Много Joomla шаблонов на www.templete.ru

16-02-2018

Donaţie din partea doamnei Ludmila Cabac, doctor în filologie

cabac l donatie 1cabac l donatie 3Ludmila Cabac, doctor în filologie a donat Bibliotecii Ştiinţifice lucrarea Histoire de la presse : France roumanie interferences (XVIII-XIX s.), în 3 exemplare, editată la Bălţi, 2017.
Studiul reflectă influenţa franceză asupra presei române din Franţa şi din Ţările Române la începutul sec. XIX. Evenimentele oglindesc perioada renaşterii spirituale a poporului român, a formării limbii şi literaturii române moderne.
Este destinat tinerilor specialişti, profesorilor şi studenţilor de la Facultatea de Litere.

 

Donaţie din partea doamnei Micaela Ţaulean, lector superior la Catedra filologie engleză şi germană

taulean donatie 1taulean donatie 2Micaela Ţaulean, lector superior, Catedra filologie engleză şi germană a oferit Bibliotecii Ştiinţifice 3 exemplare ale lucrării Practicing English Tenses for Communication, apărută de sub tipar la Iaşi: Editura PIM, 2016.
Manualul se adresează studenţilor cu un nivel mediu sau chiar avansat de limba engleză şi este axat pe gramatică, cu exemple special concepute pentru înţelegerea teoriei într-un context specific, pentru a putea fi puse mult mai uşor în practică.

 

 

Donaţie din partea doamnei Tatiana Suzanscaia, doctor, conferențiar universitar la Catedra de slavistică

suzanscaia donatie 1Tatiana Suzanscaia, doctor, conferențiar universitar la Catedra de slavistică a completat colecţiile Bibliotecii Ştiinţifice cu 3 exemplare ale lucrării Русский язык и литература : 6 класс : Учебник для школ с обучением на русском языке, editată la Chişinău : FEP, 2017.
Manualul reprezintă un suport didactic pentru tinerii specialişti, cadrele didactice care promovează orele de limbă şi literatură rusă.

 

 

Donaţie din partea doamnei Svetlana Stanţieru, lector superior universitar la Catedra de limba română şi filologie romanică

stantieru donatie

Svetlana Stanţieru, lector superior universitar la Catedra de limba română şi filologie romanică a donat Bibliotecii Ştiinţifice lucrarea Limba şi literatura română : Instituţiile de învăţământ cu predare în limba rusă : Teste de pregătire pentru examenele de absolvire : clasa a 9-a, în 3 exemplare, editată la Chişinău : Lyceum, 2018.
Testele reprezintă un instrument de lucru util pentru verificarea şi consolidarea cunoştinţelor la disciplina Limba şi Literatura română.

 

 

Donaţie din partea domnului Vlad Pâslaru, doctor habilitat în pedagogie, profesor universitar, cercetător la Institutul de Filologie al Academiei de Ştiinţe a Moldovei, membru al Uniunii Scriitorilor din Republica Moldova

paslaru donatie 1paslaru donatie 3paslaru donatie 4Vlad Pâslaru, doctor habilitat în pedagogie, profesor universitar, cercetător la Institutul de Filologie al Academiei de Ştiinţe a Moldovei, membru al Uniunii Scriitorilor din Republica Moldova a oferit Bibliotecii Ştiinţifice lucrările: Gândind gândirea, Gândescu-mi firea : Educaţia pe scurt - idei, principii, sentinţe, în 10 exemplare, apărute de sub tipar la Arad : Editura Universităţii Aurel Vlaicu, 2018 şi Echinocţiu de toamnă : Volum antologic, în 5 exemplare, editate la Chişinău : Pontos, 2018.
Prima carte include tratate filosofice, sentinţe, opere de literatură şi artă care oglindesc existenţa umană, identitatea şi libertatea, educaţia şi cultura, educaţia şi societatea. Iar în antologie distingem chestionări, frământări cu voce tare, răbufniri de emoţii calde sau trist-caustice.
Sunt utile tuturor cititorilor care vor să pătrundă în miraculosul univers filosofic, adunând înţelepciune şi savurând din enigmaticul spaţiu al literaturii.

 

Donaţie din partea domnului Vladimir Brajuc, doctor, conferențiar universitar, șeful Catedrei de slavistică

brajuc donatie 1brajuc donatie 2Vladimir Brajuc, doctor, conferențiar universitar, șeful Catedrei de slavistică a donat Bibliotecii Ştiinţifice 2 lucrări: Методические рекомендации для самостоятельной работы студентов по анализу поэтического текста, Бельцы, 2017, în 3 exemplare şi История всемирной литературы XIX-XX веков : Учебно-методическое пособие, Бельцы, 2017, în 3 exemplare.
Sunt destinate cadrelor didactice, studenţilor de la Facultatea de Litere.

 

Donaţie din partea autorilor Tatiana Şova, doctor, conferenţiar universitar, Tatiana Panco, lector universitar, prodecan, Aurelia Beţivu, asistent universitar de la Facultatea de Ştiinţe ale Educaţiei, Psihologie şi Arte, Catedra de Ştiinţe ale Educaţiei

sova donatie 1sova donatie 2Colecţia Bibliotecii Ştiinţifice a fost îmbogăţită cu 3 exemplare ale lucrării Ghid de practică pedagogică la specialitatea „Pedagogie în învăţământul primar" : Pentru studenţii ciclului I, studii superioare de licenţă = Гид по педагогической практике по специальности „Педагогика начального образования" : Для студентов первого цикла обучения, лиценциата, editată la Bălţi, 2017, oferite de Tatiana Şova, doctor, conferenţiar universitar, Facultatea de Ştiinţe ale Educaţiei, Psihologie şi Arte, Catedra de ştiinţe ale educaţiei
Ghidul prezintă un suport pentru studenţii ciclului I, studii superioare de licenţă, specialităţile Pedagogie în învăţământul primar şi Pedagogie preşcolară şi Pedagogie în învăţământul primar şi Limba engleză, pentru realizarea practicii pedagogice la specialitatea Pedagogie în învăţământul primar.

