Много Joomla шаблонов на www.templete.ru

17-12-2020

Comunicat privind Întrunirea profesională on-line pentru bibliotecarii din învăţământul preuniversitar din Nordul Republicii Moldova

În data de 17 decembrie 2020, Biblioteca Ştiinţifică USARB - Centru Biblioteconomic Departamental a organizat prin intermediul aplicației Google Meet, Întrunirea profesională on-line pentru biibiotecarii din învăţământul preuniversitar din Nordul Republicii Moldova.

cbd atelier1La eveniment au participat 145 de invitaţi: bibliotecari şcolari, de colegiu şi din şcoli profesionale, specialişti responsabili de activitatea bibliotecilor şcolare din OLSDÎ, zona de Nord a Republicii Moldova, raioanele Briceni, Donduşeni, Drochia, Edineţ, Făleşti, Floreşti, Glodeni, Ocniţa, Rezina, