Много Joomla шаблонов на www.templete.ru

27-09-2018

Donaţie din partea domnului Vasile Buzdugan, doctor, conferenţiar universitar, Facultatea de Științe Reale, Economice şi ale Mediului, Catedra de Științe ale Naturii și Agroecologie

buzduganbuzdugan 2Vasile Buzdugan, doctor, conferenţiar universitar, Facultatea de Științe Reale, Economice şi ale Mediului, Catedra de Științe ale Naturii și Agroecologie a donat Bibliotecii Ştiinţifice lucrarea Neamul mustonilor în Banat, autor Horia Musta, Timişoara : Editura Marineasa, 2009.
Această carte e un monument închinat memoriei familiale, tinzând spre o recuperare exhaustivă, în care amintirea personală e susţinută de o amplă documentare, vizând în fundal istoria unui Banat interbelic în multe date inedite.
Va fi de folos istoricilor, sociologilor, dar şi cititorilor care vor să cunoscă secvenţe absolut memorabile despre viaţa familiilor de preoţi bănăţeni, relaţii matrimoniale, experienţe spectaculoase în timpul celui de-al II-lea război mondial şi instalarea regimului comunist ce a determinat schimbări în destinul personal şi colectiv.

 

Donaţie de carte oferită de Centrul de Cercetare în Ştiinţe Politice, Relaţii Internaţionale şi Studii Europene

staitiu 1staitiu 2melintei 1Colecţia Bibliotecii Ştiinţifice a fost completată cu un set de cărţi oferit de Centrul de Cercetare în Ştiinţe Politice, Relaţii Internaţionale şi Studii Europenea ce ţin de problema conflictului transnistrean: A comparative analysis of the development on the two banks of the Dniester : Implemented policies, desirable policies, autori: Eugen Străuţiu, Vasile Tabără, Sibiu : Techno Media, 2015, The Transnistrian conflict files, autor Eugen Străuţiu, Sibiu : Tehno Media, 2017 şi Cronologia conflictului transnistrean : Adnotată bibliografic : (cu versiune în limba rusă), editată la Sibiu : Editura Armanis, 2018.
Volumele prezintă produsul principal al proiectului Dezvoltarea ca soluţie a conflictului transnistrean, implementat de către Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu. Sursele utilizate provin din expertiza colaboratorilor din Chişinău şi Tiraspol.
Prezintă interes pentru specialiştii în politologie, cadrele didactice, masteranzii, şi studenţii interesaţi de soluţionarea „conflictului îngheţat” din Republica Moldova.

 

Donaţie din partea autorului Mihai Doloton, profesor de muzică şi geografie, poet, Membru Titular al Uniunii Ziariştilor Profesionişti din România

doloton 1doloton 2doloton 3Mihai Doloton, profesor de muzică şi geografie, poet, Membru Titular al Uniunii Ziariştilor Profesionişti din România a completat colecţia Bibliotecii Ştiinţifice cu lucrarea Melodii populare pentru acordeon, Chişinău : Pontos, 2018.
În ţesătura compoziţională a culegerii distingem 41 de lucrări compuse de acordeonistul Mihai Doloton, care demonstrează că acordeonul este înnobilat pritr-o tehnică avansată de interpretare, şi nicidecum un accesoriu umil al diferitor formaţii de local sau de teatru.
Valsurile, horele, sârbele, ostropăţurile vor fi utile cadrelor didactice, studenţilor şi masteranzilor de la Catedra de arte şi educţie artistică.

 

Donaţie din partea domnului Sergiu Miron, doctor în matematică, cercetător ştiinţific

miron 1miron 2Sergiu Miron, doctor în matematică, cercetător ştiinţific, a donat Bibliotecii Ştiinţifice USARB lucrarea Problema numărului  şi trigonometria absolută, autor Sergiu Miron ; redactor Victoria Miron, editată la Chişinău, 2018.
Publicaţia se impune a fi un studiu de cercetare al transfotmării fracţiilor zecimale în fracţii ordinare, al funcţiilor de variabilă reală şi al studierii elementelor de trigonometrie absolută. Este bogată în exerciţii practice, ecuaţii, inecuaţii cu funcţii trigonometrice.
Va fi utilă viitorilor profesori de matematică, masteranzilor, studenţilor pentru a putea dezlega enigma generată de problema numărului.

