Много Joomla шаблонов на www.templete.ru

27-11-2019

Donaţie din partea autorului Gheorghe Mustea, flautist, naist, pedagog, compozitor, dirijor, academician

musteaGheorghe Mustea, flautist, naist, pedagog, compozitor, dirijor, academician a donat BŞ USARB lucrarea Opera Ştefan cel Mare [Partitură], apărută de sub tipar la Chişinău : [s. n.], 2019, autor Gheorghe Mustea, libretul de Constantin Cheianu.
Opera Ştefan cel Mare [Partitură], este o operă istorică, la care s-a muncit mulţi ani, oglindind una din cele mai însemnate perioade ale marelui domnitor Ştefan cel Mare. Acțiunea reflectă bătălia de la Vaslui din 1475, în care domnitorul a învins oștile turcești, după care a zidit o biserică.

 

 

Donaţie de la Consulatul Ukrainei în Bălţi

consulatMembrii Consulatului Ukrainei în Bălţi au adus în dar BŞ USARB 5 exemplare ale lucrării Юний дослiдник : Збiрник досл>iдницьких робiт молодi Республiки Молдова, editată la Bălţi, 2019.
Publicaţia  cuprinde comunicările elevilor din gimnazii, ale liceenilor, studenţilor şi cadrelor didactice USARB de la concursul Юний дослiдник, dedicate Zilei limbii ucrainene.
Lucrarea  prezintă un excelent  instrument de cunoaştere a istoriei, etnografiei, culturii şi tradiţiilor ucrainenilor în Republica Moldova, fiind, în acelaşi timp, un suport educaţional pentru cadrele didactice, masteranzii şi studenţii de la Catedra de slavistică.

 

 

Donaţie din partea doamnei Sanda-Maria Ardeleanu, profesor de lingvistică, Universitatea Ştefan cel Mare din Suceava

ardeleanuColecţia BŞ USARB a fost îmbogăţită cu lucrarea Contribuţia bibliotecii la afirmarea diversităţii culturale în spaţiul românesc : lucrările Simpozionului naţional cu participare internaţională, Suceava, 2018, editată la Suceava : Editura Universităţii „Ştefan cel Mare”, 2018, coordonat de Sanda-Maria Ardeleanu.
Acest volum este structurat în 4 capitole: Biblioteca: tezaur de memorie culturală, Diversitate etnică şi culturală în spaţiul românesc, Valori româneşti în spaţiul european, Biblioteca între tradiuţie şi modernitate şi include comunicările participanţilor la simpozion.
În capitolul al 3-lea, distingem articolul Doamnei Valentina Topalo, şef Centrul de Documentare a ONU / Centrul de Informare a Uniunii Europene - Ziua naţională de sensibilizare privind bibliotecile în Republica Moldova, în paginile căruia sunt reliefate manifestările culturale şi educaţionale ale Centrului de Documentare a ONU/Centrului de Informare a Uniunii Europene a BŞ USARB.

 

 

Donaţie din partea profesorilor Catedrei de Ştiinţe ale educaţiei a USARB

incluziuneBŞ USARB a primit în dar, prin intermediul doamnei Tatiana Şova, doctor în pedagogie, conferențiar universitar, publicaţia Educaţa incluzivă: dimensiuni, provocări, soluţii : Materialele Conferinţei ştiinţifico-practice internaţionale, Ed. a 5-a, 18 octombrie, 2019, editată la Bălţi, 2019, director de proiect: Larisa Zorilo, membri: Maria Pereteatcu, Veronica Rusov, Tatiana Panco.
Articolele  inserate în paginile lucrării tratează teme ce reflectă: promovarea accesului la o educaţie de calitate a tuturor copiilor, motivarea elevilor cu CES în procesul educaţional, strategii didactice pentru formarea abilităţilor de calcul la copiii cu sindromul Down, provocarea multilingvismului în societatea contemporană, stimularea motivaţiei elevilor pentru practicarea sportului.
Culegerea de articole va fi de real folos cadrelor didactice, educatorilor, psihologilor, masteranzilor şi studenţilor de la Facultatea de Ştiințe ale Educației, Psihologie şi Arte.

 

 

Donaţie din partea domnului Vitalie Rusu, doctor, conferenţiar universitar, decan al Facultăţii de Drept şi Ştiinţe Sociale, Catedra de Drept Public

v rusu 1v rusu 2Vitalie Rusu, doctor, conferenţiar universitar a donat BŞ USARB 2 lucrări din domeniul dreptului vamal şi dreptului bancar şi valutar: Reglementarea juridică a aplicării valorii în vamă la mărfurile importate în Republica Moldova, autori: Viorel Sîrghii, Alexandru Armeanic, şi Drept bancar şi valutar : Note de curs, autor Alexandru Armeanic. Aceste resurse informaţionale au fost editate la Chişinău : [s. n.], 2019.
Prima lucrare reliefează oportunitatea perfecţionării normelor juridico-aplicative a valorii în vamă utilizate în Republica Moldova la importul mărfurilor. Cea de a doua, este un suport didactic care descrie tendinţele ştiinţei bancare şi abordează reglementarea juridică  financiar-bancară din Republica Moldova.
Publicaţiile vor fi de real folos cadrelor didactice, masteranzilor, studenţilor de la Facultatea de Drept şi Ştiinţe Sociale, dar pot fi utile şi persoanelor din instituţiile juridice şi valutare în ajutorul prestării calitative a serviciilor.

 

 

Donaţie din partea Protoiereului Ioan Lisnic, doctor în teologie, Floreşti

lisnic 1lisnic 2Colecţia BŞ USARB a fost completată cu 3 publicaţii din domeniul religiei: Clerici ortodocşi din Basarabia şi Transnistria în închisorile comuniste, editată la Iaşi : Stef, 2019, Clerici ortodocşi din Basarabia şi Bucovina de Nord în închisorile comuniste, Chişinău : Cuvântul ABC, 2018, în 2 exemplare şi Vieţile sfinţilor după sinaxar : Compendiu, apărut de sub tipar la Chişinău : Labirint, 2019, în 3 exemplare, oferite în dar din partea autorului Ioan Lisnic.
Lucrările apar cu binecuvântarea  Înalt Preasfinţitului Vladimir, Mitropolit al Chişinăului şi al întregii Moldove. Primele două cărţi dezvăluie evenimentele tragice din timpul regimului comunist şi prezintă biografiile unor clerici din Basarabia, Transnistria şi Bucovina de Nord, care au pătimit pentru credinţă. Cea de a treia, reliefează pe scurt sărbătorile mari din cursul anului bisericesc şi oglindeşte vieţile a circa 600 de sfinţi.
Publicaţiile vor fi utile tuturor cititorilor interesaţi de destinele preoţilor basarabeni care au fost persecutaţi, pe criterii religioase, de regimul sovietic.

 

Share this post

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedInSubmit to LiveinternetSubmit to LivejournalSubmit to MoymirSubmit to VkcomSubmit to Yaru Submit to FlickrSubmit to Google+Submit to YouTube

Care este pentru Dumneavoastră principala sursă de documentare?

Abonează-te la NEWSLETTER!

captcha 
Conditii de Utilizare