Много Joomla шаблонов на www.templete.ru

29-06-2020

Donaţie din partea autorilor Aureliu Ciobanu şi Constantin Gh. Ciobanu

ciobanuAutorii Aureliu Ciobanu şi Constantin Gh. Ciobanu au oferit Bibliotecii Ştiinţifice USARB 10 exemplare ale lucrării Retro Bălţi, editată la Chişinău, 2020.
Publicaţia a apărut de sub tipar graţie Agenției de Inspectare și Restaurare a Monumentelor în colaborare cu Muzeul Național de Etnografie și Istorie şi face parte din serialul editorial Retro…., coordonatorul seriei Ion Ștefăniță.
Până în prezent, au fost tipărite volumele: Retro Chișinău (2011), Retro Soroca (2012) și Retro Orhei (2014).
În filele acestei publicaţii este relevat patrimoniul cultural și istoric al Municipiului Bălți. Imaginea oraşului este reflectată în cărțile poștale, tipărite de-a lungul timpului. De asemenea, sunt prezentate edificii precum: Primăria municipiului Bălţi, Universitatea de Stat Alecu Russo, Catedrala Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena, biserica Sfânta Cuvioasă Parascheva, Biserica Armeano-Gregoriană, străzile din Bălţi, Sediul Judecătoriei, gara feroviară, sediul teatrului, şcolile şi băncile orăşeneşti.
Datorită acestor cercetări, descoperim că unele obiecte, care odinioară au înfrumusețat localitatea, au dispărut între timp, însă altele au învins vicisitudinile vremurilor aprige, continuând să bucure și astăzi ochiul localnicilor.

 

Donaţie din partea doamnei Daniela Cazacu, doctor în psihologie, lector universitar, Facultatea de Ştiințe ale Educației, Psihologie şi Arte, Catedra de psihologie

cazacu d 1cazacu d 2Daniela Cazacu, doctor în psihologie, lector universitar a donat Bibliotecii Ştiinţifice USARB 3 exemplare ale lucrării Psihoterapii : Note de curs, autor Daniela Cazacu ; recenzenţi: Silvia Briceag, Jana Chihai, editată la Bălţi : [s. n.], 2020.
Publicaţia înglobează opticile celor mai renumiţi savanţi, specialişti din domeniu şi are menirea să călăuzească studenţii în problematica psihoterapiei. Cursul Psihoterapii constă din informaţii aprofundate în domeniul şi istoricul psihoterapiei, obiectivele şi principiile psihoterapiei, domeniul şi istoricul psihanalizei, organizarea şi dinamica personalităţii, complexele, arhetipurile, psihoterapia analitică freudiană, terapia cognitiv-comportamentală, curentul de psihoterapie umanistă, psihoterapiile de grup, psihoterapia familială sistemică.
Se constituie ca note de curs de specializare ce întregeşte pregătirea profesională a viitorilor specialişti în psihologie, ciclul doi, studii superioare de master.

 

Donaţie de la Episcopia de Bălţi

episcopia 1Colecţia Bibliotecii Ştiinţifice USARB a fost completată cu o nouă donaţie oferită de Episcopia de Bălţi. Lotul de carte este constituit din 25 exemplare. Resursele informaţionale abordează subiecte care reflectă evenimente însemnate ce adeveresc contribuţia Bisericii Ortodoxe Române din perioada Primului Război Mondial. Totodată, se reliefează activitatea preoţilor militari români, care au trecut prin dramele războiului fie în mijlocul credincioşilor, în parohii, fie în refugiu sau în tranşee. Sunt prezentate biografiile unor personalităţi care au contribuit la realizarea Marii Uniri.
Publicaţiile vor fi utile istoricilor, politicienilor, sociologilor, cadrelor didactice, studenţilor, masteranzilor, dar şi utilizatorilor interesaţi de rolul Bisericii Ortodoxe Române în timpul evenimentelor care au dus la Unirea Principatelor.
Lotul de carte va fi stocat într-un raft special în Centru de Informare al României, pentru a facilita utilizatorii BŞ USARB în regăsirea informaţiilor necesare.

