Много Joomla шаблонов на www.templete.ru

28-08-2018

Donaţie din partea domnului Valeriu Cabac, doctor în ştiinţe fizico-matematice, conferenţiar universitar, Facultatea de Științe Reale, Economice şi ale Mediului, Catedra de matematica și informatică

cabac donatie 1cabac donatie 2Colecţia Bibliotecii Ştiinţifice a fost completată cu lucrarea Dezvoltarea competenţelor didactice şi manageriale prin e-learning în sistemul de formare continuă, autori: Vasile Gh. Cojocaru, Valentina Cojocaru, Angela Postică, Chişinău, 2017, donată prin intermediul profesorului Valeriu Cabac, doctor în ştiinţe fizico-matematice, conferenţiar universitar, Facultatea de Științe Reale, Economice şi ale Mediului, Catedra de matematica și informatică.
Publicaţia reprezintă un suport conceptual şi praxiologic în proiectarea şi aplicarea sistemului e-Educaţie de formare continuă a cadrelor didactice şi manageriale preuniversitare din perspectiva dezvoltării competenţelor profesionale şi integrarea TIC în spaţiul educaţional.

  

Donaţie din partea domnului Dumitru Lisnic, drd, cercetător, Facultatea de Istorie, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi, România

lisnic donatieEditura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi a publicat volumele Edificarea orânduirii socialiste : Violenţa politică şi lupta de clasă în colectivizarea agriculturii din România: 1949-1962, 2017, coordonatori Dorin Dobrincu şi Constantin Iordachi şi Colectivizarea agriculturii din România: inginerie socială, violenţă politică, reacţia ţărănimii: Documente. Volumul 1 :1949-1950, Volumul 2 : 1951-1962, 2017, editor coordonator Dorin Dobrinco, editori: Alexandru-Dumitru Aioanei, Dumitru Lisnic şi Dumitru Lăcătuşu, fiind aduse în dar Bibliotecii Ştiinţifice prin intermediul domnului Dumitru Lisnic, drd, cercetător, Facultatea de Istorie, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi, România.
Vor fi utile istoricilor, sociologilor şi antropologilor, dar şi cititorilor curioşi de a afla informaţii ample despre istoria colectivizării în România.

  

Donaţie din partea domnului Valeriu Capcelea, doctor habilitat în filosofie, conferenţiar universitar, Facultatea de Drept şi Ştiinţe Sociale, Catedra de ştiinţe socioumane şi asistenţă socială, Filiala Bălţi a Academiei de Ştiinţe a Moldovei

capcelea donValeriu Capcelea, doctor habilitat în filosofie, conferenţiar universitar, Facultatea de Drept şi Ştiinţe Sociale, Catedra de ştiinţe socioumane şi asistenţă socială a donat Bibliotecii Ştiinţifice publicaţia Cercetări la culturile plantelor de câmp în Republica Moldova, conferinţă naţională (2018 ; Chişinău), editată la Bălţi, 2018, coordonator: Valeriu Capcelea, organizată de IP Institutul de Cercetări pentru Culturile de Câmp „Selecţia”, Filiala Bălţi a Academiei de Ştiinţe a Moldovei.
În paginile lucrării distingem articolele cadrelor didactice USARB: Boris Boincean, doctor habilitat în ştiinţe agricole şi Victor Capcelea, lector universitar, Facultatea de Științe Reale, Economice şi ale Mediului, Catedra de Științe ale Naturii și Agroecologie.
Lucrarea vizează importanţa elementelor nutritive în agricultura Moldovei, utilizarea durabilă a terenurilor agricole, folosirea îngrăşămintelor chimice şi organice la prelucrarea solului.
Va fi de real folos cadrelor didactice, masteranzilor, studenţilor de la Catedra de Științe ale Naturii și Agroecologie.

  

Donaţie din partea doamnei Eugenia Foca, lector universitar, Facultatea de Ştiințe ale Educației, Psihologie şi Arte, Catedra de științe ale educației

foca.e donatieEugenia Foca, lector universitar, Facultatea de Ştiințe ale Educației, Psihologie şi Arte, Catedra de științe ale educației a oferit Bibliotecii Ştiinţifice 14 exemplare ale lucrării Educaţie pentru drepturile omului : Manual pentru învăţământul gimnazial (clasele VIII-IX), autori: Valentina Bodrug-Lungu, Valentina Olaru, Nina Uzicov, Chişinău : Cartier educaţional, 2015.
Manualul prezintă un suport teoretico-practic important în studierea disciplinei opţionale „Educaţie pentru Drepturile Omului” şi îşi propune să promoveze drepturile elevilor care trebuie să respecte şi să protejeze drepturile proprii şi drepturile celorlalţi în familie, şcoală şi comunitate.

 

Donaţie din partea doamnei Tatiana Suzanskaia, doctor, conferențiar universitar, Facultatea de Litere, Catedra de slavistică

suzanskaia 1suzanskaia 5suzanskaia 2suzanskaia 3Tatiana Suzanskaia, doctor, conferențiar universitar, Facultatea de Litere, Catedra de slavistică a donat Bibliotecii Ştiinţifice cursul de lecţii: История русской литературы конца XIX-начала XX вв. : Курс лекций editat la Iaşi : Editura PIM, 2018 şi manualul Русский язык и литература : 7 класс : Учебник для школ с обучением на русском языке, autori F. M. Gorlenco şi T. N. Suzanskaia, Chişinău : Vector, 2018, în 3 exemplare.
Lucrările vor fi utile cadrelor didactice, studenţilor, masteranzilor de la specialităţile: 141.08.02 Limba şi literatura rusă, 141.08 Limbi şi literaturi, 141.09 Limbi moderne, 141.08.01 Limba şi literatura română, dar şi celor interesaţi de învăţarea corectă a limbii ruse.

