Много Joomla шаблонов на www.templete.ru

13-06-2018

Donaţie din partea doamnei Elena Zolotariov, doctor în pedagogie, conferențiar universitar, Facultatea de Ştiințe ale Educației, Psihologie şi Arte, Catedra de științe ale educației

zolotariov donatieElena Zolotariov, doctor în pedagogie, conferențiar universitar, Facultatea de Ştiințe ale Educației, Psihologie şi Arte, Catedra de științe ale educației a completat colecţia Bibliotecii Ştiinţifice cu lucrarea Educaţia formală, nonformală şi informală - investiţie pentru viitor, simpozionul regional (2016 ; Botoşani), Botoşani, 2016.
Formarea aptitudinilor, a comportamentului şi nevoilor omului în creştere, capacităţile de recunoaştere şi a distingerii scopurilor morale reprezintă scopul educaţiei, formale, nonformale şi informale ale tinerei generaţii.
Publicaţia va fi utilă cadrelor didactice, masteranzilor, studenţilor de la Facultatea de Ştiințe ale Educației, Psihologie şi Arte.

 

Donaţie din partea doamnei Valentina Priţcan, doctor in psihologie, conferenţiar universitar, Facultatea de Ştiințe ale Educației, Psihologie şi Arte, Catedra de psihologie

pritcan donatieBiblioteca Ştiinţifică a primit în dar din partea doamnei Valentina Priţcan, doctor în psihologie, conferentiar universitar, Facultatea de Ştiințe ale Educației, Psihologie şi Arte, Catedra de psihologie, publicaţia ICT Enhanced learning : Monograph, editată la Kharkiv : Planeta print, 2017. Printre autorii monografiei distingem şi profesorii universitari: Valeriu Cabac, Galina Petcu, Elena Varzari, Ghenadie Cabac, Corina Negara.
Lucrarea abordează principiile de implementare şi utilizare a tehnologiilor informaţionale în cadrul procesului de învăţământ.

 

Donaţie din partea profesorilor universitari Aurelia Codreanu, lector superior universitar şi Svetlana Stanţieru, lector superior universitar la Catedra de limba română şi filologie romanică

codreanu donatie 1codreanu donatie 2Aurelia Codreanu, lector superior universitar şi Svetlana Stanţieru, lector superior universitar la Catedra de limba română şi filologie romanică au donat Bibliotecii Ştiinţifice 3 exemplare ale lucrării Limba română : Exerciţii şi teste : Fonetică. Vocabular. Morfologie. Sintaxă, Chişinău, 2018.
Lucrarea îşi propune să ofere un instrument de lucru studenţilor şi persoanelor interesate de exprimarea corectă, nuanţată şi expresivă în limba română, de cunoaşterea foneticii, lexicologiei, morfologei şi sintaxei, a structurilor şi normeor limbii române literare.
Este recomandată atât studenţilor de la Facultatea de Litere, cât şi celor de la Facultatea de Şiinţe ale Educaţiei, Psihologie şi Arte la disciplia Curs practic de limba română.

 

Donaţie din partea domnului Valeriu Capcelea, doctor habilitat în filosofie, conferenţiar universitar, Catedra de ştiinţe socioumane şi asistenţă socială

capcelea v 1capcelea v 2capcelea v 3Biblioteca Ştiinţifică a intrat în posesia unei noi donații oferită de domnul Valeriu Capcelea, doctor habilitat în filosofie, conferenţiar universitar, Catedra de ştiinţe socioumane şi asistenţă socială.
Lucrarea Oportunitatea implicării bisericii ortodoxe în oferirea serviciilor sociale, apărută de sub tipar la Bălţi: Indigou Color, 2018, autori Luis Serdeşniuc şi Valeriu Capcelea, tratează problemele implicării Bisericii Ortodoxe în acordarea serviciilor sociale diferitor categorii de populaţie.
Studiul este destinat feţelor bisericeşti, asistenţilor sociali, pedagogilor, psihologilor, eticienilor şi sociologilor. Prezintă interes şi poate fi utilă unui cerc larg de cititori, în mod special, celor care doresc să cunoască care este situaţia persoanelor defavorizate în societate.

 

Share this post

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedInSubmit to LiveinternetSubmit to LivejournalSubmit to MoymirSubmit to VkcomSubmit to Yaru Submit to FlickrSubmit to Google+Submit to YouTube

Care este pentru Dumneavoastră principala sursă de documentare?

Abonează-te la NEWSLETTER!

captcha 
Conditii de Utilizare