Много Joomla шаблонов на www.templete.ru

24-04-2019

Donaţie de la Consulatul General al României în Bălţi

crConsulatul General al României în Bălţi a oferit Bibliotecii Ştiinţifice lucrarea 100 de eseuri pentru 100 de ani, în 3 exemplare, editată la Bucureşti, 2018.
Volumul include 100 de eseuri ale copiilor cu vârste cuprinse între 8 și 18 ani, participanţi la Programul de tabere ARC - 2018 pentru românii de pretutundeni, proiect iniţiat de Ministerul pentru Românii de Pretutindeni, care şi-au exprimat viziunile privind România, cu ocazia aniversării Centenarului (1918-2018).
Publicaţia va fi de un real folos tuturor utilizatorilor BŞ USARB pentru a descoperi România văzută prin ochii copiilor.

 

Donaţie de la Camera Naţională a Cărţii, Chişinău

cam natO nouă donaţie, constituită din 500 exemplare cărţi şi 400 exemplare publicaţii în serie, venită de la Camera Naţională a Cărţii, a completat Colecţia Bibliotecii Ştiinţifice.
Publicaţiile vor oferi utilizatorilor posibilităţi de informare, studiu şi cercetare în toate domeniile cunoaşterii: politică, educaţie, limbă şi literatură, economie, ştiinţă, istorie, drept, muzică, inginerie, medicină, religie, telecomunicaţii, în limbile română, rusă, găgăuză, engleză, germană.
Cărţile sunt prezentate sub diverse forme: cursuri universitare, manuale şcolare, acte normative, arii curriculare, monografii, conferinţe.
Vor fi de folos utilizatorilor Bibliotecii Ştiinţifice USARB în satisfacerea deplină a necesităţilor informaţionale.

 

Donaţie din partea doamnei Mariana Pasincovschi, cercetător

pacinovschi 1pacinovschi 2Mariana Pasincovschi, cercetător, a donat Bibliotecii Ştiinţifice 2 exemplare ale lucrării Paul Goma: Un scriitor între revoltă şi nostalgie, autor Marina Pasincovschi, editată la Floreşti : Limes, 2019.
Cartea de faţă îşi propune să reliefeze dimensiunea existenţială şi scriitoricească a prozatorului Paul Goma, autor cu o largă activitate socială, culturală, istorică, politică, publicistică, eseistică, memoralistică, beletristică în spiritul în care şi-ar dori şi ar aştepta să i se citească opera.
Publicaţia va fi utilă cadrelor didactice, masteranzilor şi studenţilor de la Facultatea de Litere.

 

Donaţie din partea domnului Iulius Popa, publicist, bibliofil

popa iColecţia Bibliotecii Ştiinţifice a fost completată cu 2 exemplare ale lucrării Ţara coruptă, fără corupători, apărută de sub tipar la Chişinău, 2019, venită din partea publicistului, bibliofilului Iulius Popa.
Volumul include articolele autorului scrise între 1989-2014 şi reflectă arta de povestitor a „cetăţeanului însingurat, scriitorului visător şi publicistului răzvrătit Iulius Popa” (Gheorghe Calamanciuc).
Publicaţia va fi de folos utilizatorilor Bibliotecii Ştiinţifice USARB pentru a cunoaşte unele personalităţi şi evenimente importante din Republica Moldova.

 

Donaţie din partea doamnei Loreta Handrabura, doctor în filologie, expertă în politici de gen

handrabura 1Loreta Handrabura, doctor în filologie, expertă în politici de gen a donat Bibliotecii Ştiinţifice lucrarea Limbajul nonsexist : Repere conceptuale şi recomandări practice, autori Loreta Handrabura, Alexandra Gherasim, Marin Butuc, Chişinău, 2018.
Prin acest studiu, autorii au reuşit să identifice tendinţele actuale, dificultăţile în vederea acceptării şi promovării formelor de feminin pentru nume de profesii, titluri, grade care rezidă în mare măsură din stereotipurile de gândire.
Valoarea aplicativă a publicaţiei este asigurată prin Recomandările practice, care se referă la modalitatea de evitare a celor mai frecvente forme sexiste.
Este menită să sensibilizeze, deopotrivă, mediul academic, precum şi publicul larg, interesat de evoluţia limbii şi de corectitudinea în exprimare.

 

Donaţie din partea doamnei Elena Gupalova, doctor în studiul artelor, conferenţiar universitar, Facultatea de Ştiințe ale Educației, Psihologie şi Arte, Catedra de arte şi educatie artistică

gupalova eElena Gupalova, doctor în studiul artelor, conferenţiar universitar a oferit Bibliotecii Ştiinţifice publicaţia Изучение Романтической сюиты в форме вариаций для фортепиано А. Стырчи в классе профессора Л. Ваверко : Методическая работа, autor Elena Gupalova, Chişinău : Pontos, 2019, însoţită de un 1 CD.
În lucrare se acordă o atenție deosebită simțului ritmic, interpretării muzicale şi metodelor tehnice de interpretare la pian care se bazează pe tradițiile de performanță și pe prioritățile de gen ale lăutarilor moldoveni.
Este binevenită cadrelor didactice, studenţilor de la Catedra de arte şi educatie artistică.

