Много Joomla шаблонов на www.templete.ru

Şedință de lucru privind implementarea Proiectului LNSS

sedinta lucru LNS1...Şedință de lucru privind implementarea Proiectului LNSS „Servicii de suport pentru rețeaua de biblioteci: modernizarea bibliotecilor din Armenia, Moldova și Belarus prin dezvoltarea personalului de bibliotecă și reformarea bibliotecilor” programului Erasmus+ Consolidarea capacităților în domeniul învățământului superior (2015-2018), a avut loc în data de 6 februarie 2018 la Biblioteca Ştiinţifică a Academiei de Administare Publică. http://aap.gov.md/biblioteca/news/

Citește mai departe...

Lecţia LibUnivCatalog - Catalog partajat a 7 biblioteci universitare din R. Moldova pe platforma ExLibris Primo

FOTO

lectia catalogÎn...data...de 8 decembrie, 2017, la Biblioteca Ştiinţifică a Universităţii de Stat „Alecu Russo” din Bălţi pentru studenţii de la Masterat a fost promovată Lecţia LibUnivCatalog - Catalog partajat a 7 biblioteci universitare din R. Moldova pe platforma ExLibris Primo : strategii de căutare, crearea contului, căutare, filtrare, rezervare, exportul informaţiilor, formator Aculina MIHALUŢA, director adjunct BŞ USARB. Lecţia face parte din modulul Cultura Informaţiei şi abilităţi de cercetare în cadrul Proiectului internaţional Servicii de suport pentru rețeaua de biblioteci: modernizarea bibliotecilor în Armenia, Moldova şi Belarus prin dezvoltarea personalului bibliotecar şi reformarea bibliotecilor, Programul Erasmus+ Capacity Building in the Field of Higher education (CBHE) Consolidarea capacităților în domeniul învățământului superior (2015 – 2018).

 

Lecţia Managementul referinţelor bibliografice. Software de gestiune a referinţelor bibliografice

FOTO

lectia managementÎn...cadrul...Modulul 4 Cultura Informaţiei şi abilităţi de cercetare all Proiectului Library Network Support services (LNSS), Programul Erasmus+, desfăşurat la Biblioteca Ştiinţifică USARB a fost promovată Lecţia Managementul referinţelor bibliografice. Software de gestiune a referinţelor bibliografice  pentru masteranzii  de la specialitatea Supervizare în Asistenţă socială, Managementul administraţiei publice, formator Anna NAGHERNEAC, şef serviciu Informare şi cercetare bibliografică. Masteranzii au  fost informaţi despre oportunităţile Softului personal de adăugare, organizare şi citare a referinţelor bibliografice – Mendeley, EndNote, Zotero, stiluri/metode de citare. Legea privind dreptul de autor şi drepturile conexe. Drepturile de autor. Restricții. Evitarea plagiatului. Etica profesională a autorului.

Lecţia Instrumente de regăsire a informaţiilor pentru studii şi cercetare. Discuţii de consolidare a cunoştinţelor

FOTO

lectia instrumenteÎn...cadrul...proiectului Proiectului Library Network Support services (LNSS) Servicii de suport pentru rețeaua de biblioteci: modernizarea bibliotecilor în Armenia, Moldova şi Belarus prin dezvoltarea personalului bibliotecar şi reformarea bibliotecilor, Programul Erasmus+ Capacity Building in the Field of Higher education (CBHE) Consolidarea capacităților în domeniul învățământului superior (2015 – 2018), modulul Cultura Informaţiei şi abilităţi de cercetare, la Biblioteca Ştiinţifică a Universităţii de Stat „Alecu Russo” din Bălţi, a fost promovată lecţia Instrumente de regăsire a informaţiilor pentru studii şi cercetare. Discuţii de consolidare a cunoştinţelor: definirea nevoilor de informare, motoare de căutare, directorii on-line, portaluri ştiinţifice) şi Baze de date cu acoperire multidisciplinară (criterii de căutare/sortare/arhivare, baze de date EBSCO, SpringerLink, gestionarea rezultatelor, consolidarea cunoştinţelor: teste, sarcini, exploatarea bazelor de date, formator Mihaela STAVER, bibliotecar principal; serviciul Cercetare. Asistenţa de specialitate pentru masteranzii de la specialitatea Supervizare în Asistenţă socială, Managementul administraţiei publice.

