Много Joomla шаблонов на www.templete.ru

20-06-2018

Donaţie din partea domnului Boris Griţunic, arhitect-urbanist, poet

gritunic donatie 1gritunic donatie 2gritunic donatie 3gritunic donatie 4Boris Griţunic, arhitect-urbanist, poet, a donat Bibliotecii Ştiinţifice 2 lucrări în 4 exemplare: Din amintiri şi Versuri, redactor: Elena Belinschi, apărute de sub tipar la Bălţi, 2018.
Lucrările reliefează aptitudinile poetice ale autorului, intensitatea şi diversitatea preocupărilor literare, emoţiile, imaginile şi figurile de stil alese atent.

 

Donaţie din partea Editurii „Tracus Arte”, Bucureşti, România

tracus donatieColecţia Bibliotecii Ştiinţifice a fost completată cu lucrarea Ante metafizica : Antologie lirică, ediţia a 2-a, revăzută şi adăugită, Bucureşti : Eikon, 2018, autor Dumitru Găleşanu, venită de la Editura „Tracus Arte”, Bucureşti.
Publicaţia surprinde cititorul prin conţinut, temă, formă şi relevă trăirile interioare ale autorului. Poeziile „pleacă de la contingent pentru a sosi la o expresivitate filosofică şi raţională a vieţii, a mişcării, a morţii, a cunoaşterii, a percepţiei a ceea ce este omul în contextul cosmic al existenţei sale labile” (Giuseppe Manitta).
Mulţumim Editurii „Tracus Arte” pentru gestul remarcabil de a complini colecţia Bibliotecii Ştiinţifice USARB.

  

Donaţie din partea Bibliotecii Republicane Tehnico-Ştiinţifice, Centrul Demografic INCE, Chişinău

bibl teh donatieBiblioteca Ştiinţifică a primit în dar o donație de carte venită de la Biblioteca Republicană Tehnico-Ştiinţifică, Centrul Demografic INCE, Chişinău. Setul de cărţi tratează domeniile: economie, demografie şi activitatea de standardizare.
Exprimăm sincere mulţumiri pentru gândul generos şi gestul frumos de a completa colecţia BŞ USARB.

  

Donaţie din partea Asociaţiei Obşteşti Lumos Moldova, Chişinău

lumosMembrii Asociaţiei Obşteşti Lumos Moldova din Chişinău, au oferit Bibliotecii Ştiinţifice lucrarea Educaţia incluzivă : Suport de curs pentru formarea continuă a cadrelor didactice în domeniul educaţiei incluzive centrate pe copil : În 3 volume, editate la Chişinău: Lyceum, 2016, în limbile română şi rusă.
Suportul de curs a fost elaborat în cadrul Proiectului „Integrarea copiilor cu dizabilităţi în şcolile generale”, finanţat de Banca Mondială, administrat de Fondul de Investiţii Sociale din Moldova în colaborare cu Ministerul Educaţiei.
În volumul 1 distingem articolul doamnei Valentina Priţcan, doctor în psihologie, conferentiar universitar, Facultatea de Ştiințe ale Educației, Psihologie şi Arte, Catedra de psihologie.
Se adresează, preponderent, cadrelor didactice şi manageriale, personalului specializat din cadrul instituţiilor de învăţământ general şi are menirea de a sprijini eforturile şcolilor din Republica Moldova în aspiraţia de a deveni instituţii pentru toţi copiii cu cerinţe speciale.

 

Donaţie din partea domnului Victor Bou, absolvent al Vierick Business School din Bruxelles, Belgia

bou donatie 1bou donatie 2Victor Bou, absolvent al Vierick Business School din Bruxelles, Belgia (originar din raionul Sîngerei, satul Alexandreni, Republica Moldova) a donat Bibliotecii Ştiinţifice un set de cărţi în limba engleză şi rusă constituit din 14 exemplare din domeniile: management organizaţional, business, psihologie, economie, managementul resurselor umane şi comunicare profesională în mediul internaţional.
Publicaţiile vor fi utile cadrelor didactice, masteranzilor, studenţilor USARB, dar şi cititorilor intresaţi de gestionarea unei afaceri de succes.

 

 Donaţie din partea doamnei Andreea Cristina Dănescu, Târgu-Mureş, România

danescu donatie 1danescu donatie 2danescu donatie 3Biblioteca Ştiinţifică a primit în dar din partea doamnei Andreea Cristina Dănescu, autor, Târgu-Mureş, România, lucrarea Controlul Intern al Raportării Financiare : Practici de transparenţă şi credibilitate, editată la Bucureşti : Editura Economică, 2014.
Prin conţinutul său clar, bogat în elemente argumentative, contribuţii proprii şi propuneri fezabile, cartea este deosebit de utilă atât practicienilor bancari cu responsabilităţi în raportarea financiară – contabililor, auditorilor interni, reglementatorilor domeniului bancar, cât şi mediului academic – cadrelor didactice şi studenţilor din domeniul economic şi altor specialişti interesaţi de cunoaşterea fundamentelor de transparenţă şi credibilitate bancară.

  

Donaţie din partea autoarei Maria Danilov, doctor în istorie, conferenţiar cercetător, cercetător coordonator, Institutul de Istorie al Academiei de Ştiinţe a Moldovei

danoliv donatie 1danoliv donatie 2danoliv donatie 3Maria Danilov, doctor în istorie, conferenţiar cercetător, cercetător coordonator, Institutul de Istorie al Academiei de Ştiinţe a Moldovei a oferit Bibliotecii Ştiinţifice lucrarea Carte şi cenzură în Basarabia (1812-1917) = Books and censorship in Bessarabia (1812-1917), Chişinău : Epigraf, 2018.
Volumul cuprinde o istorie a cărţii şi cenzurii în Basarabia sub stăpânirea Imperiului Rus.
Prezintă interes istoricienilor, cadrelor didactice, studenţilor, dar şi cititorilor care vor să cunoască adevărata istorie a spaţiului dintre Prut şi Nistru.