 

Donaţie din partea doamnei Ludmila Ţaranu, doctor în drept, Facultatea de Drept şi Ştiinţe Sociale

taranu 1taranu 2taranu 3Colecţia Bibliotecii Ştiinţifice s-a completat cu 2 exemplare ale studiului monografic Atributele de identificare ale persoanei fizice în registrele de stare civilă, autor Ludmila Ţaranu ; recenzenţi: Nicolai Romandaş, Valentina Cebotari ; redactor ştiinţific: Eduard Boişteanu, Chişinău, 2018, oferit de Ludmila Ţaranu, doctor în drept, Facultatea de Drept şi Ştiinţe Sociale.
Monografia reprezintă o cercetare aprofundată a mijloacelor de individualizare ale persoanei fizice (nume, domiciliu şi stare civilă), cuprinde o serie de informaţii şi explicaţii utile privind modul de întocmire a actelor de stare civilă prin prisma legislaţiei civile şi familiale.
Este destinată angajaţilor în domeniul stării civile, dar şi juriştilor, cadrelor didactice, studenţilor şi altor persoane interesate de acest subiect.

 

Donaţie din partea doamnei Adela Novac, conferenţiar universitar, doctor în filologie, Facultatea de Litere

novac 1novac 2Adela Novac, conferenţiar universitar, doctor în filologie, Facultatea de Litere a donat Bibliotecii Ştiinţifice lucrarea Grigore Vieru. Limbajul poetic (O analiză structurală), autor Adela Novac, apărută în colecţia Univers didactic la Iaşi : Editura Junimea, 2018.
Publicaţia este o încercare de analiză lingvistică, mai puţin literară, a operei poetului basarabean Grigore Vieru. Este structurată pe câteva capitole ce abordează problema limbajului poetic în general, dar şi cea a limbajului vierian în special, îndemnând cititorul în a se pătrunde de complexitatea şi specificitatea lexicului, morfologiei şi sintaxei limbajului poetului.
Se adresează unui public larg: elevilor ce studiază opera poetului în şcoală, studenţilor, dar şi profesorilor, în vederea realizării unei analize eficiente asupra operei vierene.

 

Donaţie din partea doamnei Dina Puiu, Preşedintele Asociaţiei Profesorilor de Limbi Străine, directorul Centrului Metodic Informaţional Regional de Limbă Engleză

puiuColecţia Bibliotecii Ştiinţifice a fost completată cu un set de cărţi, constituit din 37 exemplare, în limba engleză şi română, venit de la Dina Puiu, Preşedintele Asociaţiei Profesorilor de Limbi Străine, directorul Centrului Metodic Informaţional Regional de Limbă Engleză.
Lucrările tratează domeniile: lingvistică, arhitectură, informatică, business, management. Manualele de limbă engleză vor fi utile viitorilor profesori de limbă engleză în pregătirea elevilor la un nivel cât mai ridicat.

 

Donaţie de la Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu” din Chişinău

usmf donatie 1usmf donatie 2O frumoasă donaţie, dedicată doctorului habilitat în medicină, profesorului universitar, academicianului Nicolae Testemiţanu, Laureat al Premiului de Stat în Ştiinţă şi tehnică al Republicii Moldova, cavaler al Ordinului Repubilicii: Nicolae Testemiţanu - nume devenit simbol: 90 de ani de la naştere, alcătuitor Constantin Eţco, Chişinău : Epigraf, 2017 a fost donată Bibliotecii Ştiinţifice de către cadrele didactice ale USMF.
Lucrarea reprezintă o culegere de articole, publicate în diferite ziare şi reviste, oglindind activitatea savantului în dezvoltarea şi promovarea medicinei.

 

Donaţie din partea domnului Ion Gagim, profesor universitar, doctor habilitat, Facultatea de Ştiințe ale Educației, Psihologie şi Arte, Catedra de arte şi educatie artistică

donatie gagim 2donatie gagim 1donatie gagim 3Ion Gagim, profesor universitar, doctor habilitat, Facultatea de Ştiințe ale Educației, Psihologie şi Arte, Catedra de arte şi educatie artistică a oferit Bibliotecii Ştiinţifice lucrările: Împărăţia minunilor. Abecedarul muzicii : Manual pentru clasa 1-a (licee, gimnazii şi şcoli cu studierea aprofundată a muzicii corale; şcoli primare de muzică şi de arte; şcoli populare de arte; licee de muzică şi de arte), Împărăţia minunilor. Abecedarul muzicii : Manual pentru clasa 2-a (licee, gimnazii şi şcoli cu studierea aprofundată a muzicii corale; şcoli primare de muzică şi de arte; şcoli populare de arte; licee de muzică şi de arte), autori Ştefan Andronic, Grigore Vieru, Ion Gagim ; redactor: Marcela Mardare, Chişinău : Pontos, 2018 şi Despre ceva, autor Ion Gagim, editată la Chişinău : Ştiinţa, 2018, venită din Proiectul Managementul implementării praxiologiei formativ-inovaţionale în sistemul învăţământului artistic naţional.
Publicaţiile vor fi utile cadrelor didactice, masteranzilor, studenţilor pentru a percepe, înţelege şi trăi adevarata lume a muzicii.