Citește mai departe...

Trainingul Modulul 4 Cultura Informaţiei şi abilităţi de cercetare în cadrul Proiectului Library Network Support services (LNSS), Programul Erasmus+, a fost desfăşurat la Biblioteca Ştiinţifică USARB

FOTO

training md 4 1...La..20 noiembrie, 2017, la Biblioteca Ştiinţifică a Universităţii de Stat „Alecu Russo” din Bălţi, a fost desfăşurat Trainingul Modulul 4 Cultura Informaţiei şi abilităţi de cercetare (Program) în cadrul Proiectului internaţional Servicii de suport pentru rețeaua de biblioteci: modernizarea bibliotecilor în Armenia, Moldova şi Belarus prin dezvoltarea personalului bibliotecar şi reformarea bibliotecilor, Programul Erasmus+ Capacity Building in the Field of Higher education (CBHE) Consolidarea capacităților în domeniul învățământului superior (2015 – 2018).

Citește mai departe...

Comunicat privind Conferința anuală ABRM Transformăm Bibliotecile – Transformăm Comunitățile din 10 noiembrie, 2017 desfăşurată la Universitatea de Stat „Alecu Russo”din Bălţi.

FOTO

abrm conference 1

...În..cadrul Conferinţei naţionale anuale a Asociaţiei Bibliotecarilor din Republica Moldova (ABRM) Transformăm Bibliotecile – Transformăm Comunitățile, din 10 noiembrie 2017, care s-a desfăşurat la  Biblioteca Ştiinţifică a Universităţii de Stat „Alecu Russo” din Bălţi,  Elena Harconița, directorul  Bibliotecii Ştiinţifice USARB şi Rodica Sobieski-Camerzan, director a Bibliotecii Ştiinţifice AAPM, au prezentat proiectele: Servicii de suport pentru rețeaua de biblioteci: modernizarea bibliotecilor în Armenia, Moldova şi Belarus prin dezvoltarea personalului bibliotecar şi reformarea bibliotecilor, cofinanțat prin Programul Erasmus+ al Uniunii Europene de Consolidare a Capacităților (2016-2018); Modernizarea serviciilor bibliotecilor universitare din Republica Moldova (2016-2019), finanţat de Programul Norvegian de Cooperare în domeniul învăţământului superior cu Eurasia, dezvoltat în parteneriat între Academia de Studii Economice din Moldova, Universitatea din Bergen, Norvegia, Universitatea Transilvania din Braşov, România şi 18 biblioteci universitare din Moldova;  Servicii Informaționale Moderne pentru Îmbunătățirea Calității Studiilor, Programul TEMPUS MISISQ (2013 -2016).

Citește mai departe...

Elena Harconiţa, directorul Bibliotecii Ştiinţifice USARB a participat la ciclul de reuniuni profesionale, prilejuite de consemnarea a 185 de ani de la fondarea Bibliotecii Naționale

FOTO

bnrm conference 1

...Elena..Harconiţa, directorul Bibliotecii Ştiinţifice USARB, a participat la ciclul de reuniuni profesionale, prilejuite de consemnarea a 185 de ani de la fondarea Bibliotecii Naționale „Consolidarea și dezvoltarea bibliotecilor – axa implementării noului cadru strategic și de reglementare”, (1-2 noiembrie 2017) despre care a relatat la Conferinţa de Dezvoltare profesională a bibliotecarilor USARB la 8 noiembrie.

Citește mai departe...