 

Donaţie din partea Bibliotecii Naţionale a Republicii Moldova

bibl nat donatieColecţia Bibliotecii Ştiinţifice a fost completată cu o nouă donaţie venită de la Biblioteca Naţională a Republicii Moldova, alcătuită din 3 titluri în 3 exemplare:
Simpozionul Ştiinţific Internaţional "Valori bibliofile" - 2018. Politici de prezervare a patrimoniului în cadrul instituţiilor infodocumentare, Ediţia a XXVII-a, 14-15 iunie 2018, Chişinău, 2018, Muzeul cărţii , Chişinău, [2018] şi Patrimoniul suntem noi : Colecţie de iniţiative civice ce promovează şi valorifică patrimoniul cultural local, [Chişinău], 2018.
Lucrările oglindesc valorile bibliofile, politicile de prezervare a patrimoniului naţional şi scoaterea din anonimat a moştenirii culturale milenare scrise din colecţiile speciale ale Muzeului Cărţii din incinta Bibliotecii Naţionale a Republicii Moldova.
Mulţumim pentru valoroasele publicaţii care vor fi de real folos cititorilor universităţii bălţene.

 

Donaţie din partea profesorilor universitari Victoria Ţarălungă, doctor, conferenţiar universitar, Facultatea de Drept şi Ştiinţe Sociale, Catedra de drept public şi Ina Odinokaia, doctor conferenţiar universitar, Facultatea de Drept şi Ştiinţe Sociale, Catedra de drept privat

taralunga donatie 1taralunga donatieVictoria Ţarălungă, doctor, conferenţiar universitar, Facultatea de Drept şi Ştiinţe Sociale, Catedra de drept public şi Ina Odinokaia, doctor conferenţiar universitar, Facultatea de Drept şi Ştiinţe Sociale, Catedra de drept privat,  au oferit Bibliotecii Ştiinţifice 15 exemplare ale lucrării Ghid metodic privind elaborarea şi susţinerea tezelor de licenţă, ed. a 2-a revizuită, editată la Bălţi, 2018.
Ghidul este redactat în conformitate cu prevederile normative din domeniu, fiind adresat studenţilor, conducătorilor ştiinţifici şi membrilor comisiilor pentru examenul de licenţă, stabilind reguli unificate privind elaborarea şi susţinerea tezei de licenţă la specialităţile: 0421.1 Drept şi 0400.1 Administraţie publică.

 

Donaţie din partea doamnei Natalia Gaşiţoi, rectorul Universității de Stat „Alecu Russo” din Bălți, conferenţiar universitar, doctor

gasitoi donatieNatalia Gaşiţoi, rector, conferenţiar universitar, doctor a donat Bibliotecii Ştiinţifice lucrarea Simpozionul ştiinţific internaţional: In memoriam academicianul Constantin Popovici = Мiжнароднi науковi читання пам`ятi академiка Костянтина Поповича : În 3 volume, Chişinău, 2015.
În paginile volumelor sunt tratate problemele legăturilor etnoculturale moldo-ucrainene şi abordate teme ce ţin de etnologie, istorie, folclor, limbă şi educaţie a comunităţii etnice în Republica Moldova, a moldovenilor şi românilor în Ucraina.
Publicaţiile înserează articolele profesorilor universitari: Diana Ignatenco, doctor, lector universitar, Ludmila Ciolanu, lector universitar, Marina Tunițkaia, doctor, conferențiar universitar şi Tatiana Bedonica-Cugal, asistent universitar, Facultatea de Litere, Catedra de slavistică.
Publicaţia este predestinată cercetătorilor, profesorilor, studenţilor – celor interesaţi de problemele istoriei şi culturii ucrainenilor, moldovenilor şi românilor din diasporă.

 

Donaţie din partea doamnei Ana Ghilaş, doctor, conferenţiar universitar, Institutul Patrimoniului Cultural al Academiei de Ştiinţe a Moldovei

ghilas donatie 1ghilas donatie 2Colecţia Bibliotecii Ştiinţifice a fost completată cu publicaţia Anei Ghilaş, doctor, conferenţiar universitar, Institutul Patrimoniului Cultural al Academiei de Ştiinţe a Moldovei: Discursul teatral - între text şi contexte, Chişinău, 2017, apărută cu suportul financiar al Ministerului Educaţiei, Culturii şi Cercetării al Republicii Moldova.
Studiul prezintă analiza textului dramaturgic şi al discursului spectacular ca texte de legătură cu factorii sociali, psiholingvistici şi pragmatici.

 

Donaţie de la Direcţia Generală Educaţie, Tineret şi Sport din Chişinău

tineret donatieBiblioteca Ştiinţifică a primit o donaţie reprezentativă de la Direcţia Generală Educaţie, Tineret şi Sport, Chişinău constitută din 13 cărţi şi 3 reviste din domeniul psihologiei şi ştiinţelor educaţiei.
Setul de cărţi este destinat psihologilor şcolari, cadrelor didactice, masteranzilor, studenţilor şi au scopul ralierii cerinţelor educaţionale la procesul de învăţământ de calitate.

 

Share this post

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedInSubmit to LiveinternetSubmit to LivejournalSubmit to MoymirSubmit to VkcomSubmit to Yaru Submit to FlickrSubmit to Google+Submit to YouTube

Biblioteca va exista în viitorul apropiat sau va fi înlocuită de internet?

Abonează-te la NEWSLETTER!

captcha 
Conditii de Utilizare