  

Donaţie din partea doamnei Margareta Curtescu, doctor în filologie, conferenţiar universitar, Facultatea de Litere, Catedra de literatură română şi universală

abramciuc 1abramciuc 2abramciuc 3abramciuc 4Margareta Curtescu, doctor în filologie, conferenţiar universitar, Facultatea de Litere, Catedra de literatură română şi universală a completat colecţia Bibliotecii Ştiinţifice cu un set de cărţi constituit din 3 lucrări: Orizonturi medievale şi moderne în istoria românilor : Economie, societate, politică, cultură, istoria ştiinţei : În onoarea profesorului Demir Dragnev; Membru corespondent Demir Dragnev : Biobibliografie, editate la Chişinău : Biblioteca Ştiinţifică Centrală, Secţia editorial-poligrafică, 2016-2017 şi placheta de versuri Inima desenată pe cer, autor Margareta Curtescu ; cuvânt însoţitor de Ioan Holban, Iaşi : Junimea, 2018.
Primele lucrări oglindesc activitatea ştiinţifică a profesorului universitar, istoricului medievist şi modernist de talie europeană Demir Dragnev. Cea de a treia publicaţie reprezintă o parte din lirica Margaretei Curtescu, „volum dictat de o fiinţă „înfiată de noapte”, purtând cu sine nostalgia unei alte grădini şi a unei alte lumini, ale paradisului care s-a întors în cer(Ion Holban).
Lucrările sunt destinate profesorilor, cercetătorilor ştiinţifici, doctoranzilor, masteranzilor, dar şi cititorilor care sunt mereu în căutarea sinelui.

  

Donaţie din partea doamnei Oxana Rucşineanu, director program, Asociaţia Naţională a Bolnavilor de Tuberculoză din Republica Moldova „SMIT”

rucsneanu 1rucsneanu 2rucsneanu 3rucsneanu 4Biblioteca Ştiinţifică a primit în dar din partea doamnei Oxana Rucşineanu, director program, Asociaţia Naţională a Bolnavilor de Tuberculoză din Republica Moldova „SMIT” câte 3 exemplare ale lucrărilor: Evaluarea nivelului de satisfacţie a pacienţilor cu tuberculoză în raport cu serviciile medicale şi cu suportul comunitar pe perioada tratamentului şi Strategie de advocacy pentru tranziţia la tratamentul ambulator în tuberculoză: Republica Moldova 2016-2018, apărute de sub tipar la Bălţi, 2018, în limbile română şi engleză.
Publicaţiile au fost editate graţie proiectului „Împreună în controlul Tuberculozei”, derulat de către Asociaţia Naţională a Bolnavilor de Tuberculoză din Republica Moldova SMIT, cu susţinerea Centrului pentru Politici şi Analize în Sănătate din sursele alocate de către Fondul Global de Combatere a HIV/SIDA, Tuberculozei şi Malariei, prin programul regional EECA(TB-REP).
Lucrările vor fi de folos celor interesaţi de tratamentul ambulator şi tendinţele noi de tratare a pacienţilor afectaţi de HIV/SIDA.

 

Donaţie din partea doamnei Daniela Cazacu, lector universitar, Facultatea de Ştiinţe ale educaţiei, Psihologie şi Arte, Catedra de Psihologie

cazacu d donatieDaniela Cazacu, lector universitar, Facultatea de Ştiinţe ale educaţiei, Psihologie şi Arte, Catedra de Psihologie a oferit Bibliotecii Ştiinţifice 3 exemplare ale notelor de curs: Sănătatea psihică şi stil de viaţă, Bălţi, 2018.
Stilul de viaţă şi sănătatea psihică reflectă modul de viaţă în care trăim astăzi atitudini, obiceiuri, reliefând diverse comportamente ale persoanelor în viaţa cotidiană.
Notele de curs sunt predestinate studenţilor, masteranzilor, doctoranzilor de la Facultatea de Ştiinţe ale educaţiei, Psihologie şi Arte.

 

Donaţie din partea profesorului Grigore Carauş, lector superior la Catedra de matematică (1957-2006), decan (1975-1990)

caraushO nouă donaţie venită din partea domnului Grigore Carauş, fost cadru didactic universitar, a completat colecţia Bibliotecii Ştiinţifice cu 3 lucrări: О событиях 1940 года в Бессарабии и их последствиях, Bălţi, 2010, Doar adevărul ni-i ortac!, Bălţi, 2015 şi Notiţe despre satul Vărvăreuca (în aspectul evenimentelor europene): Anii 1939-1947, Bălţi, 2018.
Lucrările reflectă afecţiunea autorului faţă de satul natal, istoria Basarabiei în jurul anului 1940, istoria dezvoltării învăţământului preuniversitar şi universitar în Republica Moldova, idei spicuite din diversele articole editate de către autor în ziarele Moldova Suverană, Făclia, Literatura şi Arta, Accent provincial, Голос Бэлць.

Share this post

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedInSubmit to LiveinternetSubmit to LivejournalSubmit to MoymirSubmit to VkcomSubmit to Yaru Submit to FlickrSubmit to Google+Submit to YouTube

Care este pentru Dumneavoastră principala sursă de documentare?

Abonează-te la NEWSLETTER!

captcha 
Conditii de Utilizare