Много Joomla шаблонов на www.templete.ru

Electronic resources

Materials in digital format - a modern way of remote access.

coperta Bibliotecarii universitari pe YouTube Bibliotecarii universitari bălţieni în activităţi profesionale pe YouTube [Resursă electronică] / Bibl. Şt. a Univ. de Stat „Alecu Russo” din Bălţi ; design: S.Ciobanu. – Bălţi, 2013. – 1 DVD. – ISBN 978-9975-50-125-5.

În conţ. : Catalogarea spiritului german în Biblioteca Ştiinţifică a Universităţii de Stat „Alecu Russo” din Bălţi / Elena Harconiţa ; Săptămîna Internaţională a Accesului Deschis, a 7-a ediţie, la Biblioteca Ştiinţifică USARB / S. Ciobanu ; Inaugurarea Expoziţiei HERTA MÜLLER: CERCUL VICIOS AL CUVINTELOR / org. de Inst. Goethe în parteneriat cu Literaturhaus Berlin, Ambasada Germaniei în R. Moldova şi Biblioteca Ştiinţifică USARB ; Training-ul BIBLIOTECARII DIN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR ÎN CONEXIUNE GLOBALĂ în cadrul Filialei Biblioteci de Învăţămînt din Nord (BIN) a ABRM. 

coperta Achizitii recente Achiziţii recente : ian. – dec. 2012 [Resursă electronică] : Expoz. inf. / Bibl. Şt. a Univ. de Stat „Alecu Russo” ; compilare: Tatiana Prian (tehnored.) ; resp. de ed. : Elena Harconiţa ; coord. : Lina Mihaluţa ; desing: S. Ciobanu. – Cerinţe de sistem : Windows 98/2000/EXP,32 Mb hard. – Bălţi, 2012. – CD-rom : sd., col. ; în container 13x13 cm. – ISBN 978-9975-50-103-3.

CD-rom inserează toate achiziţiile anului 2012, editate bilunar, aranjate conform CZU. Conţine descrierea bibliografică, coperta scanată, vedetele de subiect, cuvintele cheie. Realizatori: Serviciul Documentare Cercetare bibliografică.

coperta Expoziţii tematice on-line Expoziţii tematice on-line / Bibl. Şt. a Univ. de Stat „Alecu Russo” ; compilare: Tatiana Prian (tehnored.) ; resp. de ed. : Elena Harconiţa ; coord. : Valentina Topalo ; red. : Elena Stratan ; desing: S. Ciobanu. – Cerinţe de sistem : Windows 98/2000/EXP,32 Mb hard. – Bălţi, 2012. – CD-rom : sd.,col. ; în container 13x13 cm. – ISBN 978-9975-50-101-9.

22 de expoziţii on-line, elaborate de bibliotecarii universitari bălţeni în anul 2012 au fost adunate în acest CD-Rom. Expoziţiile sînt structurate pe domeniile: Ştiinţă şi cunoaştere; Ştiinţe sociale. Drept; Ştiinţe aplicate. Medicină. Tehnică. Artă; Limbă. Lingvistică. Literatură. S-au produs autorii: Valentina Topalo, Silvia Ciobanu, Angela Hăbăşescu, Lilia Ababi, Aliona Purici, Antonina Antonova, Galina Belcovschi, Margarita Iulic, Valentina Vacarciuc, Lilia Iavorscaia, Taisia Aculova, Natalia Culicov, Ariadna Musteaţă, Elena Ţurcan, Lilia Melnic, Ala Lîsîi, Mira Gore, Veronica Barbaroş, Adella Cucu.

