Много Joomla шаблонов на www.templete.ru

CENTRUL CULTURA INFORMAŢIEI

Parter, tel.: 0 (231) 52418; intern 418 
e-mail:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  • Promovarea conceptului de cultură a informaţiei în rândul studenţilor pentru cultivarea competenţelor şi abilităţilor privind localizarea, evaluarea şi utilizarea informaţiei, susţinerea procesului educaţional universitar şi participarea în procesul de comunicare academică pentru promovarea şi dobândirea abilităţilor de învăţare pe tot parcursul vieţii;
  • Coordonarea/ asigurarea promovării modululi Bazele Culturii Informaţiei la toate Facultăţile Universităţii de Stat „Alecu Russo” din Bălţi;
  • Elaborarea Portofoliului Bazele Culturii Informaţiei pentru toate facultăţile USARB: Curriculumul unităţii de curs Bazele Culturii informaţiei; Fişa unităţii de curs Bazele Culturii informaţiei; Modulele unităţii de curs Bazele Culturii informaţiei; Teste de evaluare curentă; Test de evaluare finală; Dovezi de lucru individual al studenţilor la unitatea de curs Bazele Culturii informaţiei;
  • Completarea formelor pentru Calculul volumului sarcinei didactice şi Repartizarea normei didactice la catedra BŞ USARB, disciplina Bazele Culturii Informaţiei;
  • Stabilirea numărului de grupe / numărul de ore în comun acord cu prodecanii Facultăţilor USARB secţia zi, cu metodiştii secţia frecvenţă redusă, conform planului de ore pentru fiecare bibliotecar – asistent universitar;
  • Întocmirea orarului de promovare a cursului Bazele Culturii Informaţiei şi afişarea zilnică a acestuia în format tradiţional şi electronic;
  • Evaluarea/Verificarea testelor studenţilor şi trecerea în carnetele de student calificativul admis/respins;
  • Completarea aplicaţiei electronice NOTARE STUDENŢI;
  • Completarea Borderourilor pentru fiecare grupă şi prezentate decanatelor Facultăţilor.

Share this post

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedInSubmit to LiveinternetSubmit to LivejournalSubmit to MoymirSubmit to VkcomSubmit to Yaru Submit to FlickrSubmit to Google+Submit to YouTube

Care este pentru Dumneavoastră principala sursă de documentare?

Biblioteca universităţii - 81.1%
Cărţi, literatura împrumutată de la colegi, prieteni - 1.9%
Internet - 15.1%
Biblioteca personală - 0%
TV - 0%
Radio - 0%
Ziare - 1.9%

Total votes: 53
The voting for this poll has ended on: August 4, 2020

Abonează-te la NEWSLETTER!

captcha 
Terms and Conditions