V. Secrieru ; red. resp. E. Harconiţă. – Bălţi, 2003. –120 p. – ISBN 9975-931-34-0 ;
http://dspace.usarb.md:8080/jspui/handle/123456789/2887

Volumul cuprinde descrierea a 202 cărţi în limba română din secolele XIX – XX aflate în colecţia de carte rară a Bibliotecii Universitare din Bălţi. În nota redacţiei, Elena Harconiţa, directoarea Bibliotecii, menţionează că satisfacţia întîlnirii cu valorile naţionale ale trecutului, cititorii o datorează, în mare măsură, dlui inginer Radu Moţoc, secretarul Asociaţiei Pro Basarabia şi Bucovina, Filiala Costache Negri, Galaţi, membru al Senatului Universităţii.

coperta cărţii Carte cu autograf şi dedicaţii Mihaluţa, Lina. Carte cu autograf şi dedicaţii : catalog / Lina Mihaluţa, Elena Cristian, Natalia Costiucenco ; red. resp. : E. Harconiţa ; red. bibliogr. : L. Mihaluţa ; design / cop. / machetare : S. Ciobanu ; tehnored. : R. Toncoglaz ; Bibl. Şt. a Univ. de Stat „Alecu Russo” din Bălţi. – Bălţi, 2010. – 210 p. – (Biblioteca Ştiinţifică – 65). – ISBN 978-9975-50-035-7 ;
http://dspace.usarb.md:8080/jspui/handle/123456789/685

În bogata colecţie enciclopedică deţinută de Biblioteca Ştiinţifică a Universităţii de Stat „A. Russo” din Bălţi, cărţile rare, constituie o resursă documentară deosebit de valoroasă, sau parafrazându-l pe Umberto Eco, un adevărat „labirint al minţii”.
Pe unele exemplare din această colecţie întîlnim dedicaţii şi semnături olografe ale personalităţilor româneşti şi universale sau semne de proprietate cum ar fi ex-librisuri de diferite forme, gravuri sau ştampile. Aceste lucrări constituie colecţia specială „Cărţi cu autograf şi dedicaţii” care numără peste 820 volume, donate de cadrele didactice, personalităţi din ţară şi străinătate, în catalog fiind incluse doar 611 documente.

 Ethnographic bibliographies

These one help to the librarians to provide users with information about the region, municipality, institution.

Referinţe despre USARB

coperta cartii Universitatea de Stat „ Alecu Russo” din Bălţi – 70 ani Universitatea de Stat „Alecu Russo” – 70 de ani : ind. bibliogr. (1945-2015) / Bibl. Şt. a Univ. de Stat „Alecu Russo” din Bălţi ; alcăt.: Elena Scurtu, Maria Fotescu, Anna Nagherneac ; red. resp.: Elena Harconiţa ; red. bibliogr.: Lina Mihaluţa ; desing/cop.: Silvia Ciobanu. – Bălţi, 2015. – 334 p. – (Bibliographia Universitas, ISBN 978-9975-50-154-5). – ISBN 978-9975-50-155-2.
http://dspace.usarb.md:8080/jspui/handle/123456789/2894

Bibliografia ne informează despre documentele apărute mai bine de şapte decenii şi reflectă itinerarul de constituire a instituţiei superioare bălţene de după 1945 încoace. Sunt propuse în jur de 2250 înregistrări bibliografice care desemnează realizările didactice, de cercetare ştiinţifică, cultural-sportive ale Universităţii prezentate la întruniri ştiinţifice naţionale şi internaţionale, publicate în lucrări ştiinţifice şi mass–media.

References about  USARB Scientific Library

coperta carte 70 de ani de parteneriat în procesul educaţional 1945-2015 70 de ani de parteneriat în procesul educaţional / Bibl. Şt. a Univ. de Stat „Alecu Russo” din Bălţi ; alcăt.: Maria Fotescu, Elena Scurtu, Anna Nagherneac, Natalia Culicov ; red. resp.: Elena Harconiţa ; red. bibliogr.: Lina Mihaluţa ; design/cop.: Silvia Ciobanu. – Bălţi, 2015. – 318 p. – (Bibliographia Universitas, ISBN 978-9975-50-154-5). – ISBN 978-9975-50-153-8.
http://dspace.usarb.md:8080/jspui/handle/123456789/2891

Volumul înregistrează în jur de 2220 titluri bibliografice care pun în lumină activitatea editorială, contribuţiile ştiinţifice şi bibliografice ale Bibliotecii, referinţele despre instituţia respectivă şi salariaţii ei reflectate în presa tradiţională şi sursele electronice din 1945 până în anul 2015.

References about Bălţi

coperta carte Balti important centru urban din nordul Moldovei Scurtu, Elena. Bălţi - important centru urban din Nordul Moldovei : Bibliografie / Elena Scurtu ; red. resp.: Elena Harconiţa ; red. bibliogr.: L Mihaluţa ; design/cop./machetare: Silvia Ciobanu ; Bibl. Şt. a Univ. de Stat "Alecu Russo" din Bălţi. – Bălţi : [s.n.], 2016. - 437 p. : fot., il. - (Bibliografii etnografice, ISBN 978-9975-50-172-9). - ISBN 978-9975-50-173-6;
http://dspace.usarb.md:8080/jspui/handle/123456789/2903

Bibliografia „Bălţi – important centru urban din Nordul Moldovei” propune cititorilor peste 3500 documente despre evenimentele istorice desfăşurate pe teritoriul municipiului Bălţi, despre realizările în toate domeniile de activitate umană, începând cu anii 90 ai sec. 20 până în 2015, perioadă marcată de importante transformări sociale, economice, politice.
Credem că va fi un suport documentar şi educativ de mare importanţă în cultivarea dragostei şi mândriei pentru pământul Moldovei, care a demonstrat eroism pe parcursul unei istorii de secole.
Dispune de indexuri de nume şi titluri.

