Много Joomla шаблонов на www.templete.ru

04-04-2019

Donaţie din partea domnului Pavel Topala, profesor universitar, doctor habilitat, Facultatea Ştiinţe Reale, Economice şi ale Mediului, Catedra de ştiinţe fizice şi inginereşti

topala p 1topala p 2Pavel Topală, profesor universitar, doctor habilitat a oferit Bibliotecii Ştiinţifice monografia Research and Innovation in Advanced Engineering Materials, editată la Iaşi : ModTech, 2019.
Lucrarea este structurată în 10 capitole şi include articole ale autorilor de la Universităţile din Polonia, România şi Republica Moldova. Universitatea de Stat “Alecu Russo” din Bălţi este prezentată de către profesorii universitari, Pavel Topala, Alexandr Ojegov şi Vitalie Beşliu prin comunicările 3D carbon films with multiple applications in practice şi Increasing the surface thermo-emission by the formation of asperities of Taylor cone type.
Publicţia va fi de real folos cadrelor didactice, masteranzilor şi studenţilor de la Facultatea Ştiinţe Reale, Economice şi ale Mediului, Catedra de ştiinţe fizice şi inginereşti.

 

 

Donaţie din partea domnului Tomas Wilhelmi, doctor, profesor la Universitatea din Haidelberg, Elveţia

wilhelmi 1wilhelmi 2wilhelmi 4Tomas Wilhelmi, doctor, profesor la Universitatea din Haidelberg, Elveţia a donat Bibliotecii Ştiinţifice lucrarea Schwein gehabt! Redewendungen des Mittelalters, apărută de sub tipar la Rheinbach : Regionalia, 2017, care reliefează limbajul german din Evul Mediu şi un set de 9 CD-uri în care sunt înserate poezii, povestiri, esee, selectate de scriitorul german Michael Ende.
Vor fi utile cadrelor didactice, masteranzilor, studenţilor de la Facultatea de Litere, Catedra de filologie engleză şi germană.

 

 

Donaţie de la Biblioteca Naţională a Republicii Moldova

bnrm 1bnrm 2bnrm 3Biblioteca Ştiinţifică a beneficiat de o nouă donaţie reprezentativă de la Biblioteca Naţională a Republicii Moldova, constituită din 3 titluri în 3 exemplare : Marea Unire a românilor de la 1918 : Contribuţii bibliografice, editată la Chişinău : BNRM, 2018, alcătuitor Maria Sargun, ediţie îngrijită de Elena Pintilei, Calendar Naţional 2019, editat la Chişinău, 2019 şi publicaţia în serie Magazin bibliologic, nr. 3-4, 2018.
Printre filele revistei distingem interviul doamnei Ludmila Corghenci, şef al Centrului de Formare Continuă în Biblioteconomie și Științe ale Informării a Bibliotecii Naţionale a Republicii Moldova cu doamna Elena Harconiţa, directorul Bibliotecii Ştiinţifice a Universităţii de Stat „Alecu Russo” din Bălţi: Lider prin activitate şi influenţă... în care este „reliefată activitatea prodigioasă a managerului bălţean” şi descris marele eveniment de decernare al Premiului naţional „Ion Madan” în domeniul biblioteconomic şi bibliografic pentru anul 2018 doamnei Elena Harconiţa.
De asemenea, sunt trecute în revistă cele mai frumoase realizări ale activităţii Bibliotecii Ştiinţifice în perioada 2000 – 2018: Colloquia Bibliotecariorum Faina Tlehuci (în memoria ex-directoarei de 40 de ani a BŞ USARB), editarea primului manual în republică Bazele Culturii Informaţiei şi Curriculumului, Modulul 1 în cadrul cursului universitar Tehnologii Informaţionale şi Comunicaţionale, Concursul Naţional Cel mai bun bibliotecar, decernarea la 23 aprilie 2018 a Premiului Naţional GALEX, participarea la Programele Internaţionale TEMPUS, ERASMUS+, Partenereiatul Moldovei cu Norvegia şi România şi accesul la Catalogul electronic PRIMO ExLibris (catalog partajat a 7 biblioteci universitare din RM).
Mulţumim mult colegilor de la Biblioteca Naţională a Republicii Moldova pentru gestul deosebit de completare a colecţiei Bibliotecii Ştiinţifice USARB!

 

Share this post

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedInSubmit to LiveinternetSubmit to LivejournalSubmit to MoymirSubmit to VkcomSubmit to Yaru Submit to FlickrSubmit to Google+Submit to YouTube

Care este pentru Dumneavoastră principala sursă de documentare?

Abonează-te la NEWSLETTER!

captcha 
Conditii de Utilizare