Много Joomla шаблонов на www.templete.ru

12-10-2020

La 9 octombrie 2020, și-a ținut lucrările Conferinţa Ştiinţifică Internaţională „Relevanţa şi calitatea formării universitare: competenţe pentru prezent şi viitor”, consacrată celor 75 de ani de la fondarea Universităţii de Stat „Alecu Russo” din Bălţi, organizată, în acest an, on-line (videoconferință, aplicația Google Meet).

coloquia

Bibliotecarii universitari bălţeni au participat la sesiunea de deschidere solemnă a lucrărilor Conferinței Ştiinţifice Internaţionale, moderată de doamna Valentina PRIȚCAN, dr., conf. univ., prorector pentru activitatea ştiinţifică și relații internaționale.

Alocuțiunea de deschidere a fost rostită de către doamna Rector Natalia GAȘIȚOI, dr., conf. univ.

Ministrul Educației, Culturii și Cercetării, Igor Șarov a adresat un mesaj de felicitare corpului didactico-științific, menţionând că Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi are o Bibliotecă Ştiinţifică inedită, unică din Republică.

colloq 2Lucrările Conferinței au continuat în Secţiuni/ ateliere, iar în cadrul sesiunii de închidere a lucrărilor Conferinței a fost prezentat sumarul şi rezumatul activităților realizate.

Biblioteca Ştiinţifică şi-a ţinut lucrările în Secţiunea: BIBLIOTECONOMIE ŞI ŞTIINŢELE INFORMĂRII. Organizată într-un format nou, on-line (aplicația Google Meet), la care au participat treizeci şi opt de bibliotecari universitari.

Moderatoarea, Lina Mihaluţa, directorul adjunct al BŞ USARB, a adresat un mesaj de felicitare colegilor cu Ziua Universităţii şi a Bibliotecii, consacrat celor 75 de ani de la fondare, iar comunicarea prezentată a elucidat pagini importante din istoria şi evoluţia Bibliotecii Ştiinţifice USARB „Biblioteca Ştiinţifică USARB la a 75-a aniversare”.

colloq 3În cadrul Conferinţei Ştiinţifice Internaţionale au fost susţinute 18 comunicări axate în mare parte, pe realizările bibliotecarilor, unde au fost abordate următoarele subiecte: RI ORA USARB integrat în motorul de căutare a resurselor web academice BASE; Baze de date din Proiectul „Modernizarea serviciilor bibliotecilor universitare din Moldova” pentru cercetarea universitară; Oportunități de vizibilitate a cercetătorilor USARB în circuitul științific mondial; Catalogul electronic BŞ USARB: tendinţe de dezvoltare orientate către utilizatori; Educaţie, cunoaştere, marketing: concepte, abordări, dimensiuni; Sinergii de marketing inovaţional în Biblioteca Ştiinţifică USARB; Cartea românească promovată prin intermediul Blogului Centrului de Informare al României; Cultura bibliografică a publicaţiilor şi comunicărilor ştiinţifice: configuraţii tradiţionale şi on-line; Revistele electronice de specialitate la o nouă etapă de dezvoltare; Revista Confluenţe Bibliologice - 15 ani împreună cu cititorul; Calitatea colecțiilor universitare: cerințe și posibități; Bibliodiversity; Scriitorii universitari bălţeni în colecţia Bibliotecii Ştiinţifice USARB; ANALE – suport infodocumentar pentru cercetarea ştiinţifică (Studiu bibliometric: 2010-2020) BŞ USARB; Комическое начало в романах Уильяма Фолкнера «Дикие пальмы».

Directorul adjunct Lina Mihaluţa, a mulţumit colegilor care au partcipat activ la Conferinţa Ştiinţifică, menţionând că toate lucrările prezentate au avut o înaltă ţinută academică, ceea ce demonstrează profunzimea studiilor, cunoştinţele şi responsabilitatea autorilor.

Cu prilejul evenimentului, a fost organizate şi derulate expoziţiile: BIBLIOTECA UNIVERSITARĂ – 75. CREAŢIE, INOVAŢIE, PERFORMANŢE; PRODUSUL ŞTIINŢIFIC ŞI DIDACTIC AL USARB; VALOAREA INALIENABILĂ A RARITĂŢILOR BŞ USARB. În spaţiile Bibliotecii a fost vernisată expoziţia USARB - 75 de ani: din arhiva foto (hol, parter).

Programul COLLOQUIA PROFESSORUM 2020

Foto 

Share this post

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedInSubmit to LiveinternetSubmit to LivejournalSubmit to MoymirSubmit to VkcomSubmit to Yaru Submit to FlickrSubmit to Google+Submit to YouTube

Biblioteca va exista în viitorul apropiat sau va fi înlocuită de internet?

Abonează-te la NEWSLETTER!

captcha 
Conditii de Utilizare