Неплохие шаблоны для Joomla 2.5 здесь: http://joomlan.ru. Есть шаблоны и для других версий.

30-10-2016

Raport privind Săptămâna Internaţională a Accesului Deschis 2016 (Open Access Week) la Biblioteca Ştiinţifică USARB

26-10-2019

Elena Harconiţa, directoarea Bibliotecii Ştiinţifice USARB şi Aculina Mihaluţa, director adjunct,  împreună cu grupul de lucru Open Research Archive (ORA) USARB:

Natalia Culicov, coordonator, Aliona Purici, Valentina Vacarciuc, Elena Ţurcan, Mihaela Staver, Natalia Luchianciuc, Varvara Ganea, Marina Magher, Taisia Aculova, Gabriela Cazacu, s-au aliniat MARATONULUI NAȚIONAL al arhivării documentelor în Repozitoriile Instituţionale, iniţiat de coordonatorii OA în Republica Moldova în cadrul Proiectului „Modernizarea serviciilor bibliotecilor universitare din Moldova”, finanţat de Programul Norvegian de Cooperare în domeniul învăţământului superior cu Eurasia, dezvoltat în parteneriat între Academia de Studii Economice din Moldova, Universitatea din Bergen, Norvegia, Universitatea Transilvania din Braşov, România şi 18 biblioteci universitare din Moldova, coordonat de Biblioteca Ştiinţifică ASEM.

Scopul Maratonului este de a arhiva în această zi în repozitoriile instituţiilor din cadrul Proiectului cât mai multe publicaţii. Înainte de ora 9.00 a fost monitorizat nr. de publicaţii existente în RI din fiecare instituţie, iar după ora 16.00 s-au făcut totalizările şi anunţaţi învingătorii.

26-10-2016

Săptămâna Internaţională a Accesului Deschis cu genericul ,,Deschişi pentru Acţiune” a contiunuat cu un alt seminar informativ cu participarea cadrelor didactice, studenţilor anului 2, 3, 4 de la Facultatea de Ştiinţe Reale, Economice şi ale Mediului. Strategia de realizare s-a bazat pe o serie de activităţi informative organizate într-o anumită consecutivitate în scopul atragerii mediului academic pentru susţinerea mişcării OA în Republica Moldova.

25-10-2016

În cadrul Săptămânii Internaţionale a Accesului Deschis cu genericul ,,Deschişi pentru Acţiune” a avut loc seminarul informativ cu studenţii anului 4 de la Facultatea de Litere, specialitatea limba germană, profesoară Chira Oxana, dr. în ştiinţe filologice.

Valentina Topalo, şef serviciu, a vorbit despre puterea OA de a transforma modul de cercetare ştiinţifică, despre reviste în acces deschis,  resursele electronice pentru ştiinţă şi cercetare, experienţele europene din Proiectele: Tempus MISISQ – Modern Information Services for Improvement Study Quality (2013 - 2016); ERASMUS + Project Higher Education Capacity Building in Moldova - Library Network Support Services: modernizing libraries in Armenia, Moldova and Belarus through library staff development and reforming libraries - regional project, the purpose of modernization and strengthening of libraries, improving the competences of staff librarian in higher education institutions from Moldova, Armenia and Belarus; Modernization of academic library services in Moldova, SIU Eurasia (The Norwegian Centre for International Cooperation in Education); copyright şi licenţe pentru conţinut deschis.

Un mare interes a avut prezentarea lui Elena Ţurcan, bibliotecar principal: Vedere scientometrică a cercetătorilor universitari din Bălţi. Participanţii au aflat despre valoarea produsului  ştiinţific al cadrelor didactice şi bibliotecarilor universitari bălţeni  măsurat cu ajutorul  Google Scholar şi softului Publish or Perish.

Margarita Iulic, bibliotecară, a prezentat expoziţia ,,Din Colecţia Journal Donation Project” cu trimitere la website-ul New School for Social Research.

Seminarul informativ a finalizat cu o sesiune de întrebări şi răspunsuri.

24-10-2016

La Biblioteca Ştiinţifică a Universităţii de Stat „Alecu Russo”, în data de 24 octombrie, a fost inaugurată Săptămâna Internaţională a Accesului Deschis 2016 (Open Access Week), ajunsă  în Republica Moldova la a noua ediţie. Este un eveniment anual, de nivel mondial care susţine accesul deschis la informația științifică, de această dată cu genericul  DESCHIȘI PENTRU ACȚIUNE - OPEN IN ACTION.

