Много Joomla шаблонов на www.templete.ru

12-09-2019

bnrm activityElena Cristian, şef serviciu Dezvoltarea şi prelucrarea resurselor informaţionale, Biblioteca Ştiinţifică USARB, alături de reprezentanţi ai bibliotecilor universitare şi publice, în zilele de 24-25 iulie 2019, a participat la trainingul „Cum se implementează un serviciu nou de bibliotecă. Portofoliul serviciului”, desfăşurat în Centrul de Formare Profesională Continuă în Biblioteconomie și Științe ale Informării a Bibliotecii Naționale a Republicii Moldov.

Agenda instruirii a fost consacrată inițierii și etapelor de proiectare a serviciului nou, gândirii operaționale și strategice a bibliotecarului, etapelor de implementare a serviciului nou, componentelor portofoliului serviciului, prezentării documentare a portofoliului ca document instituțional.

Partcicipanţii trainingului au dezvoltat competențe de analiză constructivă a necesităților și oportunităților de dezvoltare a serviciilor noi de bibliotecă, investigării necesităților utilizatorilor și non-utilizatorilor pentru serviciile de bibliotecă, „construirii” unui nou serviciu util de bibliotecă, atragerea utilizatorilor și partenerilor pentru bibliotecă.

Activitatea a fost inaugurată de către Ludmila Corghenci care a prezentat obiectivele, așteptările formabililor și formatorilor, după care a urmat prezentarea formatorilor: Ecaterina Dmitric, Victoria Popa, Ludmila Corghenci, șefi de secții, Natalia Ghimpu, Lilia Povestca, specialiști principali.

Prima zi a fost consacrată Definirii serviciului nou de bibliotecă. Orientării pentru dezvoltarea competențelor concrete ale utilizatorilor și non-utilizatorilor; Serviciilor noi de bibliotecă – beneficiilor instituționale, Portretelor utilizatorilor și non-utilizatorilor bibliotecii/secției; Etapelor implementării serviciului nou de bibliotecă. Studiului pieței necesităților de servicii de bibliotecă; Conceptualizării serviciului nou. Reflectării acestuia în documentele secției/bibliotecii (program de activitate, rapoarte etc.).

În a doua zi formabilii au învăţat: Cum se elaborează Portofoliul serviciului – parte a componentei documentare instituționale; Componentele Portofoliului serviciului nou de bibliotecă: Reflectarea parteneriatelor și colaborărilor; Componentele Portofoliului serviciului nou de bibliotecă: Impactul serviciului. Promovarea acestuia; Completarea Portofoliului cu documente pe parcurs: agenda activității, lista participanților, colectare de dovezi a impactului; Prezentarea Portofoliului serviciului nou de bibliotecă ca document instituțional în contextul standardului SM SR EN ISO 9001:2015 „Sisteme de management al calității. Cerințe” (compartiment 7.5 Informații documentare).

Participanții au beneficiat de un set de materiale promoționale, au intrat în posesia Certificatelor de participare, trăind două zile într-o atmosferă inedită.

Formatorilor le-a fost exprimată mulţumirea şi recunoştinţa bibliotecarilor pentru această utilă instruire profesională, rezultatele căreia vor fi implementate în bibliotecile din care au venit.

Foto 

Share this post

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedInSubmit to LiveinternetSubmit to LivejournalSubmit to MoymirSubmit to VkcomSubmit to Yaru Submit to FlickrSubmit to Google+Submit to YouTube

Care este pentru Dumneavoastră principala sursă de documentare?

Abonează-te la NEWSLETTER!

captcha 
Conditii de Utilizare