Много Joomla шаблонов на www.templete.ru

20-03-2018

Donaţie din partea domnului Valeriu Capcelea, doctor habilitat în filosofie, conferenţiar universitar, Catedra de ştiinţe socioumane şi asistenţă socială

capceleav donatie 1capceleav donatie 2capceleav donatie 3O frumoasă donaţie din partea domnului Valeriu Capcelea, doctor habilitat în filosofie, conferenţiar universitar, Catedra de ştiinţe socioumane şi asistenţă socială a completat colecţia Bibliotecii Ştiinţifice cu un set de cărţi alcătuit din 5 titluri în 6 exemplare din domeniile: sociologie, drept, securitate naţională, medicină şi religie.
Lucrările vor fi de real folos cadrelor didactice şi studenţilor de la Catedra de ştiinţe socioumane şi asistenţă socială.

 

Donaţie din partea domnului Vladimir Mocanu, doctor în ştiinţe filologice, conferenţiar universitar, prodecan (1972-1974), Bălţi

mocanu donatie 1mocanu donatie 2Vladimir Mocanu, doctor în ştiinţe filologice, conferenţiar universitar, prodecan (1972-1974), Bălţi a oferit Bibliotecii ştiinţifice o donaţie valoroasă constituită din 49 de exemplare din domeniul muzicii.
Lucrările includ partituri pentru pian, violină, oglindind operele marilor clasici Franz Schubert, George Frideric Handel, Ludwig van Beethoven, Edvard Grieg, Franz Liszt, Johann Sebastian Bach, Modest Mussorgsky, Wolfgang Amadeus Mozart, Béla Bartok, Robert Schumann.
Compoziţiile muzicale vor fi utile cadrelor didactice şi studenţilor de la Catedra de arte și educație artistică.

 

Donaţie din partea doamnei Tatiana Şova, doctor, conferenţiar universitar, Facultatea de Ştiinţe ale Educaţiei, Psihologie şi Arte, Catedra de ştiinţe ale educaţiei

sova donatieTatiana Şova, doctor, conferenţiar universitar, Facultatea de Ştiinţe ale Educaţiei, Psihologie şi Arte, Catedra de ştiinţe ale educaţiei a donat Bibliotecii Ştiinţifice lucrarea Evaluarea în învăţământ : Suport de curs, autori Tatiana Şova şi Dorina Putină, în 3 exemplare, apărută de sub tipar la Bălţi, 2017.
Destinat cadrelor didactice, masteranzilor, studenţilor, suportul de curs poate fi de real folos celor preocupaţi de esenţa şi calitatea procesului de evaluare în scopul realizării cu succes a activităţii profesionale.

 

Donaţie din partea domnului Mihai Bărbulescu, arheolog, isoric, membru corespondent al Academiei Române, profesor la Universitatea „Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca, director la Academia di Romania din Roma

barbulescu donatie 1barbulescu donatie 2barbulescu donatie 3Biblioteca Ştiinţifică a beneficiat de o donaţie reprezentativă venită din partea domnului Mihai Bărbulescu, arheolog, isoric, membru corespondent al Academiei Române, profesor la Universitatea „Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca, director la Academia di Romania din Roma.
Setul de cărţi, în număr de 7 titluri în 7 exemplare tratează informaţii din domeniile: istorie, arheologie, religie şi artă, în limbile română, engleză şi italiană.
Prin aceste publicaţii autorul ne sugerează importanţa dezvoltării societăţii, influenţa culturii altor popoare, prezintă trecutul poporului român şi al spaţiului istoric românesc.

 

Donaţie din partea Oxanei Postolachi, autor, studentă a Facultăţii de Drept şi Ştiinţe Sociale, satul Pelinia, raionul Drochia

postolachi donatie 1postolachi donatie 2postolachi donatie 3Oxana Postolachi, autor, studentă a Facultăţii de Drept şi Ştiinţe Sociale, a oferit Bibliotecii Ştiinţifice 2 exemplare ale monografiei Martirii basarabeni în Gulag, autori: Oxana Postolachi şi Raisa Postolachi apărută la editura Noco, Târgu-Mureş, 2018.
„Omul fără memorie, fără trecut este ca pomul fără rădăcini, astfel, mergând frumos în viitor, trebuie să absorbim esenţa generaţiilor trecute”, menţionează autoarea.
Va fi utilă istoricienilor, cadrelor didactice, studenţilor, dar şi tinerei generaţii care va descoperi faptele comise de către regimul comunist în timpul deportărilor în Gulagul sovietic.

Donaţie din partea domnului Pantelemon Frăsîneanu, doctor în economie, directorul „Bălţi-gaz SRL

frasineanu donatie 1frasineanu donatie 2frasineanu donatie 4frasineanu donatie 5Pantelemon Frăsîneanu, doctor în economie, directorul „Bălţi-gaz” SRL a donat Bibliotecii Ştiinţifice 3 lucrări din domeniul economiei: Distribuţia şi furnizarea gazelor naturale în Republica Moldova : Monografie, Chişinău : INCE, 2018, Economia unităţilor economice : Lucrare de verificare, Ch. : USEM, 2012 şi Microeconomia - Teoria cererii şi ofertei : Sinteze şi probleme, Ch. : IEFS, 2012.
Scopul monografiei constă în analiza proceselor de distribuţie şi de furnizare a gazelor naturale şi a managementului acestora, creşterea competitivităţii întreprinderilor de gaze.
Suporturile didactice vin în ajutorul studentului pentru pregătirea de sinestătător, în funcţie de acumularea cunoştinţelor economice teoretico-aplicative.

 

Donaţie din partea domnului Petru Jelescu, doctor habilitat în psihologie, profesor universitar la Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chișinău

jelescu donatie 1jelescu donatie 2Petru Jelescu, doctor habilitat în psihologie, profesor universitar la Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chișinău a completat colecţia Bibliotecii Ştiinţifice cu lucrarea Психологическое мышление студентов психологов : Экспериментально - теоретическое исследование, autori: Petru Jelescu şi Elena Bicheva, Chişinău, 2017.
Publicaţia reliefează particularităţile componentelor intelectuale, operaționale și personale ale gândirii profesionale a studenţilor psihologi și a psihologilor practicieni, elucidează natura dificultăților în soluționarea problemelor psihologice şi stabileşte relații dintre reuşita academică şi rezolvarea problemelor psihologice de către studenţii psihologi.
Este utilă psihologilor, cadrelor didactice, studenţilor, dar şi cititorilor interesaţi de formarea şi dezvoltarea gândirii psihologice.

Share this post

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedInSubmit to LiveinternetSubmit to LivejournalSubmit to MoymirSubmit to VkcomSubmit to Yaru Submit to FlickrSubmit to Google+Submit to YouTube

Care este pentru Dumneavoastră principala sursă de documentare?

Abonează-te la NEWSLETTER!

captcha 
Conditii de Utilizare