Много Joomla шаблонов на www.templete.ru

19-12-2017

Donaţie din partea domnului Gheorghe Calamanciuc, dramaturg, poet şi prozator

donatie calamanciuc g 1donatie calamanciuc g 2donatie calamanciuc g 3Gheorghe Calamanciuc, dramaturg, poet şi prozator a donat Bibliotecii Ştiinţifice romanul Cerul din Ilicatinca : Romanul celor potrivnici, editat la Bucureşti : eLiteratura, 2017.
Este adresat tuturor cititorilor care vor să descopere sentimentele puternice emanate de autor între filele cărţii, printr-un limbaj metaforic profund şi original.

 

 

Donaţie din partea domnului Dorian Furtună etolog, doctor în biologie

donatie d furtuna 1donatie d furtuna 3donatie d furtuna 5Dorian Furtună etolog, doctor în biologie a oferit Bibliotecii Ştiinţifice USARB 3 lucrări în 4 exemplare: Retorica în faţa morţii : (Moartea oamenilor celebri), Chişinău : Pontos, 2007, Cugetările unui (ne)cunoscut, Chişinău : Litera, 2017 şi Homo Aggressivus : De ce nu se opresc războaiele şi violenţa, editată la Mihăileşti : Editura ON, 2017.
Cărţile reprezintă un mijloc de cunoaştere întemeiat pe investigarea lucidă şi obiectivă a realităţii, iar autorul încearcă să aducă o viziune proaspătă asupra unor aspecte pe care oamenii de ştiinţă din România şi din Republica Moldova au tins să le uite sau, şi mai grav, să le ignore.

 

 

Donaţie din partea Ambasadei Lituaniei în Republica Moldova

donatie ambas lituaniei 1donatie ambas lituaniei 2O donaţie frumoasă din partea Ambasadei Lituaniei în Republica Moldova a completat colecţiile Bibliotecii Ştiinţifice cu 2 lucrări captivante: Guilt and Atonement : The story of 13 january. Vilnus : Leidykla "Briedis", 2015 şi Lietuvos Spaudos Fotografija’17 = Lithuanian press photography’17. Vilnius : Lietuvos spaudos fotografu klubas, 2017.
Lucrările oglindesc, în fotografii, istoria şi cultura Lituaniei.

 

 

Donaţie din partea doamnei Maria Şleahtiţchi, doctor în filologie, scriitoare, critic literar

donatie sleahtitski mMaria Şleahtiţchi, doctor în filologie, scriitoare, critic literar a oferit Bibliotecii Ştiinţifice monografia Totul prezenţei în "Litere" sau cum am trecut rub(r)iconul, apărută în colecţia Eseu, ieşită de sub tipar la Târgovişte : Editura Bibliotheca, 2017.
Volumul cuprinde studiile, articolele şi cronicile academicianului Mihai Cimpoi, editate în revista Litere şi publicarte de editura Bibliotheca, la Tărgovişte, în colaborare cu Societatea Scriitorilor Târgovişteni.

 

 

Donaţie din partea Orchestrei de muzică tradiţională din Nevers (Franţa)

donatie orchestra 1donatie orchestra 2Membrii Orchestrei de muzică tradiţională din Nevers (Franţa) au donat Bibliotecii Ştiinţifice o donaţie alcătuită din 15 titluri în 23 exemplare, în limbile franceză şi rusă. Publicaţiile tratează domeniile: literatură, muzică, educaţie şi istorie.
Lucrările sunt destinate elevilor, studenţiilor, profesorilor, atât în scopuri didactice, cât şi în perspectiva unei lecturi de plăcere.

 

 

Donaţie din partea domnului Nicolae Busuioc, scriitor, eseist, publicist, bibliolog, istoric literar

donatie busuioc nicolae 1donatie busuioc nicolae 2Nicolae Busuioc, scriitor, eseist, publicist, bibliolog, istoric literar a donat Bibliotecii Ştiinţifice lucrarea Între sensibilitate şi rigoare : Introducere în arta şi ştiinţa lecturii, Iaşi : Vasiliana`98, 2011. Lectura continuă să fie una dintre valorile pozitive ale vieţii noastre, cartea fiind aceea care proiectează o lumină fascinantă asupra lumii, tentativa sintetizării unor gânduri, meditaţii şi cunoştinţe despre acest act cultural apărându-ne justificată.
Este utilă elevilor, studenţilor, profesorilor, cât şi publicului larg pentru a aduna nectarul înţelepciunii în timpul lecturii.

 

 

Donaţie din partea domnului Liviu Papuc, cercetător, istoric literar

donatie papuc 1donatie papuc 2Biblioteca Ştiinţifică a primit în dar din partea domnului Liviu Papuc cercetător , istoric literar lucrarea Basarabia de altădată (cu imagini de azi), autori Liviu Papuc şi Olga Iordache, postfaţă de Diana Vrabie, editată la Iaşi : Alfa, 2016.
Antologia de faţă are un caracter compozit, singurul fir călăuzitor fiind cel cronologic, în dorinţa de a urmări, pe cât posibil, şi o minimă şi superficială evoluţie/devenire istorică a locurilor străbune.
Cartea prezintă interes pentru specialiştii în domeniu, cititorilor care vor să (re)descopere Basarabia de altădată.

