2264 Views

Expoziţia cuprinde informaţii cu referire la viaţa şi activitatea scriitorului german, laureat al Premiului „Hans Christian Andersen” Erich Kästner (23.02.1899 – 29.07.1974), cunoscut în multe ţări ale lumii nu numai prin poeziile, eseurile, romanele şi piesele teatrale scrise pentru maturi, ci şi prin cărţile adresate copiilor. Sunt prezentate lucrările scriitorului şi documentele critice care deţine colecţia Bibliotecii Ştiinţifice a Universităţii de Stat “Alecu Russo” din Bălţi.

http://dspace.usarb.md:8080/jspui/handle/123456789/4317