Много Joomla шаблонов на www.templete.ru

23-08-2021

Donaţie din partea domnului Valeriu Capcelea, doctor habilitat în filosofie, conferenţiar universitar, Facultatea de Drept şi Ştiinţe Sociale, Catedra de ştiinţe socioumane şi asistenţă socială, şeful Secţiei Nord al AŞM

capcelea vO nouă donaţie, constutuită din 3 exemplare, venită din partea domnului Valeriu Capcelea, doctor habilitat în filosofie, conferenţiar universitar a completat colecţia Bibliotecii Ştiinţifice USARB: Ştiinţa în Nordul Republicii Moldova: realizări, probleme, perspective, conferinţă naţională cu participare internaţională (5 ; 2021 ; Bălţi), ediţia a cincea, dedicată aniversării a 60-a de la fondarea AŞM, împlinirii a 75 de ani de la crearea primelor instituţii ştiinţifice de tip academic şi 15 ani de la fondarea Filialei Bălţi a AŞM, editată la Bălţi : [S. n.], 2020, coordonator: Valeriu Capcelea ; colegiul redacţional: Valeriu Capcelea, Vasilii Şaragov, Stanislav Stadnic ; redactor tehnic: Victor Capcelea.
Comunicările din acest volum abordează teme ce scot în relief mai multe subiecte: cercetările privind fertilitatea solului şi productivitatea principalelor culturi de câmp din Regiunea de Dezvoltare Nord, aspecte etnogeografice ale populaţiei şi localităţilor din Regiunea de Dezvoltare Nord, eficienţa normelor juridice derogatorii în contextul declarării stării de urgenţă în Republica Moldova, opinii asupra necesităţii perfecţionării permanente a codurilor de deontologie profesională a executorilor judecătoreşti.
În paginile resursei informaţionale regăsim articolele cadrelor didactice USARB: Elena Botnari, Valeriu Capcelea, Anatolie Faigher, Victoria Ţarălungă, Ina Cepoi, Dumitru Dumitraşcu, Tatiana Crugliţchi.
Această publicaţie poate fi accesată on-line în Repozitoriul Instituţional ORA USARB.

 

Donaţie din partea domnului Noie Rotaru, publicist

rotaru nNoie Rotaru, publicist a donat Bibliotecii Ştiinţifice lucrarea Cu dor de tine: Teleneşti : 410 ani : Ediţie dedicată oraşului natal, apărută de sub tipar la Bălţi : Indigou Color, 2021, autor Noie Rotaru ; design/coperta/machetare/tehnoredactare: Silvia Ciobanu.
Prin această cercetare autorul vine să suscite interesul şi curiozitatea utilizatorilor BŞ USARB, graţie unor secvenţe relevante din istoria raionului Teleneşti. Bogat ilustrat cu fotografii, documente, hărţi, studiul prezintă obiceiurile locale, cultura şi personalităţile remarcabile care au trăit şi activat în acesată localitate.

 

Donaţie din partea doamnei Lidia Pădureac, doctor, conferenţiar universitar, Prorector pentru studii cu frecvenţă redusă și Formare Profesională Continuă USARB

padureacLidia Pădureac, doctor, conferenţiar universitar a donat Bibliotecii Ştiinţifice un lot de carte constituit din 7 exemplare resurse informaţionale şi 4 exemplare reviste în serie ce tratează domeniile: istorie, etnografie, literatură şi învăţământ.
Publicaţiile sunt scrise în limbile: română, engleză, letonă şi poloneză şi reliefează mai multe aspecte ce vizează: istoria, arhitectura, tradiţiile instituite în oraşele poloneze Barcjia şi Ketrzyn, informaţii despre cea mai vechie Universitate Tehnică din Letonia, file din istoria Basarabiei, României, Poloniei şi Rusiei.

 

Donaţie din partea doamnei Lilia Nacai, asistent universitar, Facultatea de Ştiinţe ale Educaţiei, Psihologie şi Arte, Catedra de psihologie

nacai 1nacai 3Lilia Nacai, asistent universitar, a oferit în dar Bibliotecii Ştiinţifice USARB lucrările: Psihologia comunicării : Curs universitar, editată la Bălţi : [S. n.], 2016, în 3 exemplare şi Psihologia familiei : (Note de curs), Bălţi : [S. n.], 2016, în 3 exemplare.
Primul curs universitar include conceptul de comunicare, principiile, funcţiile şI formele comunicării, abordează teme ce pun în lumină abilităţile de interpretare a comportamentului nonverbal, cauzele externe ale blocării comunicării, tipologii ale conflictelor şi competenţele comunicative ale psihologului.
Notele de curs prezintă familia ca grup social, caracteristicile vieţii de familie şi familia ca sistem.
Suporturile de curs vin în ajutorul studenţilor, masteranzilor de la Catedra de psihologie.

 

Donaţie din partea doamnei Elena Gupalova, doctor în studiul artelor, conferenţiar universitar, Facultatea de Ştiințe ale Educației, Psihologie şi Arte, Catedra de arte şi educaţie artistică

gupalovaElena Gupalova, doctor în studiul artelor, conferenţiar universitar a donat Bibliotecii Ştiinţifice lucrarea Album de piese pentru ansamblu de violonişti. Volumul 1-2, autor Oleg Negruţa, editată la Chişinău : Notograf Prim, 2020 ; recenzenţi: Svetlana Ţircunova, Elena Gupalova, Margareta Tetelea.
Piesele din aceste volume se disting prin melodii expresive, limbaj armonic ce combină structura modală clară de major sau minor, cu implicarea acordurilor disonante specifice muzicii de jazz.
Volumele vor fi utile studenţilor de la Catedra de arte şi educaţie artistică, dar şi tuturor utilizatorilor interesaţi de acest gen de muzică.

 

Share this post

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedInSubmit to LiveinternetSubmit to LivejournalSubmit to MoymirSubmit to VkcomSubmit to Yaru Submit to FlickrSubmit to Google+Submit to YouTube

Biblioteca va exista în viitorul apropiat sau va fi înlocuită de internet?

Abonează-te la NEWSLETTER!

captcha 
Conditii de Utilizare