Много Joomla шаблонов на www.templete.ru

20-02-2019

În data de 20 februarie 2019, bibliotecarii universitari s-au întrunit în şedinţa de lucru privind rezultatele activităţii Bibliotecii pe anul 2018.

adunare generala 1Elena Harconiţa, directorul Bibliotecii, a prezentat principalele realizări ale Bibliotecii, instituţie de categorie superioară, clasată de Guvernul R. Moldova, Centru Biblioteconomic Departamental pentru bibliotecile din instituţiile de învăţământ preuniversitar din 15 raioane de Nord şi mun. Bălţi, Depozitară Regională a Băncii Mondiale, Membru al Consorţiului (REM) Resurse Electronice pentru Moldova, participantă în Programele Internaționale: TEMPUS, ERASMUS+, Parteneriatul Moldovei cu Norvegia şi România, Programul Lumea Deschisă, susţinut de Ambasada SUA, Contracte de colaborare cu companiile CEEOL, Biblioteca electronica eLibrary.ru; IPR BOOKS, Research4Life.

Participarea Bibliotecii în Proiecte a facilitat noi cunoştinţe şi experienţe, vizite de documentare în bibliotecile din ţările europene (România, Belarusi) workshopuri de instruire, webinare, promovate de experţi internaţionali, contribuţii la crearea a 8 Curriculumuri pentru Module a cursului de instruire pentru bibliotecari (https://lnss-projects.eu/amb/dissemination-and-exploitation/), echipament tehnic în valoare de peste 500 000 lei, vizibilitate internaţională pe cale virtuală şi fizică. Utilizatorii au beneficiat de servicii şi oportunităţi moderne create şi dezvoltate de biblioteca: Catalogul electronic PRIMO ExLibris, Repozitoriul Instituţional ORA USARB, acces la baze de date, inclusiv Thomson Reuters Web of Science, Consolidarea Cursului de Cultură a Informaţiei, Ziua Naţională de sensibilzare privind bibliotecile.

A continuat dezvoltarea unui sistem modern de resurse informaţionale, servicii și produse educaționale relevant fiecărei specialităţi, specializări, doctorat şi postdoctorat. La 01.01.2019 Colecţia Bibliotecii numără 1 008 018 u.m., 309 116 titluri, în valoare de peste 14 mln lei.

Biblioteca a furnizat servicii şi produse informaţionale moderne de înaltă calitate tuturor categoriilor de utilizatori: servicii documentare, de informare bibliografică, de formare (sesiuni de traininguri), bibliometrice (determinarea indicelui Hirsch prin aplicarea softului Publish or Perish, Google Scholar, Web of Science), servicii de comunicare şi socializare (ture ghidate şi consultaţii privind orientarea în spaţiile funcţionale, activităţi culturale, educative, ştiinţifice).

De asemenea, dna director, s-a referit la prioritățile naționale ale anului şi nemijlocit la prioritățile bibliotecilor din învăţământ.

adunare generala 2

Responsabilii din Serviciul Comunicarea colecţiilor. Programe infodocumentare. Marketing, cea mai mare subdiviziune, care include 12 săli de lectură (793 locuri), 4 săli de împrumut, 7 Centre de informare, Mediateca, a raportat rezultatele obţinute în anul 2018. Datele statistice privind Utilizarea şi utilizatorii Bibliotecii au fost relatate de Angela Hăbăşescu. 6 940 de utilizatori au efectuat 168 206 de vizite, inclusiv 304 236 virtuale şi peste 577 027 de împrumuturi şi furnizări de documente electronice. Biblioteca a fost vizitată zilnic, în medie, de 673 utilizatori, împrumutul documentelor per utilizator - 96 documente. 27 % din împrumutul total au fost consultate/împrumutate de către utilizatorii Facultăţii de Ştiinţe ale Educaţiei, Psihologie şi Arte, 22% de către utilizatorii Facultăţii de Litere, 21% de către utilizatorii Facultăţii de Ştiinţe Reale, Economice şi ale Mediului, 20% de către utilizatorii Facultăţii de Drept şi Ştiinţe Sociale.

