Много Joomla шаблонов на www.templete.ru

25-06-2019

Donaţie din partea doamnei Ana Marian, specialist în domeniul istoriei şi criticii de artă, doctor în studiul artelor, cercetător științific superior la Institutul Patrimoniului Cultural al Ministerului Educaţiei, Culturii şi Cercetării, Membru al Unuiunii Artiştilor Plastici din Republica Mioldova

marianAna Marian, doctor în studiul artelor a donat Bibliotecii Ştiinţifice 3 exemplare ale lucrării Compoziţii tematice în sculptura moldovenească: anii 1940-2010, autor Ana Marian ; redactor ştiinţific: Tudor Stăvilă ; responsabil de ediţie: Mircea V. Ciobanu, editată la Chişinău : Ştiinţa, 2018.
Studiul monografic, bogat ilustrat, al cercetătoarei Ana Marian prezintă apariţia, evoluţia şi metamorfozele stilistice ale compoziţiei sculpturale ca gen în Basarabia, începând cu o privire de ansamblu asupra perioadei interbelice şi încheind cu tendinţele din ultimii ani.
Estetica diferită e condiţionată de schimbările socio-politice (Basarabia interbelică din componenţa Regatului României; RSSM ca parte a Uniunii Sovietice; Republica Moldova independentă), care au determinat teme şi stiluri, au permis ori au restricţionat libertatea de creaţie. Fiecare artist şi-a administrat libertăţile şi a ocolit restricţiile conform propriului talent, propriilor principii şi viziuni.
Studiul, fiind în acelaşi timp un catalog al compoziţiilor sculpturale de referinţă din acest spaţiu, include informaţii şi analize pertinente privitoare la cele mai reprezentative compoziţii tematice create de sculptorii din Republica Moldova, în special în anii 1940 - 2010.
Cartea este adresată specialiştilor în arta plastică, profesorilor, studenţilor, artiştilor, dar şi consumatorilor de artă, celor interesaţi de evoluţia sculpturii ca gen, în special a compoziţiilor tematice.

 

 

Donaţie de la Editura Tracus Arte, Bucureşti

tracusColecţia Bibliotecii Ştiinţifice a fost îmbogăţită cu 2 exemplare ale plachetei de poezii Poetică metafizică = Poetica metafisica, autor Dumitru Găleşanu ; traducere din limba italiană de Celesta Popa, Bucureşti : Tracus Arte, 2019, primite în dar de la Editura Tracus Arte, Bucureşti.
Poeziile incluse în volum sfidează limitele poeticului cu predilecţia pentru cuvinte mari, rezonante şi abstracte, cărora autorul le insuflă un dinamism patetic. Motivele literare antice interferează înlăuntrul aceluiaşi poem cu teme postmoderne, evidenţiindu-se comunicarea între poezie şi filosofie.
Mulţumim mult Editurii Tracus Arte pentru gestul frumos de completare a colecţiei BŞ USARB. Publicaţia va fi utilă utilizatorilor BŞ USARB.

 

 

Donaţie din partea domnului Valeriu Capcelea, doctor habilitat în filosofie, conferenţiar universitar, Catedra de ştiinţe socioumane

capcelea valValeriu Capcelea, doctor habilitat în filosofie, conferenţiar universitar a oferit în dar Bibliotecii Ştiinţifice lucrarea Conferinţa naţională cu participare internaţională Ştiinţa în Nordul Republicii Moldova: realizări, probleme, perspective”, Ediţia a 3-a, 21-22 iunie 2019, Bălţi, colegiul redacţional: Valeriu Capcelea (coordonator), Boris Boincean, Vasilii Şaragov ; redactor tehnic: Victor Capcelea, editată la Bălţi : [s. n.], 2019, cu susţinerea Filialei Nord a Academiei de Ştiinţe a Moldovei, Zona Economică Liberă, Agenţia de Dezvoltare Regională Nord, Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi, Institutul de cercetări pentru culturile de câmp „Selecţia”, SA Moldagrotehtica.
În volum sunt integrate articolele cadrelor didactice bălţene: Vasilii Şaragov, Victor Capcelea, Efim Mohorea, Mihail Popa, Elena Botnari, Tatiana Crugliţchi, Anatolie Faigher, Victoria Ţarălungă şi Veronica Garbuz.
Articolele din culegere tratează diverse aspecte ce ţin de: acţiunile pentru ameliorarea calităţii aerului atmosferic în Podişul Moldovei de Nord, particularităţile discutabile ale actului normativ în lumina noilor reglementări legislative, protecţia mediului, evaluarea variabilităţii caracterelor cantitative în generaţiile plantelor infectate cu virusuri, poluarea atmosferei, formele adevărului juridic, perfecţionarea procesului de tranziţie a tinerilor de la învăţământul superior la piaţa muncii.

 

Share this post

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedInSubmit to LiveinternetSubmit to LivejournalSubmit to MoymirSubmit to VkcomSubmit to Yaru Submit to FlickrSubmit to Google+Submit to YouTube

Care este pentru Dumneavoastră principala sursă de documentare?

Abonează-te la NEWSLETTER!

captcha 
Conditii de Utilizare