Много Joomla шаблонов на www.templete.ru

29-01-2021

Donaţie de la Camera Naţională a Cărţii, Chişinău

cnc 1cnc 2Colecţia Bibliotecii Ştiinţifice a fost completată, la finele anului 2020, cu o donaţie reprezentabilă venită de la Camera Naţională a Cărţii, care include peste 300 resurse informaţionale şi publicaţii în serie ce acoperă toate domeniile cunoaşterii: politică, educaţie, limbă şi literatură, economie, ştiinţă, istorie, drept, muzică, artă, inginerie, medicină, religie, informatică, telecomunicaţii.
Publicațiile sunt scrise în mai multe limbi: română, rusă, găgăuză, bulgară, ucraineană, franceză, engleză şi germană, fiind prezentate sub diverse forme: cursuri universitare, manuale şcolare, cursuri de instruire, acte normative, arii curriculare la toate disciplinele, monografii, conferinţe.
Aceste resurse informaţionale vor fi utile cadrelor didactice, masteranzilor şi studenţilor USARB.

 

Donaţie din partea doamnei Oxana Rucşineanu, director program, Asociaţia Naţională a Bolnavilor de Tuberculoză din Republica Moldova „SMIT”

rucsineanuOxana Rucşineanu, director program, Asociaţia Naţională a Bolnavilor de Tuberculoză din Republica Moldova „SMIT” a oferit în dar Bibliotecii Ştiinţifice 2 lucrări: Eroul meu eşti tu: Cum copiii pot lupta cu COVID-19, editată la Chişinău : [S. n.], 2020 şi Cum răspundem la întrebările copiilor despre virus : întrebări şi răspunsuri, [S. l. : s. n.], [2020?]. Aceste publicaţii au apărut graţie Fondului Global de Combatere a Tuberculozei, HIV/SIDA şi Malariei.
Resursele informaţionale abordează subiecte legate de COVID-19, ajutând, totodată, copiii afectaţi de pandemia COVID-19 din întreaga lume să gestioneze sentimentele şi emoţiile trăite în această perioadă dificilă.

 

Donaţie din partea domnului Corin Ciobu, magistru în ştiinţe ale educaţiei, asistent universitar, Facultatea de Ştiinţe ale Educaţiei, Psihologie şi Arte, Catedra de Arte şi Educaţie artistică; profesor de acordeon, Colegiul Pedagogic „Ion Creangă”

ciorbu 1Corin Ciobu, magistru în ştiinţe ale educaţiei, asistent univ. a donat Bibliotecii Ştiinţifice lucrarea Prin Balkani : Suită de melodii pentru ansamblu de acordeonişti, apărută de sub tipar la Bălţi : [S. n.], 2021.
Spaţiul balcanic, cunoscut de toată lumea, se remarcă printr-un trecut istoric, care mai bine de 5 secole, a fost sub influenţa Imperiului Otoman, dar şi a altor popoare. Lucrarea de faţă reflectă o suită de melodii cu intonaţii specifice spaţiului balcanic, structurată într-o manieră modernă pentru 4 acordeoane, păstrând atât caracteristicile stilistice de interpretare a muzicii, cât şi posibilităţile tehnice de interpretare la acordeon.
Această publicaţie va dărui bucuria de a cultiva şi promova valorile muzicii naţionale şi universale tuturor ce preferă acest gen de muzică, însă, în acelaşi timp, poate fi şi un suport metodologic pentru profesorii, masteranzii şi studenţii de la Catedra de Arte şi Educaţie artistică.

 

Donaţie din partea domnului Andrei Balînschi, dr., conf. univ., Facultatea de Științe Reale, Economice şi ale Mediului, Catedra de Științe Economice

balinschiAndrei Balînschi, dr., conf. univ. a donat Bibliotecii Ştiinţifice 3 lucrări care pun în lumină realizarea şi susţinerea tezelor de licenţă şi a tezelor de master a studenţilor USARB. Publicaţiile vizează elaborarea şi susţinerea publică a tezelor, expun ordinea de selectare şi aprobare a temei, metodologia de selectare şi utilizare a literaturii la tema selectată, metodele de elaborare a planului.
Indicaţiile metodice de realizare şi susţinere a tezelor de master sunt adresate studenţilor ciclului II – studii superioare de master, denumirea programului de master: Management financiar şi Bănci şi asigurări, iar susţinerea tezelor de licenţă sunt destinate studenţilor de la specialitatea Finanţe şi bănci.

 

Donaţie de la Biblioteca Naţională a Republicii Moldova

bib natO nouă donaţie, constituită din lucrarea : Sistemul naţional de biblioteci din Republica Moldova : Studiu statistic 2017-2019, autori-alcătuitori: Valentina Popa [et al.], director general: Elena Pintilei, responsabil de ediţie: Vera Osoianu, editată la Chişinău : BNRM, 2020 şi publicaţia în serie Magazin bibliologic, nr. 3-4, 2020, venită de la Biblioteca Naţională a Republicii Moldova, a îmbogăţit colecţia Bibliotecii Ştiinţifice USARB.
Prima lucrare relevă prezentarea şi analiza indicatorilor de performanţă (relaţionali) pentru Sistemul Naţional de Biblioteci: achiziţii pe cap de locuitor, indicele mediu de înnoire a colecţiei, intrări pe cap de locuitor, împrumut pe cap de locuitor. Studiul este destinat atât personalului de specialitate din biblioteci şi fondatorilor acestora, cât şi persoanelor interesate şi implicate în activităţi de cercetare statistică, reprezentanţi din industria cărţii, decidenţi.
Cea de a doua, include articolele bibliotecarilor de la Biblioteca Naţională a Republicii Moldova, bibliotecari ai Bibliotecilor Publice din Republica Moldova, cercetători ştiinţifici care reliefează preocupările bibliotecii în care îşi desfăşoară activitatea.

Share this post

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedInSubmit to LiveinternetSubmit to LivejournalSubmit to MoymirSubmit to VkcomSubmit to Yaru Submit to FlickrSubmit to Google+Submit to YouTube

Biblioteca va exista în viitorul apropiat sau va fi înlocuită de internet?

Abonează-te la NEWSLETTER!

captcha 
Conditii de Utilizare