Directoarea Bibliotecii Ştiinţifice USARB, Elena Harconiţa, a dat startul evenimentului, trecînd în revistă Programul, cu detalierea pe acţiunile ce urmează să fie desfăşurate în perioada 24-31 octombrie, drept suport pentru bibliotecari fiind recomandate: https://eifloamoldova.wordpress.com/, portalurile informaţionale http://www.openaccessweek.org/, http://www.acces-deschis.ro/, videoclipurilor dedicate etc. În aceste zile membrii comunităţii universitare vor profita de mai multe informaţii şi activităţi, inclusiv de un seminar promovat de reprezentanţii AGEPI despre Protejarea dreptului de autor şi a drepturilor conexe în mediul digital în Republica Moldova  - 28 octombrie, ora 11.00, Sala de conferinţe a BŞ USARB.

În cadrul cursului Bazele Culturii informaţiei, modulul Instrumente de regăsire a informaţiei pentru studii şi cercetări: motoare de căutare (portaluri, directoare, reţele sociale, etc.) studenţii sînt informaţi despre beneficiile accesului deschis, accesarea Site-ului, blogului BŞ USARB, Repozitoriului instituțional ORA (Open Research Archive) USARB),Cataloagelor internaţionale: Open Library, Calameo, Issuu, Scribd, despre Managementul datelor de cercetare: OpenAIRE, Open Access, DOAJ, OAJI, DOAB,  blogul OA, IBN, Zenodo repository ş.a.

29-09-2016

În cadrul Simpozionului Ştiinţifico-practic Internaţional Competitivitatea regională bazată pe cercetare, inovare şi transfer tehnologic, Colloquia Professorum Tradiţie şi inovare în cercetarea ştiinţifică, ediţia a VI - a, dedicată Anului Profesorul Nicolae FILIP, la Biblioteca Ştiinţifică şi-a ţinut lucrările Secţiunea: BIBLIOTECONOMIE ŞI ŞTIINŢELE INFORMĂRII.

Au participat treizeci şi cinci de bibliotecari universitari (67% din tot colectivul), invitaţi de la Biblioteca Naţională a RM şi Biblioteca Științifică Centrală „Andrei Lupan” a Academiei de Ştiinţe a Moldovei.

Conferinţa a început cu derularea secvenţelor din înregistrarea video în care vorbeşte Rectorul Nicolae Filip în Şedinţa Senatului consacrată învestirii lui Faina Tlehuci, directoarea Bibliotecii Ştiinţifice în anii 1962 – 2001, cu titlu de Membru de Onoare al Senatului. Participanţii secţiunii de Biblioteconomie şi ştiinţele informării s-au transferat în atmosfera solemnă a evenimentului din octombrie 2001, l-au privit şi audiat pe regretatul Academician Nicolae Filip, Rectorul Institutului Pedagogic de Stat „ A.Russo” şi a Universităţii de Stat „A. Russo” din Bălţi, personalitate remarcabilă a ştiinţei şi culturii naţionale, care întotdeauna vorbea cu mare respect şi apreciere despre Biblioteca universitară – Biblioteca mea şi despre bibliotecarii ei.

Alocuţiunea de deschidere, Elena Harconiţa, directoarea BŞ USARB, a dedicat-o elucidării unei pagini importante în istoria instituţiei, pe care a înscris-o Rectorul Nicolae Filip, devenit nume emblematic nu numai al universităţii şi municipiului Bălţi, dar şi al Republicii Moldova.
Inginerul Radu Moțoc, membrul de Onoare al Senatului USARB, secretarul Asociaţiei Pro Basarabia şi Bucovina, Filiala „Costache Negri" dinGalaţi a transmis un mesaj cu titlul Recunoștința unei colaborări de excepție, dedicat Rectorul Academician Nicolae Filip, pe care îl consideră un adevărat ctitor al acestei instituții de învățămînt universitar de mare prestigiu.
A urmat susţinerea a 15 comunicări axate în mare parte, pe realizările bibliotecarilor sub impactul celor trei Proiecte Internaţionale în care participă astăzi Biblioteca universitară: MISISQ – Programul TEMPUS http://misisq.usmf.md/index.php/en-us/; ERASMUS+ Consolidarea capacităţilor instituţionale. Crearea unui suport de reţea în bibliotecile academice din Moldova, Armenia şi Belarus:  http://libruniv.usarb.md/nou/Erasmus/erasmus.html/; Parteneriatul dintre Norvegia, România şi Moldova, susţinut de Programul Norvegian de Cooperare cu Eurasia în domeniul învăţămîntului superior. Implementarea Proiectelor internaţionale este o oportunitate veridică de reformare a activităţii bibliotecare, a serviciilor şi produselor pentru utilizatori.

