Много Joomla шаблонов на www.templete.ru

27-04-2018

CBD 1La 27 aprilie 2018 a avut loc Întrunirea profesională a bibliotecarilor din învăţământ din Nordul Republicii Moldova, organizată de Biblioteca Ştiinţifică USARB - Centru Biblioteconomic Departamental de comun acord cu Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării al Republicii Moldova, Organele Locale de Specialitate în Domeniul Învăţământului din 15 raioane de Nord şi mun.Bălţi.

Au participat 40 de specialişti - responsabili de activitatea bibliotecilor şcolare şi din învăţământul profesional tehnic din OLSDÎ, bibliotecari şcolari, de colegiu şi şcoli profesionale.

Moderator: Elena Harconiţa, director BŞ USARB, membru al Consiliului Biblioteconomic Naţional.

În cadrul întrunirii au fost trecute în revistă importante evenimente profesionale la început de an 2018: Simpozionul științific Anul Bibliologic 2017, ediția a XXVII-a, cu genericul ,,Bibliotecile în perspectiva dezvoltării durabile: dimensiuni biblioteconomice și umane”, desfăşurat la Biblioteca Naţională a R. Moldova - Elena Ţurcan, bibliotecar; Realizarea Proiectului IFLA Atelierul de instruire privind Agenda 2030 pentru Dezvoltare Durabilă a ONU - Lina Mihaluţa, director adjunct.

În cadrul Simpozionului Anul Bibliologic 2017, Sesiunea de postere şi publicaţii editate în anul 2017, Biblioteca Ştiinţifică USARB a fost prezentă cu 3 postere, expoziţie de 10 documente recent apărute, comunicare şi videospot privind activităţile realizate de Centrul Biblioteconomic Departamental USARB în anul 2017.

La 23 aprilie 2018, de Ziua Bibliotecarului, în cadrul evenimentului GALEX 2018, ediţia a VIII-a, ediţia a VIII-a, Bibliotecii Științifice a Universității de Stat ,,Alecu Russo" din Bălți, director Elena Harconița, i-a fost decernat Premiul Național GALEX pentru Cel mai reușit proiect de promovare a imaginii Bibliotecii.

CBD 2În continuarea şedinţei Elena Harconiţa a prezentat proiectele discutate în cadrul Consiliului Biblioteconomic Naţional, inclusiv Proiectul: Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare a bibliotecii şcolare, lansând apelul către responsabilii de activitatea bibliotecilor şcolare de a contribui cu propuneri şi completări în elaborarea lui. Directoarea Elena Harconiţa, a prezentat şi o sinteza statistică a anului 2017 privind activitatea bibliotecilor şcolare în contextul Sistemului Naţional de Biblioteci din R. Moldova. Conform studiului în Republica Moldova funcţionează 2720 de biblioteci, din care cele de învăţământ şi specializate constituie 1 382, din ele 1 220 biblioteci şcolare (176 municipale, 153 urbane şi 891 rurale) cu 39 (oprimizarea şcolilor) mai puţin decât în anul precedent.

Despre parcursul de colaborare 2017 şi perspectivele 2018 a Centrului Biblioteconomic Departamental USARB au relatat Elena Stratan, bibliotecar principal şi Elena Ţurcan, bibliotecar, amintind că unul din cele mai remarcabile evenimente găzduite de USARB în anul 2017 a fost Conferinţa Anuală ABRM Transformăm Bibliotecile – Transformăm Comunitățile.

Elena Stratan şi Tatiana Prian au prezentat, de asemenea, baza de date a Bibliotecilor Şcolare din Republica Moldova - un important instrument de informare şi facilitare a comunicării profesionale.

CBD 3Valentina Topalo şi Silvia Ciobanu au vorbit despre Raportul  2017 a Zilei Bibliotecarului şi Zilei Naţionale de Sensibilizare privind bibliotecile în R.Moldova, precum şi despre evenimentul respectiv în anul 2018. Instituirea unei astfel de sărbători vine ca parte componentă a Proiectului LNSS – Servicii de suport pentru rețeaua de biblioteci: modernizarea bibliotecilor în Armenia, Moldova şi Belarus prin dezvoltarea personalului bibliotecar şi reformarea bibliotecilor, în care participă BŞ USARB împreună cu BŞ a Academiei de Administrare Publică şi bibliotecile academice din Armenia şi Belarus, alături de partenerii europeni – Irlanda, Grecia, România, Germania.

În cadrul întrunirii profesionale a fost desfăşurat Atelierul: Spaţiul informaţional unic al bibliotecilor universitare - catalogul electronic ExLibris Primo şi Repozitoriile Instituţionale în atenţia bibliotecilor şcolare, formator Lina Mihaluţa, director adjunct. Bibliotecarii au fost familiarizaţi cu oportunităţile de care beneficiază astăzi nu numai comunitatea academică naţională, dar şi utilizatorii din afara ţării. Formabilii au fost instruiţi în vederea accesării şi descărcării de conţinuturi din catalogul partajat a 7 biblioteci universitare din R.Moldova http://primo.libuniv.md/

 Participanţii la eveniment au fost informaţi despre Calendarul datelor remarcabile, expoziţiile tematice on-line de pe site-ul BŞ USARB - Valentina Topalo; Bibliotecarii din învăţământ, zona de Nord în presă şi online: Bibliografie 2017 - Lilia Ababii, bibliotecar; Surse de informare electronice (link-uri utile, biblioteci virtuale, blog-uri, e-book, resurse tematice) în sprijinul bibliotecarului din învăţământ - Olga Dascal, bibliotecar.

CBD 4Cu explicaţii despre noua procedură de achitare a cotizaţiilor de membru al ABRM a intervenit Lina Mihaluţa.

În urma discuţiilor a fost determinată tema următoarei şedinţe care va avea loc în luna octombrie, în cadrul Lunarului bibliotecilor şcolare.

În final, au fost înmânate Certificatele de participare. Portofoliul digital al Întrunirii a fost difuzat pe stick şi online tuturor participanţilor.

Foto

 

Share this post

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedInSubmit to LiveinternetSubmit to LivejournalSubmit to MoymirSubmit to VkcomSubmit to Yaru Submit to FlickrSubmit to Google+Submit to YouTube

Care este pentru Dumneavoastră principala sursă de documentare?

Abonează-te la NEWSLETTER!

captcha 
Conditii de Utilizare