Много Joomla шаблонов на www.templete.ru

20-02-2020

În Sala de conferinţe a Bibliotecii Ştiinţifice, la 20 februarie 2020, şi-a ţinut lucrările Colloquia Bibliothecariorum IN MEMORIAM FAINA TLEHUCI, ediţia a VIII-a, moderator Lina Mihaluţa, directorul adjunct al Bibliotecii Ştiinţifice. Evenimentul este organizat anual, începând cu anul 2013.

Deschiderea solemnă a lucrărilor a demarat cu un mesaj de salut din partea doamnei Elena Harconiţa, Directorul Bibliotecii Ştiinţifice USARB, transmis de către Lina Mihaluţa, director adjunct.

colloquia 1Comunicarea în plen „Colloquia Bibliothecariorum „Faina Tlehuci” 2013-2019, a directorului adjunct al Bibliotecii Ştiinţifice a inserat informaţii despre personalitatea legendară a Fainei Tlehuci, excelent profesionist în domeniul biblioteconomiei, Om Emerit al Culturii din R.S.S.M. şi U.R.S.S., Eminent al Învăţământului Public din R.S.S.M., deţinătoarea medaliei Meritul Civic, membru de Onoare al Senatului Universităţii de Stat „Alecu Russo” din Bălţi, personalitate, care a marcat nu numai viaţa municipiului Bălţi, lăsând o urmă impresionantă în spaţiul acestuia, în viaţa Institutului şi a Universităţii bălţene, dar şi pe harta istorică a biblioteconomiei naţionale. Participanţii au fost informaţi cu lux de amănunte privind istoria celor două secţiuni ale Colloquia Bibliothecariorum „Faina Tlehuci”, adunate fiind în acest răstimp peste 110 articole cu o tematică laborioasă şi diversă, inițiatoarea şi moderatoarea evenimentului fiind Doamna Directoare Elena Harconiţa. Istoria primei secţiuni, întitulată Colecţiile bibliotecii - grija şi mândria unui adevărat bibliotecar, însumează peste 65 comunicări care ne vorbesc despre particularităţile de dezvoltare a colecţiilor, a doua secţiune Bibliotecile viitorului: posibilităţi infinite, conţine peste 45 articole şi este consacrată reflectării modului în care se aplică în Bibliotecă noile tehnologii informaţionale şi comunicaţionale.

colloquia 2Discursul doamnei L. Mihaluţa a emoţionat cu spicuirile importante din paginile lucrărilor Colloquia, amintind celor prezenţi despre participarea rectorului şi prim-prorectori ai USARB, colegi din instituţiile similare din Chişinău, de la Biblioteca Ştiinţifică Centrală „A. Lupan” a Academiei de Ştiinţe a Moldovei, Biblioteca Universităţii de Stat de Educaţie Fizică şi Sport, Departamentul Informaţional Biblioteconomic al Universităţii Libere Internaţionale a Moldovei, Biblioteca Institutului de Ştiinţe ale Educaţiei din R. Moldova. Printre cele amintite au fost pagini pline cu mesajele adresate participanţilor la eveniment: de la Domnul Doctor-arhitect Alexandru Budişteanu, Doctor Honoris Cauza al Universităţii de Stat „Alecu Russo” din Bălţi, Ofiţer al Ordinului Naţional al României „Serviciul credincios”, Membru al Consiliului Ştiinţific al Institutului Naţional pentru Studiul Totalitarismului (INST) al Academiei Române, Preşedinte Emerit al Filialei din România a Uniunii Internaţionale a Vorbitorilor de Limba Engleză (ESU), de la inginerul Radu Moţoc, membrul de Onoare al Senatului USARB, secretarul Asociaţiei Pro Basarabia şi Bucovina, Filiala „Costache Negri” din Galaţi, care vine în fiecare an cu „plecăşiune de respect şi admiraţie pentru regretata Faina Tlehuci şi inimoşii bibliotecari ai universităţii bălţene”.

Comunicarea a fost însoţită de o retrospectivă fotografică a vieţii profesionale a Fainei Tlehuci, precum şi a celor 7 ediţii anterioare ale Colloquia Bibliothecariorum „Faina Tlehuci”.