Biobibliographies

The works are dedicated to Bălţi university personalities, or to those who intersect their lives with the University and its Library, true intellectuals with outstanding contributions in various fields of science and education, with special merits in training and research.

imagine coperta Biobibliografie Capcelea Valeriu Capcelea: In honorem - 65 : Biobliografie / Bibl. Şt. a Univ. de Stat „Alecu Russo” din Bălţi ; red. resp.: Lina Mihaluţa ; red. bibliogr. şi indexuri: L. Mihaluţa, Natalia Culicov ; design/ cop. tehnored./ machetare: Silvia Ciobanu. – Bălţi, 2017 (Tipog. Indigou Color). – 157 p. : fot. – (Colecţia Personalităţi universitare bălţene, ISBN 978-9975-50-133-0). – ISBN 978-9975-50-210-8;
http://dspace.usarb.md:8080/jspui/handle/123456789/3741

Colecția Personalități universitare bălțene se completează cu o nouă biobibliografie dedicată savantului și profesorului Valeriu Capcelea, care este cunoscut și prețuit în țara noastră și peste hotarele ei pentru realizări științifice și didactice remarcabile în domeniul filosofiei, eticii și dreptului. Această lucrare apare cu ocazia aniversării a 65 de ani din ziua nașterii, care începe cu capitolul VIDERE MAJUS QUIDDAM şi mesajul de felicitare din partea academicianului Alexandru Roșca și continuă cu congratularea din partea lui Vitalie Ojovanu, dr. hab. în filosofie, Lidia Troianowski, dr. în filosofie, Lidia Pădureac, dr. în istorie și doctoranzii domnului profesor: Olga Jacota-Dragan și Luis Serdeșniuc. Biobibliografia este destinată filosofilor, eticienilor, juriștilor, cadrelor didactice, studenților, tuturor celor care doresc să cunoască geneza, evoluția și realizările științifice notorii ale eminentului savant și cadru didactic.

imagine coperta biblografie Baciu Gheorghe Baciu : Biobibliografie / Bibl. Şt. a Univ. de Stat „Alecu Russo” din Bălţi ; alcăt. : Elena Harconiţa (red. resp.), Valentina Enciu ; red. bibliogr. şi ind. : Lina Mihaluţa, Ludmila Raileanu ; trad. în lb. engl. Valentina Topalo ; tehnored. : Elena Ţurcan, Antonina Antonova ; design/cop./machetare/ tehnored. comp. Silvia Ciobanu. – Bălţi : [s.n], 2016 (Ch. : Combinatul poligrafic). – 371 p. – (Personalităţi bălţene). – ISBN 978-9975-50-174-3;
http://dspace.usarb.md:8080/jspui/handle/123456789/3138

Lucrare biobibliografică, dedicată profesorului Gheorghe Baciu, care, la 2 octombrie 2016, a împlinit 80 de ani. Cu acest prilej, bibliotecarii universităţii bălţene, în colaborare cu prietenii, discipolii, rudele, cu intelectualii care cunosc această personalitate notorie a Republicii Moldova, prin prezentul volum, îi aduc un pios omagiu. Cele peste 600 de lucrări: 30 de monografii, manuale, cursuri didactice, 40 de lucrări cu caracter socio-juridic, 12 brevete de invenţii sunt înregistrate în capitolul de Bibliografie în conformitate cu standardul STAS-ul 7.1-2003 „Descrierea bibliografică a documentelor”. Ele sunt aranjate în ordine cronologică, iar în cadrul anului – în ordine alfabetică. Indicele de nume şi de titluri înlesnesc utilizarea acestei lucrări, care vădeşte un ataşament deosebit faţă de profesie şi faţă de ţară.

coperta cărţii Alecu Russo - 185 ani de la naştere Alecu Russo – 185 ani de la naştere : Biobibliografie / Univ. de Stat „Alecu Russo” din Bălţi, Bibl. Şt. ; alcăt.: E. Scurtu ; red. resp.: E. Harconiţa. – Bălţi, 2004. – 67 p. : il. – ISBN 9975-931-37-5 ;
http://dspace.usarb.md:8080/jspui/handle/123456789/349

Lucrare biobibliografică este la a 3-a ediţie şi este consacrată aniversării de 185 de ani de la naşterea scriitorului, numele căruia îl poartă cu mîndrie şi cinste Univesitatea bălţeană din anul 1959. Cuprinde mai multe aspecte ce ţin de viaţa şi activitatea lui Alecu Russo: file de biografie, analiza creaţiei literare, bibliografia operei şi literaturii despre scriitor, materiale metodice. Volumul este adresat profesorilor de limbă şi literatură română, studenţilor, elevilor care doresc să cunoacă mai multe detalii despre viaţa şi creaţia scriitorului.

coperta cartii Filip bibliografie In memoriam Academicianul NICOLAE FILIP : Biobibliografie / Bibl. Şt. a Univ. de Stat „Alecu Russo” din Bălţi ; alcăt.: Elena Scurtu, Maria Fotescu ; red. resp. Elena Harconiţa ; red. bibliogr. Lina Mihaluţa ; trad. în lb. engl. de Valentina Topalo; design/cop./machetare Silvia Ciobanu. – Ed. a 5-a, rev. şi compl. – Bălţi : [s.n.], 2016. – 208. – (Personalităţi universitare bălţene, ISBN 978-9975-50-133-0). – ISBN 978-9975-50-175-0;
http://dspace.usarb.md:8080/jspui/handle/123456789/2773

Biobibliografia In memoriam Academicianul NICOLAE FILIP (ediţia a 5-a, revăzută şi completată) este consacrată reputatului academician, doctor habilitat, profesor universitar Nicolae Filip, rectorul Universităţii de Stat „Alecu Russo” din Bălţi (1992-2007).
Ca mărturie a sentimentului de respect şi recunoştinţă, Senatul Universităţii de Stat „Alecu Russo” din Bălţi a declarat anul 2016 - Anul Nicolae FILIP (90 de ani de la naştere).
Rectorul Nicolae Filip a fost considerat, pe bună dreptate, alături de alte 2000 de personalităţi marcante (Outstanding Sholars of the 21 century, Cambridje, England, 2002), Personalitate de Excepţie a secolului XXI.
Lucrarea oferă cititorului informaţii variate despre viaţa şi activitatea Omului, Profesorului şi Savantului Nicolae Filip, care, mai bine de jumătate de secol, a contribuit la prosperarea Instituţiei superioare bălţene: formare şi creştere profesională, activitate ştiinţifică (protagonistul este autorul a mai bine de 200 de lucrări ştiinţifice), gînduri ale persoanelor care l-au cunoscut şi l-au apreciat.
O impresionantă galerie de fotografii ilustrează biografia bogată în evenimente a unei personalităţi deosebite cu care se poate mândri oraşul şi ţara.