coperta  Expoziţii tematice on-line Expoziţii tematice on-line / Bibl. Şt. a Univ. de Stat „Alecu Russo” ; alcăt. : Silvia Ciobanu, Valentina Topalo, Tatiana Prian ; red. resp. : Elena Harconiţa. – Cerinţe sistem: Windows 98/2000/EXP, 32 Mb hard . – Bălţi, 2011. – 1 CD-rom : sd., col.; în container, 13 x 13 cm. – ISBN 978-9975-50-074-6.
coperta Gigantul lingvisticii mondiale Gigantul lingvisticii mondiale: Eugeniu Coşeriu [Resursă electronică] / Bibl. Şt. a Univ. de Stat „Alecu Russo” ; alcăt. : E. Harconiţa, S. Ciobanu. – Cerinţe sistem: Windows 98/2000/EXP, 32 Mb hard. – Bălţi, 2011. – 1 CD-rom : sd., col. ; în container, 13 x 13 cm. – ISBN 978-9975-50-076-0.
coperta Regina cărţii dîn nord Regina cărţii în Nord... [Resursă electronică] / Bibl. Şt a Univ. de Stat „Alecu Russo" din Bălţi ; alcăt. : E. Harconiţa ; camerman A. Semionică ; tehnored. : I. Pogrebneac, I. Tamco. – Bălţi, 2005. – 1 CD în cutie plastică. – ISBN 9975-51-000-0.

Lucrare realizată cu prilejul aniversării de 60 ani de la fondarea Bibliotecii, reprezintă o oglindă a instituţiei în anul 2005. Primul capitol Regină cărţii în Nord (autor E. Harconiţa) cuprinde un scurt istoric al Bibliotecii, urmat de descrierea compartimentelor Bibliotecii şi a serviciilor oferite utilizatorilor.

coperta Biblioteca Ştiinţifică m. Bălţi Biblioteca Ştiinţifică m. Bălţi [Resursă electronică] / Bibl. Şt. a Univ. de Stat „Alecu Russo” ; alcăt. : E. Harconiţa ; imagine video şi prelucr. : A. Semionică ; tehnored. : I. Afatin. – Bălţi, [2004?]. – 1 CD în cutie plastică.

Lucrare pe suport electronic dedicată Bibliotecii Ştiinţifice a Universităţii de Stat „A. Russo” Bălţi. Conţine informaţii referitoare la istoricul Bibliotecii, prezentarea compartimentelor şi subdivizinilor funcţionale. Prezintă o gamă variată de informaţii ce dezvăluie principalele repere din activitatea Bibliotecii: colecţii de documente, periodice abonate, infrastructura informaţională (acces Internet, baze de date), servicii diversificate oferite utilizatorilor, accesul utilizatorilor, tranzacţii de împrumut, informare bibliografică, cursul universitar Bazele Culturii Informaţionale, activitatea editorială etc. Ghid de prezentare a Bibliotecii util pentru orientarea utilizatorilor.

coperta ABRM – 20 de ani ABRM – 20 de ani [Resursă electronică] / Bibl. Şt. a Univ. de Stat „Alecu Russo” ; alcăt. : E. Harconiţa, S. Ciobanu. – Cerinţe sistem: Windows 98/2000/EXP, 32 Mb hard. – Bălţi, 2011. – (Colecţia ABRM – 20 de ani). – CD-rom : sd., col.; în container, 13 x 13 cm. – ISBN 978-9975-50-073-9.

Lucrarea de sinteză ABRM - 20 de ani este dedicată aniversării a 20-a de la constituirea Asociaţiei Bibliotecarilor din Republica Moldova şi include imagini foto despre activitatea Asociaţiei, lucrul în secţiuni, comisii şi filialele ei. Filmul este structurat conform compartimentelor: istoric, conferinţe, congrese, mese rotunde, ateliere profesionale, excursii, tabere de vară etc. Responsabili de ediţie: ABRM, Biblioteca Ştiinţifică a Universităţii de Stat „Alecu Russo” din Bălţi, coordonator Elena Harconiţa, Silvia Ciobanu (desing/machetare). Fotografiile au fost prezentate de directorii de biblioteci din RM în urma apelului echipei de creaţie.

Share this post

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedInSubmit to LiveinternetSubmit to LivejournalSubmit to MoymirSubmit to VkcomSubmit to Yaru Submit to FlickrSubmit to Google+Submit to YouTube

Care este pentru Dumneavoastră principala sursă de documentare?

Biblioteca universităţii - 81.1%
Cărţi, literatura împrumutată de la colegi, prieteni - 1.9%
Internet - 15.1%
Biblioteca personală - 0%
TV - 0%
Radio - 0%
Ziare - 1.9%

Total votes: 53
The voting for this poll has ended on: August 4, 2020

Abonează-te la NEWSLETTER!

captcha 
Terms and Conditions