În cadrul Colloqua Bibliothecariorum „Faina Tlehuci” au fost prezentate 19 comunicări conform Programului:

  • Secţiunea Colecţiile Bibliotecii - grija şi mândria unui adevărat bibliotecar a inclus 10 comunicări: Alexe Rău - Om, bibliotecar, scriitor, filosof, Ţurcan Elena, bibliotecar; Colecţia Ioan Nicorici - 10 ani de succes, Cristian Elena, şef serviciu; Petre Ispirescu ,,Împărat al basmelor” - 190 de ani de la naştere, Barbaroş Veronica, bibliotecar, Luchianciuc Natalia, bibliotecar; Biblioteca universitară în paginile ziarului „Vocea Bălţiului” (1991-2011), Cecan Svetlana, bibliotecar, Cucu Adella, bibliotecar principal; Scriitori români traduşi în alte limbi, Ababii Lilia, bibliotecar, Cazacu Gabriela, bibliotecar principal; Terapie prin lectură, Răileanu Ludmila, şef serviciu, Lîsîi Ala, bibliotecar; Laureaţii Premiului NOBEL pentru Literatură 2009-2018 în colecţiile Bibliotecii Ştiinţifice USARB, Angela Hăbăşescu, bibliotecar, Natalia Luchianciuc, bibliotecar; Laboratorul de creaţie al scriitorului austriac Peter Handke, laureat al Premiului NOBEL pentru Literatură 2019, Iulic Margarita, bibliotecar, Valentina Vacarciuc, bibliotecar; ,,Дарители Историйв мире литературных премий: участие библиотекарей в процессе присуждения премий в США, Великобритании и России, Marina Şulman, bibliotecar, Polina Spînu, bibliotecar; ,,Не живите в городе, где нет собак": Эрнест Сетон Томпсон" - ученый и художник, писатель и поэт, Marina Şulman.
  • În Secţiunea Bibliotecile viitorului : posibilităţi infinite au fost 9 comunicări: Repozitoriul Instituţinal Open Research Archive (ORA) USARB: studiu bibliometric, Aliona Purici, bibliotecar; Resurse electronice pentru cercetare şi instruire, Valentina Topalo, bibliotecar principal, Impactul resurselor ştiinţifice electronice abonate de BŞ USARB pentru cercetarea Componentelor simbolice în semantica frazeologismelor, Olga Dascal, bibliotecar, Covalciuc Lucia, asist univ., USARB, drd.; Tradiţional şi online în activitatea Oficiului de referinţe al BŞ USARB, Tatiana Pogrebneac, bibliotecar; Conţinutul consumului informaţional în mediul universitar, Diana Găină, bibliotecar; Изучение информационных потребностей пользователей Научной библиотеки БГУ им. Алеку Руссо, Liliana Iavorscaia, şef oficiu, Galina Belcovscaia, bibliotecar; Educaţia utilizatorilor pentru cultura informaţiei – condiţie primordială a profesionalismului viitorului specialist, Anna Nagherneac, bibliotecar principal; Ссылочно-справочный аппарат как составная часть языка предметных рубрик: необходимость или роскошь?, Taisia Aculova, bibliograf principal; Utilizarea sistemului CZU în Biblioteca Ştiinţifică USARB: studiu de caz, Lilia Ucraineţ.

 Au fost prezentate expoziţiile:

  • CONTRIBUŢII VALOROASE PENTRU PATRIMONIUL NAŢIONAL: apariţii editoriale bălţene în anii 2018-2019
  • CARTE RARĂ ŞI SFÂNTĂ: Donaţia lui Ioan Vasile Nicorici
  • LAUREAŢII PREMIULUI NOBEL ÎN COLECŢIILE BIBLIOTECII ŞTIINŢIFICE USARB
  • LAUREAT AL PREMIULUI NOBEL PENTRU LITERATURĂ 2019 - PETER HANDKE, scriitor, dramaturg de origine austriacă

Colloquia Bibliothecariorum din acest an a inclus comunicări ce au captat bibliotecarii universitari prin noutate, diversitate şi motivaţia cu care fiecare a prezentat rezultatul studiului efectuat. Întreaga activitate a fost o bună şcoală de instruire şi o experienţă profesională trăită atât de vorbitori cât şi de colegii care au ştiut să asculte cu atenţie şi să aprecieze contribuţia fiecăruia în progresul Bibliotecii Ştiinţifice USARB.

Foto

Share this post

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedInSubmit to LiveinternetSubmit to LivejournalSubmit to MoymirSubmit to VkcomSubmit to Yaru Submit to FlickrSubmit to Google+Submit to YouTube

Care este pentru Dumneavoastră principala sursă de documentare?

Abonează-te la NEWSLETTER!

captcha 
Terms and Conditions