Много Joomla шаблонов на www.templete.ru

25-10-2018

Donaţie din partea doamnei Luminiţa Secrieru, doctor în psihologie, conferenţiar universitar, Facultatea de Ştiinţe ale Educaţiei, Psihologie şi Arte, Catedra de psihologie

secrieru lLuminiţa Secrieru, doctor în psihologie, conferenţiar universitar, Facultatea de Ştiinţe ale Educaţiei, Psihologie şi Arte, Catedra de psihologie a donat Bibliotecii Ştiinţifice 3 exemplare ale cursului Metodologia cercetării psihologice cu elemente de statistică aplicată, Bălţi, 2018.
Cursul are rostul de iniţiere în terminologia şi problematica cercetării în psihologie. Constă în prezentarea conceptelor de bază cu care operează metodologia cercetării psihologice, precum şi însuşirea modalităţilor de aplicare a acestora în practică.
Se dovedeşte a fi un îndrumar teoretic şi aplicativ pentru studenţi, masteranzi, şi toţi cei implicaţi în acest domeniu.

 

Donaţie din partea domnului Leonid Babii, economist, politolog, doctor habilitat în ştiinţe economice, Facultatea de Științe Reale, Economice şi ale Mediului, Catedra de Științe Economice

babii 1Colecţia Bibliotecii Ştiinţifice a fost completată cu 3 exemplare ale lucrării Unele modalităţi de eficientizare a activităţilor socio-economice, autor Leonid Babii ; recenzenţi: C. Tcaci, N. Burlacu, D. Parmacli, editată Iaşi : PIM, 2018, oferite de Leonid Babii, economist, politolog, doctor habilitat în ştiinţe economice, Facultatea de Științe Reale, Economice şi ale Mediului, Catedra de Științe Economice.
Publicaţia ne oferă nu doar ideile generale în dezvoltarea teoriei şi practicii manageriale, dar, ceea ce este mai important, modalităţile implementării unui management modern în eficientizarea activităţilor socio-economice a companiilor autohtone.
Se adresează doctoranzilor, profesorilor, specialiştilor şi tuturor celor interesaţi de problemele eficienţei activităţii socio-economice contemporane.

 

Donaţie de la Facultatea de Ştiinţe Reale, Economice şi ale Mediului, Catedra de ştiinţe economice

catedra ecBiblioteca Ştiinţifică a primit în dar de la Catedra de ştiinţe economice lucrarea Asigurarea viabilităţii economico-manageriale pentru dezvoltarea durabilă a economiei regionale în condiţiile integrării în UE, conferinţă ştiinţifică internaţională (2017 ; Bălţi), apărută de sub tipar la Bălţi : US „Alecu Russo”, 2018, redactor responsabil: Carolina Tcaci, organizată de Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi, Facultatea de Ştiinţe Reale, Economice şi ale Mediului, Catedra de Ştiinţe economice.
Publicaţia cuprinde mai bine de o sută de comunicări, în limbile română, rusă şi engleză, ale cercetătorilor și profesorilor universitari din Republica Moldova, Rusia, Ucraina, România, Israel, axate pe teme ce vizează probleme ale economiei, factorii ce asigură competitivitatea și dezvoltarea economică durabilă; probleme ale contabilității și auditului; parteneriatele strategice; realizarea analizelor economice în contextul vectorului spre integrarea țării în UE.
Va fi utilă doctoranzilor, cadrelor didactice, masteranzilor, studenţilor de la Catedra de ştiinţe economice.

 

Donaţie din partea domnului Leonid Certan, autor, Bălţi

certan 1certan 2Leonid Certan, autor, din municipiul Bălţi, a oferit Bibliotecii Ştiinţifice placheta de poezii La Obreja-ntr-o grădină.... Vol. 4, editată la Bălţi, 2017.
Lucrarea reliefează sentimentele de admiraţie şi afecţiune ale scriitorului faţă de istoria satului natal Obreja Veche, viaţa omului de la ţară, locul în care omul îşi poate regăsi puritatea, Natură, dragoste şi Univers.

 

 

Donaţie din partea doamnei Diana Vrabie, doctor în filologie, conferenţiar universitar, Facultatea de Litere, Catedra de literatură română şi universală

vrabie dianaDiana Vrabie, doctor în filologie, conferenţiar universitar, Facultatea de Litere, Catedra de literatură română şi universală, a completat colecţia Bibliotecii Ştiinţifice cu un set de cărţi alcătuit din publicaţii în serie şi cărţi din domeniile: istorie, politică, literatură, ştiinţă şi religie.
Lucrările suscită interes prin descrierea amănunţită a evenimentelor ce ţin de repercusiunile regimului dictatorial comunist în România; spiritul umanitar, patriotic şi monarhist al oamenilor.
Publicaţiile vor fi de real folos istoricilor, politologilor, tuturor celor interesaţi de abuzurile totalitarismului din a II-a jumătate a secolului al XX-lea.

 

Donaţie din partea absolvenţilor USARB Iurie Rotari şi Tatiana Coţofan

rotariO donaţie relevantă, alcătuită din 22 exemplare, a fost oferită Bibliotecii Ştiinţifice din partea absolvenţilor USARB Iurie Rotari şi Tatiana Coţofan.
Publicaţiile tratează domeniile: jurnalistică, antropologie, limbă şi literatură română, istorie, cultură.
Vor servi drept instrumente, cu un înalt grad de utilitate, cadrelor didactice, masteranzilor, studenţilor de la Facultatea de Litere, dar şi cititorilor tentaţi de imanenţa literaturii, alegoria omului modern, regulille de scriere a textului literar, producţia textului jurnalistic şi legile lui Murphy, care surprind paradoxurile vieţii cotidiene.