Calendar 2018 : SERVICII DE SUPORT PENTRU REŢEAUA DE BIBLIOTECI: MODERNIZAREA BIBLIOTECILOR ÎN ARMENIA, MOLDOVA ŞI BELARUS PRIN DEZVOLTAREA PERSONALULUI BIBLIOTECAR ŞI REFORMAREA BIBLIOTECILOR [SSRB] = (LIBRARY NETWORK SUPPORT SERVICES) [LNSS] / Biblioteca Ştiintifica USARB. – Bălţi : [S.n.], 2017. – 13 p.

calendar LNSSCalendarul...este dedicat Proiectului Servicii de Suport Pentru Reţeaua de Biblioteci: Modernizarea Bibliotecilor în Armenia, Moldova şi Belarus prin dezvoltarea personalului bibliotecar şi reformarea bibliotecilor [SSRB]

 

Secţunea Biblioteconomie şi Ştiinţele Informării în cadrul Conferinței științifico-practice cu participare internațională „Tradiție și inovare în cercetarea științifică”

FOTO

conferinta colloquia 1...La..12..octombrie, în sala de Conferinţe a Bibliotecii Ştiinţifice USARB, şi-a desfăşurat lucrările secţiunea: BIBLIOTECONOMIE ŞI ŞTIINŢELE INFORMĂRII în cadrul Conferinței științifico-practice cu participare internațională Colloquia Professorum „Tradiție și inovare în cercetarea științifică”, ediția a VII-a, dedicată celor 72 de ani de la fondarea Universităţii şi a Bibliotecii.

Citește mai departe...

Bibliotecarii USARB la Trainingul Managementului calității, Creta

FOTO

training Grecia 01

......În....perioada 24-30 septembrie 2017, membrii echipei de proiect a BŞ USARB, Elena Harconiţa, director, Lina Mihaluţa, director adjunct, Valentina Topalo, şef serviciu, au participat la trainingul internațional, desfășurat la Universitatea din Creta, Grecia în cadrul proiectului internațional, „Servicii de suport pentru rețeaua de biblioteci: modernizarea bibliotecilor din Armenia, Moldova și Belarus prin dezvoltarea personalului bibliotecar și reformarea bibliotecilor”, proiect ce se desfășoară în cadrul programului Erasmus+ „Consolidarea capacităților în domeniul învățământului superior”, finanțat de către Comisia Europeană.

Citește mai departe...

Diseminarea participării la Conferinţa Națională a Asociației Bibliotecarilor din Brașov, România

FOTO

diseminare BrasovSilvia...Ciobanu, şef serviciu Marketing. Activitate editorială a participat la Conferinţa Națională a Asociației Bibliotecarilor din România, Brașov (6-8 septembrie 2017) despre care a relatat bibliotecarilor USARB începând cu programul evenimentului, comunicarea ,,Cultura Informației în proiectul internațional LNSS”, trecând la site-ul Conferinței Naționale a Asociației Bibliotecarilor din România.

Citește mai departe...

Participare la Masa rotundă „Indicatorii de impact ai proiectului LNSS”

FOTO

masa rotunda 1

Reprezentanții Bibliotecii Ştiinţifice a USARB, membrii echipei de proiect LNSS, Elena Harconiţa, Lina Mihaluţa, Igor Afatin, Valentina Topalo, au participat în data de 6 octombrie, la masa rotundă „Indicatorii de impact ai proiectului LNSS” : Servicii de suport pentru rețeaua de biblioteci: modernizarea bibliotecilor din Armenia, Moldova și Belarus prin dezvoltarea personalului de bibliotecă și reformarea bibliotecilor, implementat în cadrul Programului ERASMUS+ „Consolidarea capacităților în domeniul învățământului superior (2015 – 2018)”, desfăşurat în incinta Bibliotecii Științifice a Academiei de Administrare Publică.

Citește mai departe...

Monica Babuc, Ministrul Educației, Culturii și Cercetării, în vizită la Biblioteca Științifică USARB

FOTO

Vizita ministruluiLa.....4...septembrie 2017, Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți (USARB) a inaugurat oficial Anul Universitar 2017-2018 în sala mare a Teatrului Național „Vasile Alecsandri” din Bălți.După festivitate, Ion Gagim, Rectorul USARB, Monica Babuc, Ministrul Educației, Culturii și Cercetării, Academicianul Ion Tighineanu, vicepreședintele Academiei de Științe a Moldovei, Slavian Vlad, directorul Teatrului Național „Vasile Alecsandri” din Bălţi, au vizitat Biblioteca Ştiinţifică USARB. Oaspeţii au fost ghidaţi de Elena Harconiţa, directoarea Bibliotecii Ştiinţifice cale le-a relatat despre participarea Bibiliotecii ştiinţifice în proiectul LNSS.