 

Donaţie de la Filiala (Secţia) Nord a Academiei de Științe a Moldovei

filiala 1filiala 2Membrii Filialei de Nord a Academiei de Științe a Moldovei au donat Bibliotecii Ştiinţifice USARB lucrarea Ştiinţa în Nordul Republicii Moldova : realizări, probleme, perspective, conferinţă ştiinţifică naţională cu participare internaţională (4 ; 2020 ; Bălţi), editată la Bălţi : [s. n.], 2020, colegiul redacţional: Valeriu Capcelea, doctor habilitat, conferenţiar universitar, şeful Secţiei Nord al AŞM, Vasilii Şaragov, doctor habilitat, conferenţiar universitar, Stanislav Stadnic, doctor, conferenţiar universitar ; redactor tehnic: Victor Capcelea, doctor, lector universitar.
Lucrarea este publicată cu suportul financiar al Agenţiei de Dezvoltare Regională Nord, Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi, Institutul de cercetări pentru culturile de câmp „Selecţia”, Zona Economică Liberă, Bălţi, SA Moldagrotehnica, comunicările fiind scrise în limbile română, rusă şi engleză.
În paginile lucrării sunt tratate diverse teme: determinismul genetic şi ambiental al variabilităţii productivităţii spicului de grâu, monitorizarea ecologică a diverselor specii de plante, gradul de modificare cantitativă şi calitativă a materiei organice din sol, indicatorii de mediu în evaluarea regională a impactului antropic, aspecte de drept internaţional privind coliziunea cererilor de extrădare.
Publicaţia va fi utilă cadrelor didactice, masteranzilor, studenţilor, de la Facultatea de Științe Reale, Economice şi ale Mediului, Catedra de Științe ale Naturii și Agroecologie.

 

Donaţie din partea doamnei Tatiana Cotîlevscaia, doctor în pedagogie, conferențiar universitar, Catedra de Științe ale Educației, Facultatea de Ştiințe ale Educației, Psihologie şi Arte

cotilevscaiaTatiana Cotîlevscaia, doctor în pedagogie, conferențiar universitar a donat Bibliotecii Ştiinţifice publicaţia Болгары Молдовы и Украины: вторая половина XVIII в. – 1995 г. : (Библиографический указатель литературы), autor Ivan Grek, apărută de sub tipar la Chişinău : SŞB, 2003.
Bulgarii sunt al cincilea grup etnic minoritar din Republica Moldova, ei trăiesc în mare parte în sudul țării, cu preponderență în raionul Taraclia. Bulgarii din Republica Moldova fac parte din comunitatea Bulgarilor din Bugeac, care trăiesc preponderent în Regiunea Odesa din Ucraina, cei mai mulți în jurul orașului Bolgrad, capitala lor culturală și istorică.
Acest indice bibliografic oglindeşte resursele informaţionale ce prezintă literatura bulgarilor din Republica Moldova şi Ukraina din a doua jumătate al secolului al XVIII până în anul 1995 şi va fi un suport informaţional pentru utilizatorii interesaţi de cultura poporului bulgar.

 

Share this post

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedInSubmit to LiveinternetSubmit to LivejournalSubmit to MoymirSubmit to VkcomSubmit to Yaru Submit to FlickrSubmit to Google+Submit to YouTube

Care este pentru Dumneavoastră principala sursă de documentare?

Biblioteca universităţii - 81.1%
Cărţi, literatura împrumutată de la colegi, prieteni - 1.9%
Internet - 15.1%
Biblioteca personală - 0%
TV - 0%
Radio - 0%
Ziare - 1.9%

Total voturi: 53
The voting for this poll has ended on: August 4, 2020

Abonează-te la NEWSLETTER!

captcha 
Conditii de Utilizare