coperta cărţii Academicianul Nicolae Filip Academicianul Nicolae Filip: Biobibliografie / Univ. de Stat „Alecu Russo”, Bibl. Şt. ; alcăt.: E. Scurtu, M. Fotescu, K. Tabac, F. Tlehuci ; coord. V. Cabac ; red. resp. E. Harconiţa ; ed. îngrijită de Gh. Popa ; trad. în lb. engl. de L. Aladin, în lb. rusă de F. Tlehuci. – Ed. a 4-a, red. şi compl. – Bălţi, 2005. – 199 p. – (Personalităţi universitare bălţene). – ISBN 9975-931-99-5 ;
http://dspace.usarb.md:8080/jspui/handle/123456789/346

Prezenta lucrare (a 4-a ediţie), revăzută şi completată este prilejuită de a 60-a aniversare a Universităţii şi cea de-a 80-a aniversare din ziua naşterii Academicianului Nicolae Filip. Lucrarea se deschide cu un articol semnat de dr. Valeriu Cabac, în care sunt evidenţiate calităţile deosebite ale Omului, Savantului, Profesorului şi Rectorului Nicolae Filip, personalitate notorie, fondatorul clasicului complex universitar bălţean – o veritabilă operă de ctitorie. Lucrarea inserează o iconografie bogată despre etapele vieţii şi activităţii academicianului Nicolae Filip, Personalitate de Excepţie a secolului XXI, alături de alte 2000 de personalităţi marcante ale sec. XXI, consemnate în Outstanding Sholars of the 21 st Century, Cambridje, England, 2002. Circa 200 lucrări ştiinţifice, 6 monografii, 65 de articole, 25 de referate, 15 rapoarte ştiinţifice, zeci de cursuri universitare sunt inventariate în compartimentul respectiv de bibliografie.

coperta cărţii Gheorghe Popa 2012 Gheorghe Popa : Biobibliografie / Univ. de Stat „Alecu Russo” din Bălţi, Bibl. Şt. ; alcăt.: Ana Nagherneac ; red. resp.: Elena Harconiţa ; red. coord.: Ala Sainenco ; red. bibliogr.: Lina Mihaluţa ; design/cop./machetare: Silvia Ciobanu. – Bălţi, 2012. – 190 p. – (Personalităţi universitare bălţene). – ISBN 978-9975-50-091-3 ;
http://dspace.usarb.md:8080/jspui/handle/123456789/1371

Volumul este consacrat profesorului, omului de ştiinţă Gheorghe Popa şi „reliefează aria diverselor preocupări pe care le-a avut, constituind borne ale unui parcurs integru” (Ala Sainenco). Lucrarea este structurată în 10 capitole: Argument; Curriclum vitae cu iconografia; Crochiuri; Interviuri; Aprecieri in extenso şi in brevi; Bibliografie: Lucrări ştiinţifice şi didactice; redactare şi publicistică lingvistică; Varia; Coordonator ştiinţific al tezelor de doctorat; Referent oficial al tezelor de doctorat; Referinţe la publicaţiile ştiinţifice; Personalia. Biobibliografia face parte din colecţia Personalităţi univeritare bălţene, iniţiată de Biblioteca Ştiinţifică a Universităţii în anul 2003 şi este destinată filologilor, cadrelor didactice, studenţilor, bibliotecarilor, tuturor celor care vor să cunoască evoluţia şi performanţele distinsului profesor şi cercetător.

coperta cărţii Gheorghe Popa 2004 Gheorghe Popa : Biobibliografie / Univ. de Stat „Alecu Russo”, Bibl. Şt. ; alcăt.: Anişoara Nagherneac ; ed. îngr. de Elena Harconiţa ; trad. în lb. engl. de Aliona Puşcari ; în lb. fr. de Angela Coşciug ; în lb. germ. de Alina Cabac. – Bălţi, 2004. – 155 p. – (Personalităţi universitare bălţene). – ISBN 9975-931-59-605 ;
http://dspace.usarb.md:8080/jspui/handle/123456789/667

Lucrare realizătă în colecţia Personalităţi universitare bălţene, editată de Biblioteca Ştiinţifică, reflectă momente principale legate de viaţa şi activitatea didactico-ştiinţifică a fostului absolvent şi fidelului colaborator de peste 30 ani al Universităţii bălţene Gheorghe Popa, actualmente, prof. univ. dr. habilitat, şeful Catedrei de limba română.

coperta cărţii Gheorghe Duca Gheorghe Duca : Biobibliografie / Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Bibl. Şt. Centrală „Andrei Lupan” ; Bibl. Şt. a Univ. de Stat „Alecu Russo” ; alcăt.: Lidia Zasaviţchi, Janna Nikolaeva, Valentina Guriev,...M. Fotescu ; red, şt.: Dumitru Batîr ; red. resp.: Elena Corotenco. – Chişinău, 2007. – 142 p.
http://www.amlib.asm.md ;
http://dspace.usarb.md:8080/jspui/handle/123456789/666

Este o lucrare realizată în parteneriat de Biblioteca Ştiinţifică Centrală „Andrei Lupan” a Academiei de Ştiinţe din Moldova şi Biblioteca Ştiinţifică a Universităţii de Stat „Alecu Russo” din Bălţi. Este dedicată academicianului Gheorghe Duca, Preşedintele Academiei de Ştiinţe a Moldovei la împlinirea vârstei de 55 ani. Bibliografia începe cu informaţii privind participarea academicianului la numeroase congrese, simpozioane, conferinţe (anii 1978 - 2006). Materialul bibliografic cuprinde 974 de referinţe, extinse într-o cronologie de peste 30 de ani.

coperta cărţii Silviu Berejan Academicianul Silviu Berejan : Biobibliografie / Univ. de Stat „A. Russo”, Bibl. Şt. ; Inst. de Lingvistică al A.Ş.M ; alcăt.: M. Fotescu, E. Scurtu ; red. coord. Gh. Popa ; red. resp. E. Harconiţa. – Bălţi ; Ch. : CEUSM, 2005. – 284 p. – (Personalităţi universitare bălţene). – ISBN 9975-931-95-2 ;
http://dspace.usarb.md:8080/jspui/handle/123456789/347

Lucrarea este dedicată cunoscututlui lingvist, Profesor de Bălţi, Silviu Berejan cu prilejul aniversării a 75 de ani de la naştere. Remarcabil om de ştiinţă, Director al Institutului de Lingvistică a AŞM (anii 1991 - 2000), cercetător ştiinţific principal al Institutului de Lingvistică a AŞM, Doctor Honoris Cauza al Universităţii de Stat „Alecu Russo” este autor a circa 400 publicaţii (inclusiv 3 monografii, 4 dicţionare, 6 manuale).