 

Donaţie din partea doamnei Larisa Zorilo, conferenţiar universitar, doctor în pedagogie, Facultatea de Științe ale Educației, Psihologie și Arte, Catedra de ştiințe ale educației

zorilo lLarisa Zorilo, conferenţiar universitar, doctor în pedagogie a donat Bibliotecii Ştiinţifice 5 exemplare ale lucrării „Educaţia incluzivă: dimensiuni, provocări, soluţii”, conferinţă ştiinţifico-practică internaţională (4 ; 2018 ; Chişinău), comitetul ştiinţific: Valentina Priţcan [et al.] ; comitetul de organizare: Larisa Zorilo [et al.], Bălţi, 2018.
Culegerea a fost elaborată în cadrul proiectului de manifestări ştiinţifice „Educaţia incluzivă: dimensiuni, provocări, soluţii” înscris în registrul de Stat al proiectelor din sfera ştiinţei şi inovării cu cifrul 18.00059.08.20A/MS implementat în cadrul Universităţii de Stat „Alecu Russo” din Bălţi, Facultatea de Ştiinţe ale educaţiei, Psihologie şi Arte, Catedra de Ştiinţe ale educaţiei.

 

Doinaţie din partea domnului Valeriu Capcelea, doctor habilitat în filosofie, conferenţiar universitar, Facultatea de Drept şi Ştiinţe Sociale, Catedra de ştiinţe socioumane şi asistenţă socială

capcelea 1capcelea 2Valeriu Capcelea, doctor habilitat în filosofie, conferenţiar universitar a oferit Bibliotecii Ştiinţifice lucrarea Filosofia juridică : Introducere în istoria filosofiei juridice şi în studiul principalelor domenii ale ei, autor Valeriu Capcelea, Bucureşti : Universul Juridic, 2019.
Cursul universitar reprezintă o tentativă de a lichida anumite lacune în pregătirea specialiştilor din domeniul dreptului şi de a acorda posibilitate studenţilor de a însuşi filosofia juridică în conformitate cu experienţa acumulată la predarea acestui obiect.
Lucrarea va contribui la aprofundarea conţinutului acestei discipline universitare, ca ulterior, cunoştinţele umane să se transforme în fapte şi acţiuni îndreptate spre protejarea drepturilor şi libertăţilor oamenilor.

 

Donaţie din partea domnului Victor Ghilaş, cercetător prolific în domeniul muzicii naţionale, doctor habilitat, directorul Institutului Patrimoniului Cultural al AȘM

ghilasVictor Ghilaş, cercetător, doctor habilitat, directorul Institutului Patrimoniului Cultural al AȘM a donat Bibliotecii Ştiinţifice lucrarea Artişti notorii ai scenei lirice naţionale: soprana Anastasia Dicescu, autori Victor Ghilaş, Aurelian Dănilă, Chişinău : Epigraf, 2018.
Studiul pune în lumină o personalitate emergentă a artei naţionale din perioada interbelică, ilustrând un segment al trecutului muzical naţional prin activitatea sopranei Anastasia Dicescu.
Publicaţia va fi de un real folos şi interes cadrelor didactice, masteranzilor, studenţilor de la Facultatea de Ştiințe ale Educației, Psihologie şi Arte, Catedra de arte şi educaţie artistică.

 

Donaţie de la Academia de Administrare Publică, Chişinău

aadColecţia Bibliotecii Ştiinţifice a fost îmbogăţită cu lucrarea Academia de Administrare Publică la un sfert de veac : Ediţie istorico-cronologică şi ilustrativă privind fondarea şi evoluţia instituţiei, autori Aurel Sîmboteanu, Ion Dulschi, Aurelia Ţepordei [et al.], editată la Chişinău : AAP, 2018, oferită în dar de membrii Academiei de Administrare Publică.
În paginile cărţii sunt elucidate determinantele instituirii Academiei de Administrare Publică, etapele evoluţiei din perspectiva prevederilor statutare şi reorganizărilor structurale, rolul organelor colegiale, dar şi al conducătorilor instituţiei, care s-au succedat pe parcursul celor 25 de ani, în devenirea, dezvoltarea şi modernizarea acesteia.

 

Share this post

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedInSubmit to LiveinternetSubmit to LivejournalSubmit to MoymirSubmit to VkcomSubmit to Yaru Submit to FlickrSubmit to Google+Submit to YouTube

Biblioteca va exista în viitorul apropiat sau va fi înlocuită de internet?

Abonează-te la NEWSLETTER!

captcha 
Terms and Conditions