Много Joomla шаблонов на www.templete.ru

23-12-2019

Donaţie din partea scriitorilor Lucian Vasiliu, Simona-Mihaela Modreanu, Doru Scărlătescu, Iaşi, România

vasiliu 1vasiliu 2Colecţia Bibliotecii Ştiinţifice a fost completată cu 33 exemplare resurse informaţionale în limba română şi 12 exemplare publicaţii în serie oferite în dar de scriitorii români Lucian Vasiliu, Simona-Mihaela Modreanu şi Doru Scărlătescu.
Publicaţiile abordează diverse teme, începând cu lecturi pentru copii până la documente ce ţin de: istorie, politică, religie şi literatura română. În setul de carte, distingem, lucrări ale autorilor români: Rodica Marian, Andrei Bodiu, Laurenţiu Şoitu, Lucian Vasiliu, Lucian Vasiliu, Simona-Mihaela Modreanu, Doru Scărlătescu dar şi un florilegiu de chipuri basarabene celebre: Nicolae Dabija, Ion Hadârcă şi Ion Ţurcanu.
Publicaţiile vor fi de un real folos cadrelor didactice, masteranzilor, studenţilor de la Facultatea Litere, dar şi tuturor utilizatorilor BŞ USARB.

 

 

Donaţie din partea doamnei Ana Pomelnicova, doctor în filologie, conferențiar universitar, Facultatea de Litere, Catedra de filologie engleză şi germană

pomelnicovaAna Pomelnicova, doctor în filologie, conferențiar universitar a donat BŞ USARB trei lucrări ale conferinţei ştiinţifice Probleme de filologie: aspecte teoretice şi practice, (Ediţia a 3-a), Bălţi, 2017, (Ediţia a 4-a), Bălţi, 2018 (Ediţia a 5-a), Bălţi, 2019, coordonate de Ana Pomelnicova.
Articolele înserate în aceste volume abordează temele: elemente ale livrescului în proza paşoptistă, motivarea lingvoculturală a frazeologismelor, exotismele în sistemul limbii, predarea limbii străine pentru studenţii economişti, integrarea multimedia în procesul de instruire la limba străină, dialectica atitudinii faţă de greşelile elevilor în procesul de învăţare a limbilor străine şi sunt scrise în limbile rusă, română, engleză, franceză şi ucraineană.
Volumele vor fi utile studenţilor, masteranzilor de la Facultatea de Litere.

 

 

Donaţie din partea autorului Sorin Radu, prof. univ. dr., Universitatea Lucian Blaga, Departament: Istorie, Patrimoniu și Teologie Protestantă, Sibiu, România

raduSorin Radu, prof. univ. dr., a oferit în dar BŞ USARB lucrarea sa Vespasian Erbiceanu (1865-1943) : Studiu monografic, Târgoviște : Editura Cetatea de Scaun, 2014.
Prin acest volum autorul subliniază activitatea şi realizările unui mare patriot român Vespasian Erbiceanu, care a avut emoţia să trăiască Unirea (1918), pierderea (1940) şi apoi recuperarea Basarbiei (1941), provincie seculară a Moldovei.
Monografia prezintă o pledoarie pentru valenţele istoriei, prezentând evenimente, procese şi personaje istorice din perioada anilor 1865-1943.

 

 

Donaţie din partea domnului Anatolie Bănărescu, executor judecătoresc, Chişinău

banarescuColecţia BŞ USARB a fost completată cu lucrarea autorului Anatolie Bănărescu Reflecţii analitice asupra unor incidente ce apar la executarea silită a hotărârilor judecătoreşti în materie civilă : Studiu monografic, apărută de sub tipar la Chişinău, 2019.
Prezentul studiu monografic este prima lucrare fundamentală îndomeniul executării silite care reprezintă o veritabilă noutate ştiinţifică şi practică. Drept argument serveşte faptul că autorul tratează multiaspectual, în premieră, noţiunea, principiile şi importanţa executării silite, pentru a crea o punte de trecere la anliza incidentelor care pot să apară în timpul acestei procedure, lărgind mult sfera de abordare a acestora.
Este adresat cadrelor didactice, masteranzilor, studenţilor de la Facultatea de drept şi ştiinţe sociale.

