Много Joomla шаблонов на www.templete.ru

29-07-2020

Donaţie din partea domnului Alexandru Burlacu, doctor habilitat în filologie, profesor universitar la Caterdra de istorie şi teorie literară a UPS „Ion Creangă” din Chişinău, cercetător ştiinţific principal la Institutul de filologie al Academiei de Ştiinţe a Moldovei

burlacuBiblioteca Ştiinţifică USARB a primit în dar din partea autorului Alexandru Burlacu două lucrări ce prezintă fenomenul literar basarabean în contextul celui general românesc: Texistente. Volumul 4 : Fiinţa poeziei, editat la Chişinău : Gunivas, 2020 şi Poeţii şi trandafirul (Generaţia „Ochiului al treilea"), Iaşi : Junimea, 2018.
În aceste resurse informaţionale Alexandru Burlacu face un portret vivant al întregii generaţii/promoţii Ochiului al treilea şi conturează câte un portret aparte al fiecărui poet care corespunde programului generaţionist stabilit. Generaţia Ochiui al treilea fiind văzută, în acelaşi timp, ca una ce a vrut o radicală schimbare la faţă, o repunere a actului liric pe temeiul solid al esteticului, eticului şi sacrului.
Publicaţiile vor fi utile cadrelor didactice, masteranzilor, studenţilor de la Facultatea de Litere.

 

Donaţie din partea doamnei Iraida Costin-Băicean, asistent universitar la Catedra de limba română şi filologie romanică la Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi

costin 1costin 2Iraida Costin-Băicean, asistent universitar a donat Bibliotecii Ştiinţifice USARB 2 exemplare ale lucrării Ion Creangă şi proza basarabeană : Studiu monografic, autor Iraida Costin-Băicean, apărute de sub tipar la Chişinău : Gunivas, 2020.
Resursa informaţională abordează mai întâi receptarea lui Creangă în întreg contextul literar românesc, apoi modul în care a fost înţeles, popularizat, transpus empatic în context basarabean. Totodată, această publicaţie prezintă modelul Creangă în socio-dinamica tuturor schimbărilor de paradigmă, în ciuda cărora rămâne constant un scriitor canonic, exponenţial, naţional şi universal, deoarece ne propune o imagine arhetipală, colorat-existenţială a lumii.
Studiul reprezintă un suport informaţional în ajutorul cadrelor didactice, masteranzilor, studenţilor de la Facultatea de Litere.

 

Donaţie din partea doamnei Maria Şleahtiţchi, scriitoare, directorul Muzeului Naţional de Literatură „Mihail Kogălniceanu”, Chişinău

shleactitchi 1shleactitchi 2Maria Şleahtiţchi, scriitoare română, a oferit Bibliotecii Ştiinţifice USARB 15 exemplare ale lucrării Arta naraţiunii romaneşti : teorii şi practici, Chişinău : Cartier, 2020, apărută în colecţia Cartier educaţional.
Arta naraţiunii romaneşti include secvenţe din munca de studiu în câmpul romanului. Partea întâi conţine parcursul teoretic asupra evoluţiei genului romanesc, cea de a doua parte prezintă (într-un aspect mai didactic), sub formă de sigle, idei, conspecte şi comentarii, trei cărţi de eseuri cu privire la arta romanului, meseria de romancier: Arta romanului de Milan Kundera, Scrisori către un tânăr romancier de Mario Vargas Llosa, şi Meseria de romancier de Haruki Murakami.
Acest volum poate fi util pentru studenţii de la masteratele de literatură română, cursurile de formare profesională de la nivelul studiilor de doctorat, dar este salutabil şi pentru toţi cei interesaţi de evoluţia romanului, de arta naraţiunii, de plăcerea, bucuria şi riscurile meseriei de romancier.

 

Donaţie din partea doamnei Viorica Condrat, doctor în filologie, lector universitar, Facultatea de Litere, Catedra de filologie engleză şi germană

condratViorica Condrat, doctor în filologie, lector universitar a donat Bibliotecii Ştiinţifice USARB notele de curs Discourse analysis : students` guide to understanding discourse analysis, Bălţi : [s. n.], 2020.
Ghidul prezintă metode şi tehnici de analiză a discursului. Este conceput pentru a ajuta studenţii să înțeleagă ce este discursul, ce structură trebuie să aibă şi care este conţinutul fiecărui tip de discurs. Notele de curs includ modele de discursuri selectate din diferite opere literare care, ulterior, sunt predate la orele de limbă şi literatură engleză.
Va fi un suport didactic necesar cadrelor didactice, masteranzilor, studenţilor de la Facultatea de Litere, Catedra de filologie engleză şi germană.