 

Donaţie din partea domnului Alexandru Budişteanu, arhitect

budisteanu donatie 1budisteanu donatie 2Alexandru Budişteanu, arhitect, a oferit Bibliotecii Ştiinţifice monografia Basarabia decapitată, autor Valentina Sturza, preşedinta Asociaţiei Foştilor Deportaţi şi Deţinuţi Politici din Moldova, apărută în colecţia Fapte, Idei, Documente, editată la Bucureşti : Editura Vremea, 2017.
Lucrarea relevă drama oamenilor care au fost supuşi deportărilor de către regimul comunist.
Prezintă interes pentru istoricieni, cadre didactice, studenţi, dar şi cititorilor care vor să cunoască metamorfozele trecutului Basarabiei decapitate.

 

Donaţie din partea domnului Radu Moţoc, secretarul Asociaţiei Culturale Pro Basarabia şi Bucovina, Filiala „Costache Negri” din Galaţi

motoc donatieRadu Moţoc, secretarul Asociaţiei Culturale Pro Basarabia şi Bucovina, Filiala „Costache Negri” din Galaţi a donat Bibliotecii Ştiinţifice monografia Stirpea drăculeştilor : Pseudocronică a Familiei Suţu (dialog imaginat cu colonelul principe Dimitrie Scarlat Suţu), apărută de sub tipar la Bucureşti : Corint Books, 2017, în colecţia Istorie cu blazon.
Cartea reflectă povestea adevărată a genealogiei familiei Şuţu. Este istoria unor oameni care au fost binecuvântaţi nu numai cu avere şi ranguri, ci şi cu patriotism, spirit de sacrificiu şi simţul datoriei.

 

Donaţie din partea doamnei Maria Nestor-Şoimu, autor

soimu postolache donat 1soimu postolache donat 3soimu postolache donatMaria Nestor-Şoimu, autor, oraşul Floreşti, a oferit Bibliotecii Ştiinţifice lucrarea Surghiunul : Drumul pătimirilor prin Siberia de gheaţă (mărturisiri ale victimelor regimului comunist de ocupaţie) - 76 de ani de la prima deportare în masă din 13 iunie 1941, apărută în colecţia Românii din jurul României, editată la Bucureşti : Editura EIKON, 2017. Cartea reprezintă un monument ridicat în memoria celor duşi cu forţa şi dispăruţi după 1940 în Siberiile de gheaţă.
Este utilă istoricienilor, profesorilor, studenţilor, dar şi tuturor cititorilor care vor să cunoască trecutul dureros al deportărilor din Basarabia.

 

Donaţie din partea domnului Ghenadie Cabac, doctor în științe pedagogice, conferențiar universitar, Catedra de științe socioumane și asistență socială

cabac g donatieGhenadie Cabac, doctor în științe pedagogice, conferențiar universitar, Catedra de științe socioumane și asistență socială a donat Bibliotecii Ştiinţifice monografia Individualizarea formării universitare prin trasee individuale de învăţare, Chişinău, 2017.
Modelul propus de instruire după trasee individuale de învăţare poate servi drept o variantă viabilă pentru studenţii de la ciclul II, studii superioare de masterat, care şi-au schimbat profilul studiat la ciclul I, pentru studenţii de la învăţământul cu frecvenţă redusă şi pentru studenţii angajaţi în câmpul muncii.

 

Donaţie din partea doamnei Ala Sainenco, Directorul Memorialului Ipoteşti

sainenco donatie 1sainenco donatie 2sainenco donatie 3sainenco donatie 4sainenco donatie 5Ala Sainenco, Directorul Memorialului Ipoteşti, judeţul Botoşani, România, a completat colecţia Bibliotecii Ştiinţifice cu 3 lucrări din domeniul literaturii: In honorem Dumitru Irimia : Lucrările colocviului de exegeză literară, Ediţia I, Ipoteşti, 14 iunie 2017 apărută de sub tipar la Ipoteşti, 2017, Pactizând cu Aureliu Busuioc, Iaşi : Editura Junimea, 2017, şi Exerciţii de neclintire : Antologia poeţilor laureaţi ai Premiului Naţional de Poezie „Mihai Eminescu" - OPUS PRIMUM 1999-2017, editată la Bistriţa : Casa de Editură Max Blecher, 2017.
Sunt destinate cadrelor didactice, studenţilor de la Facultatea de Litere.

 

Donaţie din partea domnului Anatol Faigher, doctor, lector universitar, Catedra de drept public

faigher donatie 1faigher donatie 2Anatol Faigher, doctor, lector universitar, Catedra de drept public, a oferit Bibliotecii Ştiinţifice 2 exemplare ale lucrării Методические рекомендации для выполнения контрольных работ по предмету „Уголовное право. Общая часть” : (для 1-го и 2-го семестра учебного года), autori Anatol Faigher şi Serghei Cernomoreţ, editate la Chişinău, 2018.
Recomandările metodice pentru realizarea testelor de subiect la disciplina drept penal sunt destinate studenţilor de la Catedra de drept public şi contribuie la o mai bună înţelegere a diferitor aspecte ale dreptului penal.

 

Share this post

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedInSubmit to LiveinternetSubmit to LivejournalSubmit to MoymirSubmit to VkcomSubmit to Yaru Submit to FlickrSubmit to Google+Submit to YouTube

Care este pentru Dumneavoastră principala sursă de documentare?

Abonează-te la NEWSLETTER!

captcha 
Conditii de Utilizare