 

Ședință de monitorizare a Proiectului Servicii de suport pentru rețeaua de biblioteci: modernizarea bibliotecilor din Armenia, Moldova şi Belarus prin dezvoltarea personalului de bibliotecă şi reformarea bibliotecilor, Programul Erasmus + Consolidarea capacităților în domeniul învățământului superior (2015 – 2018)

FOTO

monitoring meeting 01

Pe...23...iunie 2017 la Biblioteca Ştiinţifică a Universității de Stat „Alecu Russo” din Bălţi, a avut loc Ședința de monitorizare a Proiectului Servicii de suport pentru rețeaua de biblioteci: modernizarea bibliotecilor din Armenia, Moldova şi Belarus prin dezvoltarea personalului de bibliotecă şi reformarea bibliotecilor, Programul Erasmus + Consolidarea capacităților în domeniul învățământului superior (2015 – 2018) cu participarea Delegaţiei Uniunii Europene în Republica Moldova, Oficiul Național Erasmus+ în Moldova, Claudia Melinte și Cristina Gherman.

Citește mai departe...

Trainingul Limba Engleză pentru scopuri specifice (ESP) în cadrul Proiectului LNSS Library Network Support Services (LNSS): modernizing libraries in Armenia, Moldova and Belarus through library staff development and reforming library services, Programul Erasmus+

FOTO

esp training30...de...bibliotecari ai Bibliotecii Ştiinţifice USARB au participat, în zilele de 5-6 iunie 2017, la trainingul Limba Engleză pentru scopuri specifice (ESP) în cadrul Proiectului LNSS Library Network Support Services (LNSS): modernizing libraries in Armenia, Moldova and Belarus through library staff development and reforming library services, Programul Erasmus+. După mesajul de inaugurare a trainingului de către Nelly Amarfii-Railean, prorector pentru relaţii internaţionale USARB şi Elena Harconiţa, directoarea Bibliotecii Ştiinţifice, formatorii internaţionali Profesorul Gerard CULLEN și profesorul-trainer Swen RIDDELL de la Pyramida Group, Germania, au divizat participanţii în două grupuri: nivel avansat şi începători / intermediari în domeniul limbii engleze.

Citește mai departe...

sensibilizare bib23...aprilie.. ZIUA BIBLIOTECARULUI în Republica Moldova http://lex.justice.md

SĂPTĂMÂNA NAŢIONALĂ DE SENSIBILIZARE PRIVIND BIBLIOTECILE. PROGRAM

Library Network Support Services
Library National Awareness Week Inauguration Flash Mob
Scientific Library USARB. Library National Awareness Day 2017

Library National Awareness Day in USARB 2017[Resursă electronică] : [Raport] / Biblioteca Ştiinţifică a Universităţii de Stat „Alecu Russo” din Bălţi ; realizat: Elena Harconiţa, Aculina Mihaluţa, Valentina Topalo. – Bălţi, 2017

Citește mai departe...

Coordonatorul CIUE V. Topalo a participat la evenimentul din Râşcani

event rascani 1În...data de...7 aprilie, Valentina Topalo, coordonatorul Centrului de Informare al Uniunii Europene al Bibliotecii Științifice USARB, a participat la inaugurarea Centrului de Informare al Uniunii Europene la Biblioteca Publică din Râșcani, cu susţinerea Delegației Uniunii Europene în Moldova și Proiectului Național Novateca.

Citește mai departe...

