Много Joomla шаблонов на www.templete.ru

25-01-2019

Donaţie din partea doamnei Elena Culic, magistru în drept, jurnalistă, compozitoare, interpretă de muzică uşoară din municipiul Bălţi

culic eElena Culic, magistru în drept, jurnalistă, compozitoare, interpretă de muzică uşoară din municipiul Bălţi a donat Bibliotecii Ştiinţifice un set de cărţi constituit din 4 cărţi din domeniul dreptului, în limbile română şi rusă şi un CD ce include 10 piese muzicale interpretate de Elena Culic.
Lucrările abordează teme ce ţin de formarea poziţiei civice la tinerii alegători din Republica Moldova, procesul electoral în condiţiile globalizării, rolul internetului în campania electorală.
Vor fi utile cadrelor didactice, masteranzilor, studenţilor de la Facultatea de drept şi ştiinţe sociale.

 

Donaţie de la Academia Română, Biblioteca Institutului de Istorie „Nicolae Iorga” din Bucureşti

acadroColecţia Bibliotecii Ştiinţfice USARB a fost completată cu 3 numere ale publicaţiei în serie Studii şi materiale de istorie modernă, volumele 29-31, editate la Editura Academie Române, 2018. Revistele prezintă informaţii despre scriitori şi cititori în timpul războiului pentru independenţa României, maximalism şi minimalism în revoluţiile ruse din 1917, biserica ortodoxă în modernitate, economie şi politică în sud-estul Europei, identificarea socială şi identificarea imaginară a poporului român.
Publicaţiile vor fi de real folos istoricilor, sociologilor, politicienilor, dar şi celor interesaţi de evenimentele importante ale istoriei.

 

Donaţie din partea domnului Oleg Pantea, doctor în drept, conferenţiar universitar, Facultatea de drept, Catedra drept public, USEM

panteaOleg Pantea, doctor în drept, conferenţiar universitar, Facultatea de drept, Catedra drept public, USEM, a oferit Bibliotecii Ştiinţifice 4 exemplare ale cursului Teoria generală a statului şi dreptului, autor Oleg Pantea, editată la Chişinău: Editura Lira, 2017.
În lucrare sunt înfăţişate principalele aspecte care definesc temporalitatea şi spaţialitatea normei juridice, valenţele tranziţiei statului de drept în Republica Moldova, tipologia dreptului, respectarea dreptului, izvoarele dreptului comunitar.
Publicaţia reprezintă un instrument util de lucru pentru masteranzi, studenţi, orientându-i în asimilarea cunoştinţelor teoretice fundamentale ale dreptului, cu noţiunile şi definiţiile juridice de bază.

 

Donaţie de la Institutul de Dezvoltare a Societăţii Informaţionale, Chişinău

idsiBiblioteca Ştiinţifică a primit în dar de la cercetătorii Institutului de Dezvoltare a Societăţii Informaţionale din Chişinău lucrarea Ştiinţa deschisă în Republica Moldova : Studiu = Open Science in the Republic of Moldova : Study, apărută la Chişinău : Institutul de Dezvoltare a Societăţii Informaţionale, 2018.
Studiul a fost realizat în cadrul proiectelor „Platforma pilot pentru asigurarea evaluării calităţii şi vizualizarea conţinutului ştiinţific digital din RM-SCIFORM” (2015-1018) şi „Elaborarea cadrului conceptual şi metodologic pentru e-infrastructura de date în sfera CDI din Republica Moldova – E-IDSM” (2018-2019).
Lucrarea determină schimbarea, dezvoltarea noilor tehnologii, creşterea rolului social al cercetării ştiinţifice, evaluarea, utilizarea şi desiminarea rezultatelor cercetării la nivel global.

 

Donaţie din partea publicistului, bibliofilului Iulius Popa

popa i 1popa i 2Iulius Popa, publicist, bibliofil, a donat Bibliotecii Ştiinţifice 2 publicaţii: Cunosc prea bine drama Basarabiei, autor Iulius Popa, Chişinău, 2018 şi manualul Pedagogia creştin-ortodoxă, autor Virgil Mândâcanu, Chişinău, 2017.
În cuprinsul paginilor primei publicaţii distingem teme care fac jocul între interviu, nuvelă, notaţii şi eseu. Cartea încearcă să prindă pe scurt stări ale spiritului omenesc, autorul prezentând interviuri cu Regele Mihai, Radion Chiaburu, George Piscoci, Dumitru Furdui; reliefând destine deosebite ale personalităţilor notorii: Gheorghe Briceag, Nicolae Dabija, Natalia Gaşiţoi, Faina Tlehuci, Elena Harconiţa, Victor Schiba, Elena Zolotariov, Gheorghe Baciu, Mihail Şleahtiţchi, Doru Novacovici.
Publicaţia va fi utilă cititorilor care vor să descopere enigmele destinelor oamenilor iluştri care şi-au desfăşurat activitatea profesională în Republica Moldova şi România.
Cea de-a doua lucrare, este destinată elevilor, studenţilor şi pedagogilor ca un demers ştiinţific, didactic şi spiritual de educaţie religioasă, abordând şi analizând aspectele esenţiale ale fenomenului educaţiei, raportat la realizările ştiinţei, antropologiei creştine şi la contextul Sfintei Scripturi.

 

Donaţie din partea domnului Radu Moţoc, secretarul Asociaţiei Culturale Pro Basarabia şi Bucovina, Filiala „Costache Negri” din Galaţi

motocRadu Moţoc, secretarul Asociaţiei Culturale Pro Basarabia şi Bucovina, Filiala „Costache Negri” din Galaţi a donat Bibliotecii Ştiinţifice un set de documente editate la Biblioteca „V. A. Urechia” din Galaţi: Album centenar, iniţiator şi coordonator: Zanfir Ilie, Galaţi : Axis Libri, 2018, Dunărea de Jos : Revistă lunară de cultură, nr. 22, decembrie 2018, Axis Libri : Revistă culturală trimestrială, anul XI, nr. 41, decembrie 2018.
Publicaţiile tratează teme ce vizează istoria Marii Uniri, studii din domeniul matematicii, literaturii, biblioteconomiei şi culturii.
Vor fi utile tuturor cititorilor curioşi de a afla informaţii referitoare la capela românească din Baden-Baden, accesul deschis la publicaţii în bibliotecile din România, cultura ştiinţifică şi cultura umanistă în istoria românilor.

  

Donaţie din partea domnului Bogdan Boreschievici, director al Direcţiei Colecţia Naţională, Informatică, Servicii din cadrul Oficiului de Stat pentru Invenţii şi Mărci din România (OSIM)

boreshkieviciBogdan Boreschievici, director al Direcţiei Colecţia Naţională, Informatică, Servicii din cadrul Oficiului de Stat pentru Invenţii şi Mărci din România (OSIM) a oferit în dar Bibliotecii Ştiinţifice 1 CD, în cutie plastică, care include informaţii despre biografia şi activitatea lui George Botezat, inginer și om de afaceri american, de origine basarabeană, cunoscut ca inventator al unui model de elicopter.
Va fi de real folos cititorilor care vor să cunoască informaţii din domeniul aeronauticii.

Share this post

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedInSubmit to LiveinternetSubmit to LivejournalSubmit to MoymirSubmit to VkcomSubmit to Yaru Submit to FlickrSubmit to Google+Submit to YouTube

Biblioteca va exista în viitorul apropiat sau va fi înlocuită de internet?

Abonează-te la NEWSLETTER!

captcha 
Conditii de Utilizare