Много Joomla шаблонов на www.templete.ru

13-06-2019

Comunicat privind Întrunirea profesională pentru bibliotecarii din învăţământul preuniversitar din nordul Republicii Moldova

intrunire prof 12iunieÎntrunirea profesională pentru bibliotecarii din învăţământul preuniversitar din Nordul Republicii Moldova, a fost organizată de Biblioteca Ştiinţifică USARB – Centru Biblioteconomic Departamental de comun acord cu Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării al Republicii Moldova, cu susţinerea Rectoratului Universităţii de Stat „Alecu Russo”, Organele Locale de Specialitate în Domeniul Învăţământului din 15 raioane de Nord şi mun.Bălţi.

Au participat 60 de specialişti principali – responsabili de activitatea bibliotecilor şcolare din OLSDÎ, bibliotecari şcolari, bibliotecari din colegiu şi şcoli profesionale din raioanele Briceni, Donduşeni, Drochia, Edineţ, Făleşti, Floreşti, Glodeni, Ocniţa, Râşcani, Rezina, Sângerei, Soroca, Şoldăneşti, Teleneşti, Ungheni şi municipiul Bălţi, formatori BŞ USARB.

Moderator: Elena Harconiţa, director al Bibliotecii Ştiinţifice USARB, membru al Consiliului Biblioteconomic Naţional.

Elena Harconiţa a salutat participanţii şi a trecut în revistă priorităţile naţionale ale anului Biblioteconomic 2019, stabilite la Forumul managerilor din Sistemul Naţional de Biblioteci „Biblioteca anului 2019: interferența viziunilor” (5 decembrie 2018) şi Simpozionului Anul bibliologic 2018 (27 martie 2019). În continuare a vorbit despre importanţa implementării legislaţiei naţionale cu privire la biblioteci, elaborării cadrului reglementar. La 17 mai în Monitorul Oficial a apărut Regulamentul – cadru de organizare şi funcţionare a bibliotecii publice aprobat prin Ordinul Ministrului Educaţiei, Culturii si Cercetării nr. 186 din 26.02. 2019. În baza acestuia fiecare bibliotecă trebuie să redacteze ROFul, aprobat ulterior de conducătorul instituţiei şcolare. Pentru a uşura munca colegilor bibliotecarii USARB au propus un draft al viitorului ROF, pe care urmează să-l adapteze fiecare bibliotecă.

Mai departe bibliotecarii au fost informaţi despre alte documente naţionale, inclusiv Regulamentul de evaluare a bibliotecii publice, ce aşteaptă aprobările instanţelor superioare. Prezenţii au fost atenţionaţi şi asupra documentelor de reglementare (organizare, directive, ştiinţifico-metodologice, normative, tehnologice) necesare pentru activitatea fiecărei biblioteci, cu atât mai mult în contextul viitoarelor evaluări ce vor începe din anul 2020.

Întrunirea a continuat cu discuţii privind redactarea Formularului „Raportul statistic 6c privind activitatea bibliotecilor” şi a Regulamentului privind modul de conferire a categoriilor de calificare a cadrelor bibliotecare, bibliotecarii şcolari enunţând unele propuneri şi sugestii. 

La invitaţia de a se expune pe marginea studiului sociologic Topul celor mai citite 10 cărţi ale anului 2018, lansat de Biblioteca Naţională a Republicii Moldova, Serviciul Studii şi cercetări, au fost exprimate regrete că nu se pot exprima, deoarece nici un titlu nu se regăseşte în colecţiile bibliotecilor şcolare din Nord.

Lina Mihaluţa, director adjunct, a prezentat Standardul SM ISO 16439:2018 „Informare și Documentare. Metode și proceduri pentru evaluarea impactului bibliotecilor” şi Ghidul în sprijinul implementării standardului respectiv.

Elena Harconiţa, în comunicarea Bibliotecile şcolare din Republica Moldova în anul 2018: tablou statistic, a atenţionat asupra indicatorilor ce trebuie îmbunătăţiţi, în special achiziţia de carte, formarea profesională, atestarea personalului de specialitate.

Elena Stratan, Tatiana Prian au insistat asupra unui studiu comparativ (anii 2017-2018) privind activitatea bibliotecilor şcolare din Zona de Nord, Valentina Topalo a prezentat facilităţile Bazei de date EU BookShop pentru bibliotecile şcolare iar Olga Dascal şi Snejana Zadainova au pregătit o retrospectivă a resurselor on-line în sprijinul activităţii profesionale a bibliotecarilor.

La capitolul Experienţe şi bune practici a fost diseminată experienţa lăudabilă a bibliotecarilor şcolari din raionul Soroca, despre care a vorbit cu pasiune Doamna Elena Cociurca, specialist – responsabil de activitatea bibliotecilor şcolare în OLSDÎ, Soroca.

Dna Elena Cociurca a adus mulţumiri echipei de bibliotecari universitari, apreciind importanţa unor astfel de întruniri, încetăţenite de mulţi ani la BŞ USARB, varietatea temelor abordate, suportul informaţional şi metodologic oferit.

În final, personalul invitat a fost implicat în instruirea privind educaţia mediatică: Inteligenţa Media – componentă importantă a culturii generale, promovată de Mihaela Staver, absolventă a programului Formare de formatori în domeniul Educaţiei Mediatice, IREX-Europa.

La despărţire fiecare persoană a primit Certificatul de participare, toate prezentările pe stik/e-mail şi a demonstrat prezenţa sa la Bălţi în fotografia de familie.

Mulţumim tuturor participanţilor pentru asigurarea reuşitei întrunirii profesionale în cadrul Centrului Biblioteconomic Departamental – BŞ USARB, centru de coordonare metodologică care asigură organizatoric şi informaţional realizarea obiectivelor, implementarea standardelor în domeniu, funcţionalitatea cadrului de reglementare, formarea profesională continuă, îmbunătăţirea proceselor tehnologice în reţeaua de biblioteci şcolare.

Foto

Share this post

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedInSubmit to LiveinternetSubmit to LivejournalSubmit to MoymirSubmit to VkcomSubmit to Yaru Submit to FlickrSubmit to Google+Submit to YouTube

Biblioteca va exista în viitorul apropiat sau va fi înlocuită de internet?

Abonează-te la NEWSLETTER!

captcha 
Conditii de Utilizare