Ana Nagherneac a vorbit despre activitatea informaţională a Bibliotecii. În 2018 a fost actualizată de 5 ori expoziţia de Achiziţii recente, oferind utilizatorului 1 320 titluri de documente noi din toate domeniile cunoaşterii, ceea ce constituie circa 60% din numărul total al achiziţiilor. În total au fost organizate 136 expoziţii informative la care au fost expuse 6 060 documente, împrumutate 10 673. Au fost elaborate 66 fascicole ale e-Buletinului bibliografic informativ Achiziţii recente structurat pe 11 domenii ale cunoaşterii care a cuprins 1 294 titluri . La ediţia a 8-a a Salonului Editorial Universitaria au fost prezentate peste 330 de documente editate pe parcursul anului: monografii, materiale ale conferinţelor ştiinţifice, dicţionare, manuale, ghiduri, curriculumuri, anuare, articole ştiinţifice, publicaţii periodice semnate de profesori şi colaboratori lor USARB. În cadrul DSI - 75 teme de cercetare, au fost selectate 2 055 titluri de informaţii, oferite 20 406 pagini fulltext, realizate 21 bibliografii tematice (899 titluri), 4 bibliografii personale (46 titluri).

În perioada 14 februarie-15 martie, s-a desfăşurat Lunarul pentru studenţii de la ciclul I de instruire, au participat 41 grupe (26 întâlniri) de tineri cercetători în număr de 331 care s-au documentat asupra oportunităţilor oferite de Bibliotecă în cercetare şi prezentare a rezultatelor ştiinţifice.

Despre serviciile electronice a relatat Olga Dascal. În anul de referinţă Biblioteca a prestat 32 de servicii moderne, cele mai solicitate au fost serviciile electronice: 26 707 accesări Internet, Wi Fi, acces la 107 baze de date naţionale şi internaţionale care conţin peste 1 800 000 mii de cărţi şi 80 000 de publicaţii periodice; acces la catalogul electronic PRIMO ExLibris (catalog partajat a 7 biblioteci universitare din RM) cca 427 337 de înregistrări, 23 087 vizite; arhivarea şi accesul la producţia ştiinţifică a universităţii în Repozitoriul instituțional ORA (Open Research Archive) USARB, 2 948 titluri (lucrări, articole) indexate, 126 942 vizite; 5 baze de date proprii (4 713 vizite): Biblioteca digitală, SumarScanat, Lucrări Muzicale de pe discuri de vinil (format MP3), E-Books.

Despre Programele infodocumentare, inclusiv analiza Swot, a vorbit Valentina Topalo. În 2018 au fost organizate 582 de expoziţii, dintre care 30 la solicitarea profesorilor USARB, prezentate în cadrul Conferinţelor internaţionale, naționale, locale, seminarii, Cursuri de perfecţionare în USARB, Colocviul ştiinţific studenţesc, aniversări în cadrul Facultăţilor, Omagieri ale profesorilor, ora tutorelui, 36 on-line cu peste 27 mii vizualizări. În Clubul ONU/ECE au fost realizate 3 seminarii informative, 3 lansări de carte, 7 prezentări de carte, întâlniri,15 sesiuni de prezentare a portalurilor, bazelor de date dedicate, discuţii, dezbateri, la care au participat 680 de utilizatori.

Lilia Ababii a prezentat activitatea Centrului de Informare al României (inaugurat în 2016) unde au fost organizate mai multe evenimente culturale: expoziţii tematice tradiţionale şi on-line, prezentări, lansări de carte, întâlniri cu personalităţi remarcabile, seminare, lecţii deschise la care au participat studenţi şi profesori de la Universitatea de Stat „A. Russo” din Bălţi, elevi şi profesori ai Liceul Teoretic Republican „Ion Creangă” din Bălţi, elevi de la liceele din oraş, oaspeţi din România.

Marketingul serviciilor a fost prezentat de Silvia Ciobanu. Promovarea imaginii Bibliotecii a avut loc prin plasarea mesajelor publicitare pe panouri și alte canale de comunicare, difuzarea la catedre, pe rețele (Facebook, Twitter, YouTube etc.) prin e-mail, skype. Pe site-ul Bibliotecii a fost deschis rubrica MEDIA în care sunt plasate filmele video despre Bibliotecă şi produsele ei, videospoturi şi videotutoriale. Au fost editate 18 lucrări în 122 ex., elaborate peste 80 materiale promoţionale (flyere, pliante, ghiduri, inclusiv 4 postere).

Foto

Share this post

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedInSubmit to LiveinternetSubmit to LivejournalSubmit to MoymirSubmit to VkcomSubmit to Yaru Submit to FlickrSubmit to Google+Submit to YouTube

Biblioteca va exista în viitorul apropiat sau va fi înlocuită de internet?

Abonează-te la NEWSLETTER!

captcha 
Conditii de Utilizare