Много Joomla шаблонов на www.templete.ru

29-10-2019

Donaţie din partea domnului Radu Moţoc, secretarul Asociaţiei Culturale Pro Basarabia şi Bucovina, Filiala „Costache Negri” din Galaţi

motocRadu Moţoc, secretarul Asociaţiei Culturale Pro Basarabia şi Bucovina, Filiala „Costache Negri” din Galaţi a oferit în dar Bibliotecii Ştiinţifice patru numere ale revistei Dunărea de Jos, nr. 208-211, editate la Galaţi, 2019.
Publicaţiile tratează teme ce vizează activitatea personalităţilor medicale gălăţene, ilustrează imagini cu alură fantastică ale oraşului Dobrogea, reliefate în operele literare ale scriitorilor români.
Printre filele publicaţiilor în serie sunt menţionaţi scriitorii care au descris, în operele sale, imaginea mării, într-un limbaj poetic şi prezintate nume remarcabile din perioada Expresionismului în muzică, arhitectură, teatru şi pictură
Lucrările prezintă interes pentru utilizatorii BŞ USARB dornici de a cunoaşte secvenţe din istoria şi cultura României.

 

Donaţie din partea domnului Victor Capcelea, doctor în ştiinţe geonomice, lector universitar al Catedrei de Ştiinţe ale naturii şi Agroecologie

capcelea v 1capcelea v 2Victor Capcelea, doctor în ştiinţe geonomice a donat Bibliotecii Ştiinţifice 2 lucrări: Evaluarea regională a impactului antropic: cazul Podişului Moldovei de Nord, editată la Bălţi : Indigou Color, 2019, în 2 exemplare şi Impactul antropic asupra mediului din Podişul Moldovei de Nord (începând cu anul 1990) : Autoreferatul tezei de doctor în ştiinţe geonomice : 166.02 – Protecţia mediului ambiant şi folosirea raţională a resurselor naturale, apărută de sub tipat la Chişinău : [s. n.], 2019, în 2 exemplare.
Publicaţiile reliefează fundamentarea complexă şi sistemică a evaluării regionale a impactului antropic şi dinamicii calităţii mediului, având ca studiu de caz Podişul Moldovei de Nord.
Studiile în cauză sunt destinate geografilor, biologilor, specialiştilor în domeniul protecţiei mediului. Prezintă interese şi pot fi utile unui cerc de cititori, în mod special, pentru cei care vor să cunoască şi să pătrundă în esenţa problemelor ecologice cu care se confruntă Republica Moldova în general, cu chestiunile proprii Podişului Moldovei de Nord, în particular, cu modalităţile de soluţionare a lor.

 

Donaţie din partea autoarei Lilia Bicec-Zanardelli, Chişinău

bicec 1bicec 2Colecţia Bibliotecii Ştiinţifice a fost îmbogăţită cu 2 lucrări în proză ale autoarei Lilia Bicec-Zanardelli: Testamentul necitit : Scrisorile unei mame plecate la muncă în Occident : Roman epistolar, ediţia a doua, editat la Chişinău : Cartier, 2018, din Colecţia Cartier popular şi Lagărul 33 : Roman, apărut la Chişinău : Cartier, 2019, din Colecţia Cartier Rotonda.
Primul roman reprezintă o odă dedicată femeilor plecate peste hotare, o carte despre exod şi suferinţele unei mame care şi-a lăsat copiii pentru a le asigura existenţa.
Cel de al doilea roman, redă episoade dramatice din viaţa personajelor deportate în Siberia şi revendică valoarea mărturiei istorice în speranţa că sacrificiile oamenilor vor ramâne ca un avertisment pentru generaţiile viitoare, astfel, încât ororurile de cândva să nu se mai repete niciodată.
Vor fi de real folos tuturor utilizatorilor BŞ USARB, pentru a cunoaşte istoria tragică a oamenilor din Republica Moldovei din secolul al XXI-lea prin prisma experienței personale.

 

Donaţie de la Biblioteca Naţională a Republicii Moldova

bnrm statisticaBiblioteca Ştiinţifică a primit în dar de la Biblioteca Naţională a Republicii Moldova lucrarea Moşteniri comune = Common Heritage = Общие наследие, editată la Chişinău : BNRM, 2019.
Această publicaţie include comunicările din cadrul Conferinţei Ştiinţifice Internaţionale: „2018 – anul European al Patrimoniului Cultural: Multiculturalismul şi Tradiţia Austriei”.
Prezentul volum este structurat conform programului conferinţei: mesajul de salut al Elenei Pintilei, director general BNRM şi Cristinei Freilinger, ambasador extraordinar şi plenipotenţial al Austriei în Republica Moldova, urmat de comunicările participanţilor a căror subiecte reflectă: 100 de ani de la destrămarea imperiului Habsburgic: reculegere istorică şi evaluarea moştenirii culturale austriece în spaţiul Central-European, patrimoniul cultural Austriac pe teritoriul Basarabiei istorice şi al Republicii Moldova, Franz Kafka şi contemporanii săi, în timpul său şi al nostru.
Lucarea este adresată cercetătorilor, cadrelor didactice, biblioteconomiştilor, tuturor celor interesaţi de conexiunile moştenirii istorice şi culturale a Reublicii Moldova şi Austriei.

 

Donaţie din partea studentului anului 3 al Facultăţii de Ştiințe ale Educației, Psihologie şi Arte, Roman Babără

babaraRoman Babără, student al BŞ USARB a donat Bibliotecii Ştiinţifice lucrarea Tratat de psihodiagnostic al personalităţii, apărut la Iaşi : Polirom, 2015 în Colecţia Collegium. Psihologie, iniţiată de Adrian Neculau.
Volumul marchează momentul de maturitate în psihologia românească, în general, şi în evaluarea de personalitate în România, în special.
În mod special, se adresează studenţiilor care studiază psihologia, cercetătorilor din domenii conexe, cum ar fi sociologia şi resursele umane, specialiştilor care deja lucrează în aceste arii profesionale, celor care vor să abordeze aceste subiecte sau să se specializeze în testarea psihologică.

Share this post

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedInSubmit to LiveinternetSubmit to LivejournalSubmit to MoymirSubmit to VkcomSubmit to Yaru Submit to FlickrSubmit to Google+Submit to YouTube

Care este pentru Dumneavoastră principala sursă de documentare?

Abonează-te la NEWSLETTER!

captcha 
Conditii de Utilizare