 

Donaţie din partea autorilor Leszek Ploch, Ludmila Belasova, Malgorzata Myszka, Polonia

plochBiblioteca Ştiinţifică a beneficiat de o donaţie venită de la autorii Leszek Ploch, Ludmila Belasova, Malgorzata Myszka, Polonia: Orientacje i przedsięwziecia w edukacji osob ze specjalnymi potrzebami edukacynymi : Monografia wieloautorska, Siedlce : AKKA, 2017.
Monografia include articole din domeniul educaţie incluzive ce se referă la adaptarea şi completarea educaţiei pentru anumite categorii de persoane, în vederea egalizării şanselor de participare şi integrare şcolară, scrise în limbile: poloneză, rusă şi engleză.

 

 

Donaţie din partea domnului Radu Moţoc, secretarul Asociaţiei Culturale Pro Basarabia şi Bucovina, Filiala „Costache Negri” din Galaţi

motoc raduRadu Moţoc, secretarul Asociaţiei Culturale Pro Basarabia şi Bucovina, Filiala „Costache Negri” din Galaţi a completat colecţia Bibliotecii Ştiinţifice cu lucrarea De la Marele Răзbel la Marea Unire. Fapte de vitejie. Consemnări. Monumente, traducere din franceză: G. V. Bibescu ; fotografii şi concept grafic: Cristian Gache, Bucureşti : Istoria Artei, 2017, apărută în Colecţia Carte de nu mă uita şi 2 numere ale revistei Dunărea de Jos, nr.194 şi nr.198, 2018.
Publicaţiile incită imaginaţia cititorilor, oferind informaţii plauzibile despre evenimentele Primului Război Mondial şi Marea Unire, secvenţe ce ţin de magia paradoxului şi a propagandei în gândirea unor personalităţi din sec. XVIII-XX.

 

Donaţie din partea domnului Constantin Gaindric, Membru corespondent al Academiei de Ştiinţe a Moldovei, pionier al cercetărilor în informatică în Republica Moldova

gaindric 1gaindric 2Constantin Gaindric, Membru corespondent al Academiei de Ştiinţe a Moldovei, pionier al cercetărilor în informatică în Republica Moldova a donat Bibliotecii Ştiinţifice biobibliografia: Membru corespondent Constantin Gaindric : Biobibliografie, editor şi redactor ştiinţific: Constantin Manolache, Biblioteca Ştiinţifică (Institut) „Andrei Lupan”, Institutul de Matematică şi Informatică „Vladimir Andrunachievici”, ieşită de sub tipar la Chişinău : Biblioteca Ştiinţifică (Institut) „Andrei Lupan”, 2018.
Lucrarea reliefează portretul protagonistului în diferite ipostaze: activitatea ştiinţifică, educaţională, managerială, civică. Bibliogarfia însumează circa 300 de lucrări ştiinţifice, inclusiv trei monografii, fiind coeditor a şapte culegeri de articole ştiinţifice, note de curs, ediţii de popularizare a ştiinţei publicate în ţară şi peste hotare.
Volumul cuprinde o galerie de fotografii ce marchează activitatea savantului Constantin Gaindric şi este adresat profesorilor, cercetătorilor ştiinţifici, doctoranzilor, masteranzilor şi studenţilor.

 

Donaţie din partea autorilor Silvia Bogdan, lector universitar, Viorica Condrat, doctor în filologie, lector universitar, Facultatea de Litere, Catedra de filologie engleză şi germană

bogdan silviaSilvia Bogdan, lector universitar, Viorica Condrat, doctor în filologie, lector universitar, Facultatea de Litere, Catedra de filologie engleză şi germană au oferit în dar Bibliotecii Ştiinţifice manualul SOS English : A freshman`s guide to learning English. Part 1, Bălţi, 2018.
Manualul contribuie la optimizarea demersului educativ, sporind valoarea didactică a activităților de învățare, vizând însușirea de către studenţi, a unor cunoștințe de vocabular, gramatică și elemente ale construcției a comunicării, cu ajutorul cărora să poată iniția și susține schimburi verbale pe diverse teme de conversaţie.
Este destinat cadrelor didactice, masteranzilor, studenţilor de la Catedra de filologie engleză şi germană, dar şi celor interesaţi de învăţarea corectă a limbii engleze.

 

Share this post

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedInSubmit to LiveinternetSubmit to LivejournalSubmit to MoymirSubmit to VkcomSubmit to Yaru Submit to FlickrSubmit to Google+Submit to YouTube

Care este pentru Dumneavoastră principala sursă de documentare?

Abonează-te la NEWSLETTER!

captcha 
Conditii de Utilizare