 

 

Donaţie din partea domnului Ion Gagim, rectorul Universității de Stat „Alecu Russo” din Bălți, profesor universitar, doctor habilitat

 donatie gagim ionIon Gagim, rectorul Universității de Stat „Alecu Russo” din Bălți, profesor universitar, doctor habilitat a oferit Bibliotecii Ştiinţifice Codul penal al lui Alexandru Ioan Cuza = Карний кодекс Александру Iоана Кузи, în 5 exemplare, în limbile ucraineană şi română, apărut de sub tipar la Cernăuţi : Bukrek, 2017. Publicaţia reprezintă primul Cod Penal din istoria României moderne, a fost adoptat în timpul domnitorului Alexandru Ioan Cuza şi conţinea capitole referitoare la faptele de corupţie, adaptate la realităţile vremii.
Lucrarea este recomandată specialiştilor din domeniul dreptului penal, criminologilor, istoricilor, specialiştilor în domeniul dreptului comparat, autorilor de legi, lingviştilor, studenţilor şi profesorilor de la Facultatea de Drept şi Ştiinţe Sociale.

 

 

Donaţie din partea domnului Ilie Trombiţki, Președintele Asociației Internaționale "Eco-Tiras" biolog, ecolog

donatie trombitski 1donatie trombitski 2Ilie Trombiţki, Președintele Asociației Internaționale "Eco-Tiras", biolog, ecolog a completat colecţiile Bibliotecii Ştiinţifice cu 2 lucrări din domeniul protecţiei şi conservării mediului ambiant: Водная безопасность в условиях изменения климата, autori R. Korobov, I. Trombiţkii, Кишинев, 2017 şi Интегрированное управление трансграничным бассейном Днестра : Платформа для сотрудничества и современные вызовы : Материалы международной конференции Тирасполь, 26-27 октября 2017 года = Transboundary Dniester river basin management: Platform for cooperation and current challenges : Proceedings of International Conference, Tiraspol, October 26-27, 2017, apărută la Tiraspol, 2017.
Publicaţiile vor fi utile în cercetarea ştiinţifică, precum şi în activitatea didactică a profesorilor şi studenţilor de la Facultatea de Ştiinţe Reale, Economice şi ale Mediului.

 

 

Donaţie din partea domnului Piotr Sicur, conferenţiar universitar, dirijor

donatie sikur 1donatie sikur 2donatie sikur 3Piotr Sicur, conferenţiar universitar, dirijor a donat Bibliotecii Ştiinţifice lucrarea Секреты искусства пения и музыкального испольнительства : Для певцов, дирижеров, хора, регентов, педагогов – музыкантов и учащихся : В 2 т., editată la Bălţi, 2017.
Este destinată tinerilor specialişti, profesorilor şi studenţilor de la Catedra de Arte şi Educație Artistică.

 

 

 Donaţie din partea domnului Ionel Capiţa, scriitor

donatie capita i 1donatie capita i 2donatie capita i 3donatie capita i 4donatie capita i 5Ionel Capiţa, scriitor a completat colecţiile Bibliotecii Ştiinţifice cu 3 lucrări din domeniul literaturii: Dangăt de dor, Chişinău : Prometeu, 2012, Icoană ciuruită, Chişinău : Prometeu, 2008 şi Lăsaţi-mi dragostea, Chişinău : Prometeu, 2010.
Prin aceste publicaţii autorul se arată a fi un îndrăgostit al plaiului natal, utilizând un limbaj autentic, expresii populare, proverbe şi zicători, iar adevărul istoric este demonstat prin exemple ce conving şi emoţionează.

 

 

Donaţie din partea domnului Mihai Şleahtiţchi pedagog, psiholog, profesor universitar și politician

donatie sleahtitschi mMihai Şleahtiţchi pedagog, psiholog, profesor universitar și politician a donat Bibliotecii Ştiinţifice 2 titluri de reviste în 4 exemplare: Akademos : Revistă de ştiinţă, inovare, cultură şi arte, nr. 3(46), 2017 şi Psihologie ; Pedagogie specială ; Asistenţă socială, nr.3 (48), 2017.
Publicaţiile vor deveni instrumente utile pentru cadrele didactice şi studenţii USARB.

 

 

Donaţie din partea Academiei de Muzică, Teatru și Arte Plastice din Chişinău

donatie academie musica

Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice din Chişinău a completat colecţiile Bibliotecii Ştiinţifice cu o donaţie ce include 7 exemplare din domeniul muzicii, în limbile română şi rusă.
Lucrările vor fi de real folos profesorilor, studenţilor de la Facultatea de Ştiinţe ale Educaţiei, Psihologie şi Arte.

Share this post

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedInSubmit to LiveinternetSubmit to LivejournalSubmit to MoymirSubmit to VkcomSubmit to Yaru Submit to FlickrSubmit to Google+Submit to YouTube

Biblioteca va exista în viitorul apropiat sau va fi înlocuită de internet?

Abonează-te la NEWSLETTER!

captcha 
Terms and Conditions