coperta cărţii Alexandru Budisteanu Alexandru Budişteanu : Omagiu la 80 de ani / Univ. de Stat „Alecu Russo”, Bibl. Şt. ; red.-coord. : E. Harconiţa ; alcat.: M. Fotescu, E. Scurtu ; trad. în engl.: L. Alexanchin ; red. lit.: G. Mostovic ; red. bibliogr.: L. Mihaluţa ; design/cop.: S. Ciobanu ; tehnored.: A. Cebotari. – Bălţi : Bibl. Şt., 2008. – 367 p. – (Doctor Honoris Causa). – ISBN 978-9975-931-19-95 ;
http://dspace.usarb.md:8080/jspui/handle/123456789/358

Prin prezenta Biobibliografie, Biblioteca Ştiinţifică a Universităţii de Stat „Alecu Russo” din Bălţi inaugurează o nouă colecţie: DOCTOR HONORIS CAUSA al Universităţii bălţene. Este consacrată unui patriot ilustru, adevărat fiu al neamului. Născut în Pârliţa-Iaşi (actualmente raionul Ungheni), a locuit cu părinţii la Bălţi şi a învăţat la Liceul de băieţi „Ion Creangă”, de unde a plecat în anul 1944 constrâns de vicisitudinile timpurilor. Absolvent al Institutului de Arhitectură „Ion Mincu” din Bucureşti, în anul 1977 a devenit Arhitect–Şef al Bucureştiului, iar după 1989 a îndeplinit funcţia de expert parlamentar al Camerei Deputaţilor. Pentru meritele deosebite în edificarea şi promovarea imaginii polisemnificative a României în lume şi pentru susţinerea în reînfiinţarea Liceului „Ion Creangă”, în anul 2000, doctor arhitect Alexandru Budişteanu devine Doctor Honoris Causa al Universităţii de Stat „Alecu Russo”. Este inclus: în dicţionarul The Contemporary Who's Who, editat de Institutul Biografic American din Raleigh, (ediţia din 2002-2003); Centrul Biografic Internaţional din Cambridge, Marea Britanie, îl menţionează printre cei 2000 de oameni de ştiinţă remarcabili din sec. XX şi XXI (ediţiile din 2000 şi 2002); este deţinător al Ordinului Naţional al României Serviciul credincios în grad de Ofiţer.

coperta cărţii Pavel Topala Pavel Topală In Honorem – 55 : Biobibliografie / Bibl. Şt. a Univ. de Stat „Alecu Russo” din Bălţi ; alcăt.: Maria Fotescu [et al.] ; red. resp.: Elena Harconiţă ; red. bibliogr.: L. Mihaluţa ; design: S. Ciobanu. – Bălţi, 2013. – 232 p. – (Personalităţi universitare bălţene). – Ind. : p. 214-231. – ISBN 978-9975-50-109-5.
http://ru.calameo.com/read/001133349d7cac334249c
http://dspace.usarb.md:8080/jspui/handle/123456789/2893

Volumul este consacrat profesorului, savantului Pavel TOPALĂ, (decanul Facultăţii de Ştiinţe Reale, Economice şi ale Mediului de la Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi) prilejuit de aniversarea a 55 de ani din ziua naşterii omagiatului.
cele 10 capitolele ale biobibliografiei: (Curriculum vitae cu iconografie; Portret conturat de colegi şi prieteni; Bibliografia publicaţiilor semnate de dl Pavel Topală, informaţie despre activitatea de redactor, recenzent, referent, coordonarea ştiinţifică a tezelor de doctor/master/licenţă; Personalia…) întregesc personalitatea unui savant, manager şi pedagog bine cunoscut în ţară şi peste hotare, demn de înaltă preţuire şi respect.

coperta cărţii Margarita Tetelea Margarita Tetelea: In honorem / Bibl. Şt. a Univ. de Stat „Alecu Russo” din Bălţi ; alcăt.: E. Ţurcan, A. Musteaţă ; red. resp.: E. Harconiţa ; red. bibliogr.: L. Mihaluţa, A. Nagherneac ; red. literar: G. Mostovic ; trad. în engl.: V. Topalo ; lector: E. Stratan ; design/cop. tehnored./machetare: S. Ciobanu. – Bălţi : [S.n.] , 2014. – 342 p. : fot. – (Personalităţi universitare bălţene). – ISBN978-9975-50-133-0 ;
http://dspace.usarb.md:8080/jspui/handle/123456789/1044

Colecţia „Personalităţi universitare bălţene” s-a îmbogăţit cu un nou volum omagial consacrat activităţii didactico-ştiinţifice şi culturale a dr. conf. univ. Margarita Tetelea, şef al Catedrei de arte şi educaţie artistică, prilejuit de aniversarea a 55 de ani din ziua naşterii. Cele 13 capitole: Aprecieri, mărturisiri, evocări, Fila „Margarita Tetelea” în istoria Facultăţii de Muzică şi Pedagogie muzicală, Curriculum Vitae, Activitatea ştiinţifică, Colaborări internaţionale şi naţionale, Artiştii bălţeni pe calea integrării europene, Fondator al Filarmonicii de muzică pentru Copii din Bălţi, … conturează personalitatea unui manager şi pedagog cunoscut în ţară şi peste hotare, cu merite deosebite în formarea muzicienilor-pedagogi.

coperta cărţii Ion Gagim Ion Gagim : Biobibliografie / Univ. de Stat „Alecu Russo”; alcăt. : E. Scurtu; ed. îngr. de E.Harconiţă; red. resp. E.Harconiţă. – Bălţi, 2005. – 143 p. – (Personalităţi universitare bălţene). – ISBN 9975-931-78-25 ;
http://dspace.usarb.md:8080/jspui/handle/123456789/675

Biobibliografia aduce în atenţia noastră pagini despre ascensiunea ştiinţifică a profesorului Ion Gagim, doctor habilitat în pedagogie, prorector pentru ştiinţă şi perfecţionare a cadrelor didactice universitare (2005-2010), de la primul şef de grupă al noii specializări „Pedagogie Muzicală” (IPSB) - la primul doctor habilitat în Pedagogie Muzicală; Ion Gagim despre sine, Revelaţiile lui Ion Gagim despre muzică; Curriculum Vitae; Personalităţi cunoscute şi mai puţin cunoscute despre Ion Gagim, Atheneul universitar, Din cele mai expresive pagini din monografiile protagonistului, Bibliografia lucrărilor ştiinţifice şi a cursurilor universitare, Personalia.