Ludmila Corghenci, specialist principal la Biblioteca Naţională a R.Moldova a accentuat importanţa formării profesionale continue a bibliotecarilor, calificînd-o drept una dintre priorităţile instituţionale şi orientările ei strategice. Tatiana Celpan, director adjunct la BŞC „ A.Lupan” a AŞM s-a referit la termeni și definiții conform standardelor în vigoare din domeniul biblioteconomiei, informării și documentării, oferind o donaţie impunătoare de cărţi şi reviste noi academic printre care şi Dicţionarul  de biblioteconomie şi ştiinţe ale informării / Alcăt.: Jana Nicolaeva, Lidia Zasaviţchi. Ch. : Institutul de Studii Enciclopedice : Biblioteca Ştiinţifică Centrală „Andrei Lupan”, 2014, de mare utilitate pentru specialiştii domeniului.  

Bibliotecarii universitari bălţeni au prezentat studii privind  cultura informaţiei pentru educaţia pe parcursul întregii vieţi: priorităţile şi provocările actuale ale bibliotecarilor universitari; educaţie deschisă: conţinut, structură şi învăţare în MOOCs; vedere scientometrică a cercetătorilor universitari din Bălţi; surse electronice de informare utilizate în formarea Culturii Informaţiei utilizatorului; instrumente electronice de management al referinţelor bibliografice; Catalogul electronic al Bibliotecii Ştiinţifice USARB pe platforma ExLibris Primo; descrierea bibliografica analitica a articolelor în software intergrat de biblioteca ALEPH; sistemul informational modernizat creat de bibliotecarii USARB; noi paradigme informaţionale oferite de distribuitorii conţinuturilor ştiinţifice EBSCO şi SpringerLink; particularităţi de implementare a Modulului Circulaţie, software ALEPH; competenţele de comunicare ale bibliotecarilor în promovarea colecţiilor; criterii şi elemente esenţiale în elaborarea Politicii de dezvoltare a colecţiilor bibliotecare.

La conferinţă au fost lansate lucrările: In Memoriam Academicianul Nicolae FILIP: Biobibliografie, ed. a 5-a; Gheorghe BACIU : Biobibliografie; Balti – important centru urban din Nordul Moldovei : Bibliografie, echipa de lucru: Elena Harconiţa, Dr. Valentina Enciu, Lina Mihaluţa, Elena Scurtu, Silvia Ciobanu, Valentina Topalo, Antonia Antonov.
Au fost organizate şi derulate expoziţiile on-line: Oameni iluştri în istoria Bălţiului: Profesorul Nicolae FILIP. Anul 2016 – Anul Nicolae Filip în USARB (3 martie 1926 – 15 mai 2009); Biblioteca Ştiinţifică USARB în Proiecte Internaţionale; Abordări inovaţionale în Biblioteca Ştiinţifică.
Foto
http://adrnord.md/

 

09-03-2016

În incinta Bibliotecii Științifice USARB, miercuri 9 martie 2016, a avut loc inaugurarea Săptămânii Educaţiei Deschise – Open Education Week 2016. Programul a inclus prezentărie: Fenomenul şi Importanţa Săptămânii Educaţiei Deschise (Angela Hăbășescu, bibliotecar principal serviciul Comunicarea colecţiilor); Resurse electronice Educaţionale Deschise cu trimitere la revista online E-Learning Papers (Olga Dascal, bibliotecar principal Mediateca); Generaţia Y-cum o dezvoltăm?: feedback pe reţelele sociale, postarea succeselor online (Mihaela Staver, bibliotecar principal, serviciul Cercetare. Asistență de specialitate). Moderator: Elena Stratan, șef Serviciu Cercetare. Asistență de specialitate.

14-07-2016

În cadrul proiectului bibliotecarii USARB au participat la acţiunile: Inaugurarea Proiectului „Modernizarea serviciilor bibliotecilor universitare din Moldova”, finanțat de Programul Norvegian de Cooperare cu Eurasia în domeniul învăţămîntului superior, realizat în parteneriat între Academia de Studii Economice a Moldovei, Universitatea din Bergen, Norvegia şi Universitatea Transilvania din Brașov, România, 14 aprilie 2016 - Elena Harconiţa

Biblioteca Ştiinţifică USARB este participantă în Proiectul „Modernizarea serviciilor bibliotecilor universitare din Moldova” (Parteneriatul dintre Norvegia şi Moldova) (2016 -2019). Scopul principal al proiectului este perfecționarea învățământului universitar din Republica Moldova, prin modernizarea a 18 biblioteci universitare.

Share this post

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedInSubmit to LiveinternetSubmit to LivejournalSubmit to MoymirSubmit to VkcomSubmit to Yaru Submit to FlickrSubmit to Google+Submit to YouTube

Biblioteca va exista în viitorul apropiat sau va fi înlocuită de internet?

Abonează-te la NEWSLETTER!

captcha 
Terms and Conditions