 

Donaţie din partea domnului Boris Boincean, doctor habilitat, profesor, cercetător, Facultatea de Științe Reale, Economice şi ale Mediului, Catedra de ştiințe ale naturii și agroecologie

boinceanu 1boinceanu 2Boris Boincean, doctor habilitat, profesor, cercetător a oferit Bibliotecii Ştiinţifice USARB 5 exemplare ale lucrării Agricultura conservativă : Manual pentru producători agricoli şi formatori, editată la Chişinău : [s. n.], 2020, autori: Boris Boincean, Leonid Voloşciuc, Mihail Rurac, Iurie Hurmuzachi şi Grigore Baltag. Manualul a apărut graţie suportului financiar al Fondului Internaţional pentru Dezvoltare Agricolă (IFAD) şi prezintă un început de cale spre implementarea agriculturii conservative în Republica Moldova. Orientat către aşteptările agricultorilor, s-a ţinut cont de scoaterea în evidenţă a celor mai actuale studii în domeniul agriculturii conservative realizate de savanţi notorii, dar şi de prezentarea unor serii de calcule cu impact comparativ. Autorii îşi doresc ca lucrarea de faţă să devină un „bun sfătuitor” pentru toţi fermierii preocupaţi de soarta solurilor noastre, şi să devină, totodată, un suport ştiinţific pentru cadrele didactice, masteranzii, studenţii de la Facultatea de Științe Reale, Economice şi ale Mediului, Catedra de Științe ale Naturii și Agroecologie.

 

Donaţie din partea doamnei Valentina Priţcan, doctor, conferenţiar universitar, prorector pentru activitatea ştiinţifică şi relaţii internaţionale USARB

pritscanValentina Priţcan, doctor, conferenţiar universitar, prorector pentru activitatea ştiinţifică şi relaţii internaţionale a donat Bibliotecii Ştiinţifice USARB lucrarea Budapest rajzban, editată la Debrece : Szerzoi, 2016, autor Erika Bartos.
Este o carte impunătoare, în care arhitectura istorică joacă un rol primordial, fiind prezentate clădirile impresionante din Budapesta. Capitala Ungariei este menționată, pe bună dreptate, printre cele mai frumoase orașe din lume, iar frumuseţea şi bogățiile sale de nerecunoscut, îl duce pe cititor, prin intermediul graficului arhitectural, în lumea de viață, captivantă a vacanțelor și a vieții de zi cu zi.
Publicaţia va fi utilă utilizatorilor curioşi de a cunoaşte enigmele arhitecturale ale oraşului Budapesta.

 

Achiziţie venită prin prin intermediul proiectului European Human Rights Law for Universities of Ukraine and Moldova (HRLAW)

proiectO nouă achiziţie venită prin intermediul proiectului European Human Rights Law for Universities of Ukraine and Moldova (HRLAW), reference number: 573861-EPP-1-2016-1-EE-EPPKA2-CBHE-JP/ Legislaţia europeană privind Drepturile Omului pentru universităţile din Ucraina şi Moldova, din cadrul programului european ERASMUS+, applicant – Universitatea de Tehnologii din Talin, Estonia, coordonator local/instituţional Valentina Priţcan, dr., conf. univ., constituită din 7 exemplare a completat colecţia Bibliotecii Ştiinţifice USARB.
Lucrările abordează un domeniu foarte dinamic și de mare interes, și anume cel al drepturilor omului. Este reliefată activitatea Curţii Europene legată de drepturile internaţionale ale omului, drepturile sociale ale copiilor în Europa şi incluziunea socială a persoanelor cu dizabilităţi.
Resursele informaţionale vor constitui un suport ştiinţific cadrelor didactice, masteranzilor şi studenţilor de la Facultatea de Drept şi Ştiinţe Sociale.

 

Donaţie din partea domnului Sergiu Miron, doctor în matematică, cercetător ştiinţific, Chişinău

mironSergiu Miron, doctor în matematică, cercetător ştiinţific, a donat Bibliotecii Ştiinţifice USARB lucrările: Funcţiile elementare şi reformă esenţială în trigonometrie, editată la Iaşi : [s. n.], 2017 şi Definiţia numărului  şi trigonometria absolută, ediţia a 3-a, completată, apărută de sub tipar la Chişinău : [s. n.], 2020.
Mulţimea numerelor raţionale, mulţimea numerelor întregi, gradul trigonometric, lungimea cercului şi a arcelor de cerc, eliminarea operaţiei de limită în procesul transformării fracţiilor periodice în fracţii ordinare – constituie elementele esenţiale în baza cărora sunt rezolvate problemele în trigonometrie.
Cadrele didactice, studenţii de la Facultatea de Științe Reale, Economice şi ale Mediului, cât şi liceenii, pot utiliza indicaţiile respective la pregătirea temelor.

 

Share this post

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedInSubmit to LiveinternetSubmit to LivejournalSubmit to MoymirSubmit to VkcomSubmit to Yaru Submit to FlickrSubmit to Google+Submit to YouTube

Care este pentru Dumneavoastră principala sursă de documentare?

Biblioteca universităţii - 81.1%
Cărţi, literatura împrumutată de la colegi, prieteni - 1.9%
Internet - 15.1%
Biblioteca personală - 0%
TV - 0%
Radio - 0%
Ziare - 1.9%

Total votes: 53
The voting for this poll has ended on: August 4, 2020

Abonează-te la NEWSLETTER!

captcha 
Terms and Conditions