coperta cărţii Boris Boincean Boris Boincean : Biobibliografie / Univ. de Stat „Alecu Russo” din Bălţi, Bibl. Şt. ; alcăt.: Ana Nagherneac, Varvara Ganea ; red. lit.: Galina Mostovic ; red. bibliogr.: Lina Mihaluţa ; design / cop.: Silvia Ciobanu. – Bălţi, 2009. – 165 p. – (Personalităţi universitare bălţene) ; ISBN 978-9975-931-62-5 ;
http://dspace.usarb.md:8080/jspui/handle/123456789/371

Biobibliografia este prilejuită de a 55-a aniversăre a savantului de rezonanţă mondială Boris Boincean, Director general al Asociaţiei Ştiinţifice de Producere „Selecţia” Bălţi, Republica Moldova, director al Institutului de Cercetări pentru Culturile de Câmp, (1999-2009). Personalitate înzestrată cu multiple calităţi native, este considerat unul din pionerii agriculturii ecologice din ţară care promovează în cercetările sale, începând cu anii 80 ai sec. XX ideea agriculturii durabile. În perioada anilor 1990-1998 a susţinut stagiuni în domeniul agriculturii ecologice în SUA, Franţa, Italia, Marea Britanie, Japonia şi a publicat peste 180 de lucrări ştiinţifice, iar în 1998 a susţinut teza de doctor habilitat în ştiinţe agricole. Boris Boincean a participat şi la alte proiecte de cercetare internaţională, printre care: proiectul Moldo-American privind tehnologiile avansate în agricultură şi protecţia mediului înconjurător în anii 1996-1997; proiectul internaţional AlterEnergy în colaborare cu Universitatea Udine din Italia şi Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară „Ion Ionescu de la Brad” din Iaşi (România).

coperta cărţii Maria Şleahtiţchi Maria Şleahtiţchi : Biobibliografie / Univ. de Stat „Alecu Russo”, Bibl. Şt. ; alcăt. Ana Nagherneac ; red. coord. Elena Harconiţa ; red. Dora Caduc ; trad. în lb. fr. de Elena Dragan, în lb. engl. de Iulia Ignatiuc. – Bălţi, 2005. – 114 p. – (Scriitori universitari bălţeni). – ISBN 9975-931-79-05 ;
 http://dspace.usarb.md:8080/jspui/handle/123456789/684

Colecţia Scriitori universitari bălţeni o inaugurează Maria Şleahtiţchi, decanul Facultăţii de Filologie, membru titular al Uniunii Scriitorilor din RM, al Uniunii Scriitorilor din România, membru al PEN (Poeţi, Eseişti, Naratori) Centrului, Filiala din RM, redactor şef-adjunct al revistei literare Semn, autoare a 9 lucrări şi peste 125 de publicaţii în proză, dramaturgie, eseuri, antologator, precum şi un filolog mereu sedusă de carte, de rosturile ei legale.

coperta cărţii Simion Băncilă Simion Băncilă : Biobibliografie / Univ. de Stat „Alecu Russo”; alcăt. Maria Fotescu ; red. resp. Elena Harconiţa ; trad. în lb. engl. de Iulia Ignatiuc, în lb. fr. de Ludmila Cabac. – Bălţi, 2004. – 129 p. – (Personalităţi universitare bălţene). – ISBN 9975-931-56-1 ;
http://dspace.usarb.md:8080/jspui/handle/123456789/693

Această lucrare este consacrată domnului profesor Simion Băncilă, absolvent al instituţiei bălţene, promoţia 1963, prorector pentru studii (1987- 2010), savant şi pedagog de excepţie, care a contribuit substanţial la evoluţia învăţămîntului şi ştiinţelor fundamentale din Moldova (peste 100 titluri de publicaţii). Preocupările ştiinţifice ţin de fizica nucleului, fizica materialelor solide, proprietăţilor termice ale metalelor etc.

coperta cărţii Valeriu Cabac Valeriu Cabac : Biobibliografie / Univ. de Stat „Alecu Russo” ; alcăt. M. Fotescu ; ed. îngr. de E. Harconiţa ; trad. în lb.engl. de I. Ignatiuc, în lb. fr. de T. Panaguţă, în lb. germ. de L. Cabac. – Bălţi, 2003. – 107 p. – (Personalităţi universitare bălţene). – ISBN 9975-931-33-2 ;
http://dspace.usarb.md:8080/jspui/handle/123456789/694

Personalitate marcantă a Universităţii, în viziunea dr. hab. Gh. Popa, întruchipează un om al profesionalismului, al managementului, al salahoriei (în sensul bun al cuvântului), al calmului, al bunei dispoziţii, al povestirii, având felul său inconfundabil de a fi şi norocul de a fi permanent în posesia tinereţii mature. Biobibliografia îl prezintă pe dl Valeriu Cabac în ipostazele de profesor universitar, cercetător ştiinţific, specialist manager, coleg de breaslă.

coperta cărţii Ion Manoli Ion Manoli : Bibliografie / Univ. de Stat „Alecu Russo”, Bibl. Şt. ; alcăt. E. Scurtu ; ed. îngr. de E. Harconiţa (red. resp.). – Bălţi, 2003. – 147 p. – (Personalităţi universitare bălţene). – ISBN 9975-931-32-4 ;
http://dspace.usarb.md:8080/jspui/handle/123456789/676

În semn de aleasă preţuire a activităţii pedagogului şi savantului Ion Manoli, decan al Facultăţii Limbi şi Literaturi Străine, numele căruia se identifică cu facultatea, cu Universitatea şi, nu în ultimul rând, cu Biblioteca universitară, a fost elaborată această lucrare. Un omagiu adus profesorului Ion Manoli cu prilejul împliniriii a 25 de ani de activitate şi a 50 de ani de la fondarea Facultăţii Limbi şi Literaturi Străine la Bălţi. În Cuvânt despre carte, bibliofil şi bibliotecar Ion Manoli vorbeşte cu dragoste despre „Mâinile Bibliotecarei”. „Am fost întotdeauna fascinat de Mâinile celeia, care îmi întinde Cartea sosită din fonduri. O muzică indescifrabilă a gestului, a mâinilor, a înmânării cărţii parcă voind să-ţi spună: Îţi doresc ca această carte să-ţi devină prieten. Aşa şi se întâmpla... Mâinile Bibliotecarului – Mâinile celui care făureşte orizonturi noi.”