 

Donaţie din partea autoarei Aliona Colţova

coltova 1coltova 2Aliona Colţova, profesoară de muzică şi pianistă, a donat Bibliotecii Ştiinţifice 3 exemplare ale lucrării Светлый путь [Note] : Альбом фортепианных пьес = Cale luminoasă : Album de piese pentru pian, alcătuire şi ediţie îngrijită de E. Gupalova şi Aliona Colţova, recenzenţi: M. Tetelea şi A. Popov, editată la Chişinău : Pontos, 2017.
Piesele pentru pian reliefează pasiunea compozitoarei pentru formele mici (miniaturi pentru pian). Lucrările incluse în culegere cuceresc ascultătorul prin candoare şi căldură sufletească.
Sunt destinate profesorilor, masteranzilor, studenţilor de la Catedra de arte şi educatie artistică.

 

Donaţie din partea domnului Mihail Rumleanschi, doctor în filologie, conferenţiar universitar, Facultatea de Litere, Catedra de limbă română şi filologie romanică

rumleanschi 1rumleanschi 2rumleanschi 3Mihail Rumleanschi, doctor în filologie, conferenţiar universitar, Facultatea de Litere, Catedra de limbă română şi filologie romanică, a îmbogăţit tezaurul Bibliotecii Ştiinţifice, oferind lucrarea Lʻentropie dans la Communication Verbale, autor Mihail Rumleanschi, editată la editura Editions universitaires europeennes, 2018.
Studiul reprezintă o nouă abordare a problemelor de construire și decodificare a informațiilor în mesajele literare, definind natura, rolul și funcționarea entropiei în comunicarea verbală - un fenomen care explică pragmatica actelor de vorbire.
Va fi utilă specialiştilor în domeniu, cadrelor didactice, sudenţilor de la Catedra de limbă română şi filologie romanică.

 

Colecţia Bibliotecii Ştiinţifice s-a îmbogăţit cu donaţii din partea participanţilor la Simpozionul Științific InternaționalIntegralizarea domeniilor de educație artistică: repere teoretico-metodologice, provocări și perspective”, conceput și realizat în cadrul proiectului de cercetare științifică Modelul de integralizare teoretico-metodologică a domeniilor educației artistice din perspectiva formării inteligenței spirituale a personalității:

 

Donaţie din partea domnului Roman Dzundza, Ucraina

dzundza 1dzundza 2Roman Dzundza, Ucraina, a donat Bibliotecii Ştiinţifice lucrarea Основи технǐки диригування, autor М. Колесса, Киǐв : Музична Украǐна, 1973.
Cursul abordează metodele, principiile şi tehnicile de învăţare şi asimilare a artei dirijorale, urmăreşte şi diversifică gestica pentru obţinerea unui efect maxim din punct de vedere artistic cu o gestică minimală, simplă, expresivă.
Va fi util profesorilor, masteranzilor, studenţilor de la Catedra de arte şi educaţie artistică, dar şi viitorilor dirijori pentru a asigura, prin gesturi, legătura dintre compoziție, respectiv compozitor și publicul meloman.

 

Donaţie din partea autorului I. I. Aliev, Moscova

aliev 1aliev 2aliev 3I. Aliev, autor, Moscova, a completat colecţia Bibliotecii Ştiinţifice cu 2 titluri noi din domeniul muzicii: Основы вокальной педагогики : Методология теории и практики творческой организации художественно-педагогического процесса : Монография, Москва : Педагогика, 2001, autor И. Ю. Алиев, şi Современные проблемы музыкальной педагогики высшей школы. Выпуск 3 : Преподавание сольного пения и вокально-хоровых дисциплин : Межвузовский сборник научных трудов, Москва: Издательство ООО «Ритм», 2008, редактор: И. Ю. Алиев.
Monografiile reflectă strategiile didactice şi mijloacele de învăţare specifice pedagogiei muzicale. Sunt evidenţiate principalele elemente de instruire în interpretarea muzicală (vocală, vocal-corală, corală).

 

Donaţie din partea doamnei Tiina Selke, profesor universitar, Institutul de Arte Plastice, Universitatea din Tallinn, Estonia

selkeTiina Selke, profesor universitar, Institutul de Arte Plastice, Universitatea din Tallinn, Estonia a oferit Bibliotecii Ştiinţifice lucrarea The Changing Face of Music and Art Education : Inspiration and Improvisation, Tallinn, 2013.
Structura lucrării reuneşte domeniile: muzică, educație și terapia prin muzică, incluzând mai multe cercetări ce vizează abilităţile, aptitudinile muzicale ale elevilor la lecţiile de educaţie muzicală.

 

 

Donaţie din partea doamnei Maria Kabalevskaia, redactor responsabil al revistei Учитель музыки, director al Centrului cultural D. B. Kabalevsky din Moscova

kobalevskaiaMaria Kabalevskaia, redactor responsabil al revistei Учитель музыки, directorul Centrului cultural D. B. Kabalevsky din Moscova a donat Bibliotecii Ştiinţifice publicaţia în serie Учитель музыки, nr. 1-2009 (4) şi un CD, care include 21 de piese muzicale ale compozitorului, muzicologului, pianistului și dirijorului rus Dmitri Kabalevsky.
Articolele din revistă oglindesc informaţii despre formarea competenţelor profesionale necesare profesorilor în cadrul promovării orelor de muzică.

 

Share this post

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedInSubmit to LiveinternetSubmit to LivejournalSubmit to MoymirSubmit to VkcomSubmit to Yaru Submit to FlickrSubmit to Google+Submit to YouTube

Care este pentru Dumneavoastră principala sursă de documentare?

Abonează-te la NEWSLETTER!

captcha 
Conditii de Utilizare