Много Joomla шаблонов на www.templete.ru

02-04-2019

Donaţie din partea doamnei Tamara Savelieva, conferenţiar universitar interimar, Maestru în Artă, Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice din Chişnău

savelieva musicTamara Savelieva, conferenţiar universitar a donat Bibliotecii Ştiinţifice lucrarea Итальянская вокальная музыка эпохи Возрождения : Методическая разработка по курсам Концертмейстерское мастерство, История музыки, Музыкальные формы для высших и средних музыкальных учебных заведений, autori Tamara Savelieva şi Tatiana Berezovicova, editată la Chişinău : Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice, 2017.
În ghidul de faţă este examinată muzica vocală a compozitorilor italieni din perioada Renaşterii târzii: Giulio Caccini, Jacopo Peri, Claudio Monteverdi. Piesele sunt analizate din punctul de vedere al formei, limbajului muzical, scriiturii pianistice, precum şi al problemelor interpretative.
Se adresează tinerilor pianişti care însuşesc bazele profesiei în cadrul cursului didactic Măiestrie de concert, cadrelor didactice, studenţilor de la Facultatea de Ştiințe ale Educației, Psihologie şi Arte, Catedra de arte şi educaţie artistică şi elevilor din instituţiile de învăţământ muzical.

 

Donaţie din partea doamnei Georgeta Stepanov, doctor habilitat în științe ale comunicării, conferenţiar universitar, Facultatea Jurnalism şi Ştiinţe ale Comunicării, Departamentul Teoria şi Practica Jurnalismului

stepanov bazelestepanov bazele dedicGeorgeta Stepanov, doctor habilitat în științe ale comunicării, conferenţiar universitar a oferit în dar Bibliotecii Ştiinţifice manualul: Bazele jurnalismului, autor Georgeta Stepanov, ieşită de sub tipar la Chişinău : CEP USM, 2018.
Destinaţia lucrării este de a familiariza studenţii de la specialitatea Jurnalism şi procese mediatice cu aspectele general-teoretice ale fenomenului mediatic contemporan, ale procesului de creaţie şi de producere jurnalistică. Are în obiectiv instruirea viitorilor jurnalişti în vederea formării competenţelor şi abilităţilor de a stabili contacte, de a acţiona şi interacţiona atât în cadrul colectivului redacţional, cât şi în afara acestuia, în procesul de documentare şi de colectare a informaţiilor.

 

Donaţie din partea profesorilor universitari Victoria Ţarălungă, doctor, conferenţiar universitar, Facultatea de Drept şi Ştiinţe Sociale, Catedra de drept public, Ina Odinokaia, doctor, conferenţiar universitar, Facultatea de Drept şi Ştiinţe Sociale, Catedra de drept privat şi Mariana Spatari, doctor, conferenţiar universitar, Facultatea de Drept şi Ştiinţe Sociale, Catedra de drept public

taralunga ghidVictoria Ţarălungă, doctor, conferenţiar universitar, Ina Odinokaia, doctor, conferenţiar universitar, şi Mariana Spatari, doctor, conferenţiar universita au oferit Bibliotecii Ştiinţifice 10 exemplare ale lucrării Ghid metodic privind elaborarea şi susţinerea tezelor de master, Bălţi : [s. n.], 2019.
Prezentul ghid este redactat în conformitate cu prevederile normative din domeniu, fiind adresat masteranzilor, conducătorilor ştiinţifici şi membrilor comisiilor pentru evaluarea tezelor de master, stabilind regulile unificate privind elaborarea şi susţinerea tezei de master la programele de master.

 

Donaţie de la Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei

institut st edBiblioteca Ştiinţifică a beneficiat de o donație reprezentativă oferită de Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei, constituită din 4 titluri în 12 exemplare din domeniul educaţiei, în limbile română şi rusă. Publicaţiile tratează subiecte ce ţin de evaluare criterială prin descriptori în învăţământul primar, demersul ştiinţific şi metodologic de asigurare a continuităţii în implementarea evaluării criteriale prin descriptori şi note la nivelul claselor a IV-a şi a V-a, evaluarea sumativă şi calificativele, procesarea şi interpretarea datelor evaluării.
Volumele constituie un instrument de lucru adresat cadrelor didactice care activează la clasele primare, scopul general fiind de a reglementa acţiunile manageriale şi didactice privind continuarea procesului de implementare a evaluării criteriale prin descriptori, fiind elaborate în temeiul Codului educaţiei al Republicii Moldova.

 

Share this post

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedInSubmit to LiveinternetSubmit to LivejournalSubmit to MoymirSubmit to VkcomSubmit to Yaru Submit to FlickrSubmit to Google+Submit to YouTube

Care este pentru Dumneavoastră principala sursă de documentare?

Abonează-te la NEWSLETTER!

captcha 
Conditii de Utilizare