coperta cărţii Elena Belinschi Elena Belinschi : Biobibliografie / Univ. de Stat „Alecu Russo” ; alcăt. M. Fotescu ; ed. îngr. de E. Harconiţa ; trad. în lb. engl. de M. Ţaulean, în lb. fr. de L. Cabac. – Bălţi, 2004. – 203 p. – (Personalităţi universitare bălţene). – ISBN 9975-931-57-X ;
http://dspace.usarb.md:8080/jspui/handle/123456789/663

Profesoara Elena Belinschi, dr. în filologie, conf. univ., om de o aleasă omenie, cercetător şi pedagog de excepţie a împlinit 40 de ani de activitate didactică şi de cercetare lingvistică. Structura lucrării integrează articole omagiale cu titluri sugestive semnate de Elena Harconiţa, Anatol Ciobanu, Maria Cosniceanu, Vasile Botnarciuc, Zinaida Tărîţă, Ana Grabazei, Zinaida Dolinţă, Angela Salagor, Micaela Ţaulean, Valentina Ciliuţa.

coperta cărţii Vladimir Babii Vladimir Babii : Biobibliografie / Univ. de Stat „Alecu Russo”, Bibl. Şt. ; alcăt.: Maria Fotescu, Elena Scurtu ; red. lit.: Galina Mostovic ; red. bibliogr.: Lina Mihaluţa ; cop./design: Silvia Ciobanu. – Ed. a 2-a rev. şi compl. – Bălţi, 2009. – 132 p. – ISBN 978-9975-931-34-25 ;
http://dspace.usarb.md:8080/jspui/handle/123456789/696

Biobibliogafia propune un itinerar prin viaţa şi activitatea pedagogului, doctorului habilitat, omului de cultură Vladimir Babii. Aproape 40 de ani profesorul Vladimir Babii îşi aduce contribuţia valoroasă la formarea învăţătorilor de muzică şi la augmentarea muncii de cercetare ştiinţifice în Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi, afirmându-se ca un profesionist polivalent, manager meticulos, creativ, promotor neobosit al noilor idei muzical - educaţionale, cercetător de anvergură.

coperta cărţii Vladimir Babii: 30 ani de activitate Vladimir Babii: 30 ani de activitate : Biobibliografie / Univ. de Stat „Alecu Russo”, Bibl. Şt. Univ. ; red. resp. E. Harconiţa ; alcăt. M. Fotescu ; tehnored.: V. Staver, I. Pogrebneac. – Bălţi, 2003. – 36 p. – ISBN 9975-931-36-7 ;
http://dspace.usarb.md:8080/jspui/handle/123456789/695

Lucrarea este dedicată vieţii şi activităţii pedagogului, omului de cultură Vladimir Babii, dr. în pedagogie, conferenţiar universitar la Catedra de instrumente muzicale şi metodică a Universităţii. Activitatea de profesor, 30 de ani în învăţământ, a fost dublată de activitatea de cercetător. Este autorul al mai multor lucrări ştiinţifice, cea mai recentă fiind Studiul de organologie, apărută în Presa universitară bălţeană. Materialul bibliografic este structurat în compartimentele: Profilul biografic al confer. univ. dr în pedagogie V. Babii; Lucrări ştiinţifice, cursuri universitare, teze, publicistică, recenzii.

coperta cărţii Lidia Stupacenco Lidia Stupacenco : Biobibliografie / Univ. de Stat „Alecu Russo” ; alcăt. Anişoara Nagherneac ; ed. îngr. de Elena Harconiţa ; trad. în lb. engl. de Iulia Ignatiuc, în lb. rusă de Marina Şulman. – Bălţi, 2005. – 129 p. – (Universitari bălţeni). – ISBN 9975-931-58-8;
http://dspace.usarb.md:8080/jspui/handle/123456789/679htt

Lucrarea reflectă succint momente din viaţa şi activitatea decanului Facultăţii Pedagogie, Psihologie şi Asistenţă Socială - Lidia Stupacenco, care în viziunea dnei Elenei Harconiţa, directorul Bibliiotecii este „un bun strateg, un mesager al calităţii la facultate… în cei peste 35 de ani de activitate a reuşit să înveţe cu răbdare, pasiune şi dragoste numeroase generaţii de studenţi”.

coperta cărţii Larisa Bortă

Larisa Bortă : Biobibliografie / Univ. de Stat „Alecu Russo” ; Bibl. Şt. ; alcăt. : Ana Nagherneac ; Marina Şulman ; red coord. Elena Harconiţa ; red. bibliogr. Lina Mihaluţa ; trad. în lb. engl. de Marina Teterin, în lb. rom. de Liuba Junghină, Ana Nagherneac. – Bălţi, 2006. – 133 p. – (Personalităţi universitare bălţene). – ISBN 9975-931-58-85 ;
http://dspace.usarb.md:8080/jspui/handle/123456789/678

Biobibliografia este dedicată profesoarei Larisa Bortă, dr. habilitat în ştiinţe filologice, şef al catedrei Limbă şi Literatură Rusă, numele căreia este bine cunoscut în spaţiul ex-sovietic şi în multe ţări străine (Germania, Polonia, Cehia). Lucrarea deschide oportunitatea cititorilor de a cunoaşte originalitatea operei L. Bortă, concepţiile sale despre învăţământ, ştiinţă, lumea înconjurătoare, aprecierile colegilor, discipolilor Nina Mighirin, Elena Sirota, Stalina Stepaniuc, Larisa Poh, Tatiana Suzanscaia, Marina Şulman.

coperta cărţii Alexandru Abramciuc Alexandru Abramciuc : Biobibliografie / Univ. de Stat „Alecu Russo”, Bibl. Şt. ; alcăt.: Maria Fotescu, Elena Scurtu ; red. coord.: Elena Harconiţa, Margareta Curtescu. – Bălţi, 2006. – 171 p. – ISBN 978-9975-931-96-05 ;
http://dspace.usarb.md:8080/jspui/handle/123456789/350h