 

 

Donaţie din partea autoarei Olga Gherghilijiu-Salcuţan, profesoară de limba română, Soroca

gherghelegiuAutoarea Olga Gherghilijiu-Salcuţan a donat BŞ USARB 2 exemplare are lucrării Întreabă-te şi tu sau miracolul gândurilor, apărută de sub tipar la Buzău : Editgraph, 2019.
Prima parte a cărţii include întrebări despre unele cuvintele-cheie pe care le regăsim în Dicţionarul explicativ al limbii române şi pe care le utilizăm în vorbire în viaţa de zi cu zi.
În a doua parte a volumului, sunt înserate câteva poezii prin care este reliefată atitutidea autoarei faţă de miracolul gândurilor.
Cartea poate fi utilă profesorilor de limbă română, matematică, fizică şi biologie, dar şi celor interesaţi de cunoaşterea şi înţelegerea enigmelor existenţei umane.

 

 

Donaţie de la Episcopia de Bălţi

episcopiaColecţia BŞ USARB a fost îmbogăţită cu 5 exemplare ale publicaţiei Primul jurnal misionar al cuviosului Anatolie Tihai, un apostol român pe ogorul ortodoxiei japoneze, editată la Chişinău : Editura Episcopiei de Bălţi, 2018, oferite în dar BŞ USARB de Episcopia de Bălţi. Titlul şi textul cărţii este scris în limba română şi japoneză, versiunea română: Vlad Cubreacov, versiunea niponă: Petre Takaschi şi Ruxandra Mărginean-Kohno.
Această carte îl prezintă pe cuviosul Anatolie Tihai ca un foarte bun predicător în limba niponă, remarcându-se şi ca un traducător de texte în limba ţării sale de adopţie, dar şi ca un bun şi harnic mânuitor de condei, corespondând cu diverse publicaţii bisericeşti din Rusia, Basarabia şi România.
Publicaţia va fi de un real folos utilizatorilor BŞ USARB.

 

 

Donaţie din partea domnului Efim Mohorea, dr. hab., prof. univ., Facultatea de Drept şi Ştiinţe Sociale, Catedra de Științe Socioumane și Asistență Socială

mohoreaEfim Mohorea, dr. hab., prof. univ. a donat BŞ USARB 3 exemplare ale lucrării Comunicarea: aspecte toretice : Monografie, autor Efim Mohorea, redactor Ion Buzinschi, editată la Bălţi, 2019.
Monografia reprezintă o continuare a cercetărilor întreprinse de autor în domeniul comunicării semiotice, având drept scop evidenţierea esenţei comunicării, care se manifestă prin variate tipuri şi forme de procese semiotice şi particularităţile, specificul acestor procese în actele de comunicare umană.
Autorul speră ca ceastă lucrare va fi de folos atât profesorilor care s-au specializat în domeniul comunicării, cât şi celor care studiază ştiinţele comunicării: studenţi, masteranzi, cercetători şi colaboratori ştiinţifici.

 

 

Donaţie din partea domnului Gheorghe Duca, acad., prof. dr. hab. în ştiinţe chimice, Chişinău

duca ghGheorghe Duca, acad., prof. dr. hab. în ştiinţe chimice a donat BŞ USARB lucrarea Chimia ecologică şi a mediului, editată la Chişinău : US „Dimitrie Cantemir”, 2018, autori: Gheorghe Duca, Tudor Lupaşcu, Elena Nicolau, Elena Culighin.
Publicaţia pune în vizor esenţa chimiei ecologice care are o importanţă deosebită în soluţionarea problemelor de mediu, unde situaţia deplorabilă a mediului ambiant, atât pe plan global, cât şi naţional, cunoaşterea şi educaţia ecologică a tinerei generaţii reprezintă o necesiate stringentă.
Lucrarea se adresează elevilor, studenţilor, masteranzilor, doctoranzilor care trebuie să conştientizeze faptul că viitorul le aparţine.

 

 

Donaţie de la Biblioteca Ştiinţifică „Andrei Lupan” (Institut), Chişinău

lupan bib 1lupan bib 2Colecţia BŞ USARB a fost completată cu un set de carte ce include 139 exemplare, oferite în dar de Biblioteca Ştiinţifică Andrei Lupan (Institut), din domeniile: drept, medicină, sociologie, arheologie, limbă, lingvistică, literatură, sport, etnografie, biologie, ştiinţă, psihologie, sociologie, arhitectură, istorie, editate în limbile: română, rusă şi engleză.
Mulţumim colegilor pentru gestul deosebit. Resursele informaţionale vor constitui un suport de studiu pentru utilizatorii BŞ USARB.

 

Share this post

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedInSubmit to LiveinternetSubmit to LivejournalSubmit to MoymirSubmit to VkcomSubmit to Yaru Submit to FlickrSubmit to Google+Submit to YouTube

Care este pentru Dumneavoastră principala sursă de documentare?

Abonează-te la NEWSLETTER!

captcha 
Conditii de Utilizare