Participarea Bibliotecii Ştiinţifice USARB la Simpozionul ANUL BIBLIOLOGIC 2016

anul bibliologic 1În..cadrul..Simpozionului Anul Bibliologic 2016: „Biblioteca Națională a Republicii Moldova – platformă de incluziune profesională pentru comunitatea bibliotecară”, ediția a 26-a din 29 martie 2017, organizat de Ministerul Culturii și Biblioteca Națională a Republicii Moldova, în parteneriat cu Asociația Bibliotecarilor din Republica Moldova, Programul Național „Novateca” și Institutul de Dezvoltare a Societății Informaționale, alături de mai bine de 150 de participanţi, Biblioteca Ştiinţifică USARB a fost reprezentată de Elena Harconiţa, directorul BŞ USARB şi Silvia Ciobanu, şef Centru Marketing şi activitatea editorială.

Citește mai departe...

Comunicat privind întrunirea profesională a bibliotecarilor din învăţământ din Nordul Republicii Moldova

comunicat bin ...În..data..de 17 martie 2017, la Biblioteca Ştiinţifică USARB a avut loc Atelierul Profesional al bibliotecarilor din învăţământ din Nord, la care au participat 60 de bibliotecari şcolari, de colegiu şi şcoli profesionale, specialişti responsabili de activitatea bibliotecilor şcolare din OLSDI, zona de Nord a Republicii Moldova, raioanele Briceni, Donduşeni, Drochia, Edineţ, Făleşti, Floreşti, Glodeni, Ocniţa, Rezina, Rîşcani, Sângerei, Soroca, Şoldăneşti, Teleneşti, Ungheni şi mun. Bălţi, bibliotecari universitari.

Citește mai departe...

Conferinţa de diseminare a Proiectelor Internaţionale Erasmus+ şi Parteneriatul Moldovei cu Norvegia şi România

dissemination conference 2...Elena..Harconiţa,..director BŞ USARB şi Valentina Topalo, şef serviciu Activităţi Infobibliotecare, CD ONU, CIUE, au relatat despre participarea la întîilnirea în cadrul proiectului ERASMUS + Capacity Building in the Field of Higher Education (CBHE), Project Management Committee (PMC) Meeting : Library Network Support Services: modernising libraries in Armenia, Moldova and Belarus through library staff development and reforming libraries [LNSS], desfăşurată la DRESDEN, GERMANIA, în data de 28 februarie - 4 martie 2016.

Citește mai departe...

Conferința Symposia Investigatio Bibliotheca, Ediţia a IX-a, 2017

symposia...La..24..februarie...2017 la Universitatea Liberă Internaţională din Moldova, Departamentul Informaţional Biblioteconomic s-a desfăşurat ediția a IX-a a Conferinței Symposia Investigatio Bibliotheca cu genericul „BIBLIOTECA UNIVERSITARĂ: Laborator Upd@te v 3.0”. Conferinţa a desfăşurat lucrări pe ateliere. Valentina TOPALO a participat cu comunicarea, „Impactul şi durabilitatea proiectelor internaţionale implementate în Biblioteca Ştiinţifică USARB” în cadrul Atelierului nr.1 Bibliotecile universitare: experienţe şi inovaţii.
Citește mai departe...

Training-ul Modulul-Pilot nr. 8 ,,Politica de Dezvoltarea a Colecţiilor de bibliotecă” în cadrul Programului Erasmus + Consolidarea capacităților în domeniul învățământului superior

training pilot 1...La..10 februarie 2017, în incinta Bibliotecii Ştiinţifice USARB, a avut loc Training-ul Modulul - Pilot nr. 8 ,,Politica de Dezvoltarea a Colecţiilor de bibliotecă” în cadrul Programului Erasmus+ Consolidarea capacităților în domeniul învățământului superior „Servicii de suport pentru rețeaua de biblioteci: modernizarea bibliotecilor în Armenia, Moldova şi Belarus prin dezvoltarea personalului bibliotecar şi reformarea bibliotecilor (LNSS) ".

Citește mai departe...

Adunare de producere privind raportul de activitate a BȘ USARB, anul 2016

adunarea producere

...Cu..un..minut de reculegere în memoria regizorului, fostului Ministru al Culturii, Ion Ungureanu a început adunarea de producere din 31 ianuarie la Biblioteca Științifică USARB. Elena Harconiţa, directoarea Bibliotecii, a vorbit despre realizările Bibliotecii Științifice pe parcursul anului 2016 în raportul de activitate Competența și rolul Bibliotecii Științifice USARB în susținerea procesului de învățământ și cercetare științifică a BȘ USARB prezentat în cadrul Senatului.