Biobibliografie realizată graţie colaborării între Biblioteca Ştiinţifică, Rectoratul Universităţii, conferenţiarul universitar, doctor în filologie Margareta Curtescu şi familia Abramciuc. Lucrarea din colecţia Personalităţi universitare bălţene prezintă consideraţiunile savanţilor, colegilor şi rudelor apropiate personalităţii de excepţie, regretatului Alexandru Abramciuc, savant bine format, doctor în ştiinţe tehnice, autor a peste 130 de lucrări ştiinţifice în domeniul prelucrării metalelor prin metode electrofizice.

coperta cărţii Elena Dragan Elena Dragan : Biobibliografie / Bibl. Şt. a Univ. de Stat „Alecu Russo”; alcăt. : Elena Scurtu, Varvara Ganea ; red.-coord. : Elena Harconiţa ; red. lit. : Galina Mostovic ; red. bibliogr. : Lina Mihaluţa. – Bălţi, 2008. – 172 p. – (Universitari bălţeni). – ISBN 978-9975-931-32-85
http://dspace.usarb.md:8080/jspui/handle/123456789/664

Studiul biobibliografic completează lista biobibliografiilor din colecţia Universitari bălţeni. Profilează imaginea decanului Facultăţii Limbi şi Literaturi Străine, dr. în filologie Elena Dragan. Este o viaţă dăruită Facultăţii. Aici se formează ca specialist, contribuind eficient la evoluţia Facultăţii. Biobibliografia oferă cititorilor referinţe despre două vieţi care se intersectează influenţindu-se reciproc: viaţa Dnei Elena Dragan şi cea a Facultăţii.

coperta cărţii Iulius Popa Iulius Popa : Biobibliografie / Univ. de Stat „Alecu Russo”, Bibl. Şt. ; alcăt. : M. Fotescu, E. Scurtu ; red. resp. : E. Harconiţa. – Bălţi, 2005. – 201 p. – (Promotori ai culturii). – ISBN 9975-931-77-45 ;
http://dspace.usarb.md:8080/jspui/handle/123456789/677

Prima lucrare realizată în colecţia Promotori ai culturii este dedicată cunoscutului publicist Iulius Popa, bibliofil, colecţionar de medalii, monede, posesorul unei biblioteci personale de invidiat, la împlinirea vârstei de 55 de ani. Lucrarea include confesiuni personale, părerile mai multor intelectuali din ţară despre pasiunea cărturărească a lui Iulius Popa, interviuri, fragmente răzleţe din publicistică, iconografie şi bibliografia publicaţiilor.


 Biobibliographical dictionaries

coperta cărţii Bibliotecarii universitari bălţeni Harconiţa, Elena. Bibliotecarii universitari bălţeni : dicţionar / Bibl. Şt. a Univ. de Stat „Alecu Russo” din Bălţi ; E. Harconiţa (red. resp.), L. Mihaluţa, E. Stratan ; design /cop. /tehnored. : S. Ciobanu, A. Antonova. – Ed. a 2- a rev. şi compl. – Bălţi, 2015. – 236 p. – ISBN 978-9975-50-149-1.
http://dspace.usarb.md:8080/jspui/handle/123456789/344

A doua ediţie a Dicţionarului Bibliotecarii universitari bălţeni, conţine informaţii despre realizările şi performanţele de azi ale personalului Bibliotecii. Aprecieri şi recunoaşterea profesională; Laureaţi ai Concursului Naţional ABRM Cele mai reuşite lucrări în domeniul Biblioteconomiei şi ştiinţelor informării şi Cel mai Bun Bibliotecar al anului; Concursul USARB: Secţiunea Biblioteconomie; Personalul Bibliotecii: Centrul Managerial; Dezvoltarea colecţiilor. Catalogare. Indexare; Organizarea şi conservarea colecţiilor; Comunicarea colecţiilor; Informare şi cercetare bibliografică; Cercetare. Asistenţă de specialitate; Centrul Informatizare şi activităţi în reţea; Centrul Marketing. Activitate editorială etc. sunt capitole ce structurează volumul.

coperta carte Detinatori ai titlului de Doctor Honoris Causa. Membri de Onoare ai Senatului Deţinători ai titlului de Doctor Honoris Causa. Membri de Onoare ai Senatului / Univ. de Stat „Alecu Russo” din Bălţi, Bibl. Şt. ; alcăt.: Elena Scurtu, Maria Fotescu ; red.- coord.: Elena Harconiţa ; design/tehnored.: Silvia Ciobanu, Antonina Antonova. – Ed. a 2-a, rev. şi compl. – Bălţi, 2017. – 272 p. – (Doctor Honoris Causa). – Indice de nume: p. 266-272. – ISBN 978-9975-50-208-5;
http://dspace.usarb.md:8080/jspui/handle/123456789/3740

Volumul a fost conceput ca un dicţionar al deţinătorilor înaltului titlu de Doctor Honoris Causa al Universităţii de Stat „Alecu Russo” din Bălţi, precum şi al Membrilor de Onoare ai Senatului. Prin această lucrare bibliotecarii universităţii bălţene conturează o pagină de o densitate importantă în istoria Universităţii şi a Bibliotecii Ştiinţifice. Peste şase ani după reorganizarea (1992) Institutului Pedagogic în Universitate de Stat, a fost iniţiată acţiunea, inerentă universităţilor clasice, de a omagia anumite personalităţi merituoase ale contemporaneităţii. Această lucrare se află la a 2-a ediţie, fiind însoţită de fotografii de la întrunirile festive ale Senatului USARB şi prezintă un deosebit interes prin valoarea şi noutatea deosebită pentru comunitatea academică şi culturală.

coperta cărţii Deţinători ai titlului de Doctor Honoris Causa Deţinători ai titlului de Doctor Honoris Causa. Membri de Onoare ai Senatului / Univ. de Stat „A. Russo” din Bălţi, Bibl. Şt. ; alcăt.: E. Scurtu, M. Fotescu ; red.-coord.: E. Harconiţa ; red. şt.: Gh. Popa ; design/tehnored. S. Ciobanu. – Bălţi, 2008. – 203 p. – (Doctor Honoris Causa). – ISBN 978-9975-931-31-1 ;
http://dspace.usarb.md:8080/jspui/handle/123456789/2108

Începând cu anul 1998 Universitatea de Stat „Alecu Russo” acordă titlul onorific Doctor Honoris Causa mai multor persoane distinse, cu merite deosebite, din ţară şi de peste hotare. Dicţionarul are misiunea de a informa cititorul despre ceremoniile desfăşurate la Universitatea bălţeană cu prilejul decernării acestei distincţii înalte.

coperta cărţii Universitari Bălţeni Universitari Bălţeni : dicţionar biobibliogr. / Univ. de Stat „Alecu Russo” din Bălţi, Bibl. Şt. ; alcăt. Elena Scurtu, Maria Fotescu ; red. coord.: Elena Harconiţa ; red. Dora Caduc. – Bălţi, 2005. – 384p. – ISBN 9975-931-97-9 ;
http://dspace.usarb.md:8080/jspui/handle/123456789/2111

Lucrare de factură enciclopedică ce înglobează în cele 570 pagini numele a circa 300 de cadre didactice de la toate cele 8 facultăţi ale Universităţii, care şi-au legat destinul de instituţia bălţeană.
Alături de numele profesorilor universitari, sunt enumerate şi cele ale profesorilor de la Liceul şi Colegiul Pedagogic „Ion Creangă”, subdiviziune integrată în complexul universitar. Un capitol aparte cuprinde numele bibliotecarilor – asistenţilor universitari (angajaţi ai Catedrei de electronică şi informatică) care promovează cursul Bazele Culturii Informaţiei (1000 - 1200 ore anual).

coperta cărţii Bibliotecarii universitari bălţeni Harconiţa, Elena. Bibliotecarii universitari bălţeni : dicţionar / E. Harconiţa, L. Mihaluţa, E. Stratan ; lector: G. Mostovic ; design / cop. / tehnored.: S. Ciobanu ; Bibl. Şt. a Univ. de Stat „Alecu Russo” din Bălţi. – Bălţi, 2010. – 261 p. – (Biblioteca Ştiinţifică - 65). – ISBN 978-9975-50-031-9;
http://dspace.usarb.md:8080/jspui/handle/123456789/344

Dicţionarul Bibliotecarii universitari bălţeni editat cu prilejul a 65 ani de la constituirea Bibliotecii Ştiinţifice conţine informaţii relevante despre realizările şi performanţele de azi ale personalului Bibliotecii, manageri, bibliotecari, informaticieni. Capitolul Contribuţii ştiinţiice bibliotecare integrează 705 înregistrări ce relectă demersul creativ şi inovaţional al bibliotecarilor precum şi referinţele despre Bibliotecă şi Bibliotecari în mass-media şi on-line. Posedă 2 indexuri auxiliare: de nume Bibliotecari; persoane menţionate în dicţionar.


Thematic bibliographies

These are the necessary support in the successful development of the educational process at the University.

coperta cărţii Asistenţă socială: Tendinţe şi perspective Asistenţă socială: Tendinţe şi perspective : Bibliogr. selectivă / Univ. de Stat „Alecu Russo” din Bălţi, Bibl. Şt. ; alcat.: E.Scurtu ; red.: L. Stupacenco. – Bălţi, 2003. – 134 p. – ISBN 9975-931-25-1;
http://dspace.usarb.md:8080/jspui/handle/123456789/353

Prezenta bibliografie este menită să contribuie la realizarea performanţelor în activitatea asistentului social, în munca de cercetare ştiinţifică în domeniu, precum şi în devenirea studentului ca specialist de valoare. Lucrarea bibliografică conţine informaţii în limbile română, rusă, engleză ce ţin de aspectele teoretice, practice şi axiologice referitoare la rolul, funcţiile, caracteristicile şi sarcinile asistenţei sociale. Materialul a fost structurat în dependenţă de varietatea aspectelor pe care le de semnează asistenţa socială.

coperta cărţii Management educaţional Management educaţional : Bibliogr. selectivă / Univ. de Stat „Alecu Russo” din Bălţi, Bibl. Şt. ; alcat. E. Scurtu ; red. resp. L. Stupacenco ; ed. ingr. de E.Harconita. – Bălţi, 2003. – 170 p. – ISBN 9975-931-31-6 ;
http://dspace.usarb.md:8080/jspui/handle/123456789/820

Bibliografia a fost concepută din dorinţa de a pune la dispoziţia specialiştilor surse de informare utile din domeniul dirijării învăţământului. Din nota introductivă a directoarei Bibliotecii, Elena Harconiţa, aflăm despre revizuirea radicală a preocupărilor ştiinţifice ale Bibliotecii Universitare şi, în special, orientarea spre întocmirea indicilor bibliografici pe teme de stringentă actualitate. Pentru realizarea lucrării au fost selectate informaţii din colecţiile Bibliotecii Universitare Bălţi, Bibliografia naţională a Moldovei şi a României, din baza de date electronică EBSCO şi site-urile educaţionale identificate în Internet.

coperta cărţii Informatizarea invăţămîntului Informatizarea invăţămîntului : Bibliogr. selectivă / Univ. de Stat „Alecu Russo” din Bălţi, Bibl. Şt. ; alcat. Maria Fotescu ; colegiul de red.: Valeriu Cabac (red. resp.), Elena Harconiţa. – Balti, 2001. – 175 p. – ISBN9975-931-15-4;
http://dspace.usarb.md:8080/jspui/handle/123456789/819

Indicele bibliografic începe cu o prefaţă semnată de Valeriu Cabac, dr. în fizică şi matematică, prim-prorector, în care sunt expuse problemele generale ale informatizării învăţământului: concepţii naţionale de informatizare a societăţii şi a învăţământului, experienţa mondială în acest domeniu, conceptul de tehnologii informaţionale. În continuare sunt reflectate problemele formării profesorilor şcolari de informatică, problemele psihopedagogice ale informatizării învăţământului, gestiunea sistemului de învăţământ asistată de calculator.

Share this post

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedInSubmit to LiveinternetSubmit to LivejournalSubmit to MoymirSubmit to VkcomSubmit to Yaru Submit to FlickrSubmit to Google+Submit to YouTube

Care este pentru Dumneavoastră principala sursă de documentare?

Biblioteca universităţii - 81.1%
Cărţi, literatura împrumutată de la colegi, prieteni - 1.9%
Internet - 15.1%
Biblioteca personală - 0%
TV - 0%
Radio - 0%
Ziare - 1.9%

Total votes: 53
The voting for this poll has ended on: August 4, 2020

Abonează-te la NEWSLETTER!

captcha 
Terms and Conditions