Citește mai departe...

Biblioteca Ştiinţifică în cadrul Proiectului LNSS - Erasmus +

monitoring session...În..data de..6.. decembrie 2016, Elena Harconiţa, directorul Bibliotecii Ştiinţifice USARB, a participat la ședința de monitorizare a proiectului Servicii de suport pentru rețeaua de biblioteci: modernizarea bibliotecilor din Armenia, Moldova şi Belarus prin dezvoltarea personalului de bibliotecă şi reformarea bibliotecilor, implementat în cadrul programului Erasmus+ Consolidarea capacităților în domeniul învățământului superior (2015 – 2018) cu comunicarea Proiectul LNSS - Erasmus + : realizări şi impact, specificînd implementarea unor aspecte din pachetele de lucru ale Proiectului internaţional din care face parte Biblioteca Ştiinţifică USARB. Agenda

Trainingul ESP English for Specific Purposes - Engleză pentru scopuri specifice

FOTO

esp training 1

..În..data de...4-5 aprilie 2016, la Biblioteca Ştiinţifică a Universităţii de Stat „Alecu Russo” din Bălţi, participantă în Proiectul ERASMUS+ Consolidarea capacităților în domeniul învățământului superior - Capacity Building in the Field of Higher education (CBNE) - Biblioteca din rețea - Servicii de suport: modernizarea bibliotecilor din Armenia, Moldova și Belarus, a avut loc Trainingul ESP English for Specific Purposes - Engleză pentru scopuri specifice. Grup ţintă: 33 bibliotecari universitari.

Citește mai departe...

Şedinţa de diseminare privind implementarea Proiectelor naţionale şi internaționale la Biblioteca Științifică USARB

sedinta diseminare 1Pe...data de 23...martie, la şedinţa de diseminare, Elena Harconiţa, directoarea Bibliotecii, a relatat despre Lansarea Proiectului ERASMUS+ Consolidarea capacităților în domeniul învățămîntului superior -  Capacity Building in the Field of Higher education (CBNE) - Biblioteca din rețea - Servicii de suport: modernizarea bibliotecilor din Armenia, Moldova și Belarus,  desfășurat la Braşov, România. Proiectul urmărește crearea și întreținerea unei Rețele de Servicii de suport în Țările Parteneriatului Estic „Biblioteca în rețea”, care ar urma să transforme bibliotecile din instituțiile implicate în proiect în unele moderne, relevante și accesibile.

Citește mai departe...

Lansarea Proiectului ERASMUS+ Consolidarea capacităților în domeniul învățământului superior - Capacity Building in the Field of Higher education (CBNE) - Biblioteca din rețea - Servicii de suport: modernizarea bibliotecilor din Armenia, Moldova și Belarus

lansare proiect 1În...perioada...7-10 martie 2016, Elena Harconiţa, directorul BŞ USARB şi Lina Mihaluţa, director adjunct, au participat în Braşov, România, la inaugurarea Proiectului ERASMUS+ Consolidarea capacităților în domeniul învățământului superior: Biblioteca din rețea - Servicii de suport: modernizarea bibliotecilor din Armenia, Moldova și Belarus prin dezvoltarea personalului de bibliotecă și modernizarea bibliotecilor - Library Network Support Services: modernizing libraries in Armenia, Moldova and Belarus through library staff development and reforming libraries.

Citește mai departe...

Share this post

Submit to DeliciousSubmit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedInSubmit to LiveinternetSubmit to LivejournalSubmit to MoymirSubmit to VkcomSubmit to Yaru Submit to FlickrSubmit to Google+Submit to YouTube

Cât de satisfăcut sunteţi de componenţa, varietatea resurselor informaţionale (tipărite şi electronice) din Biblioteca Științifică USARB?

Abonează-te la NEWSLETTER!

captcha 
Conditii de Utilizare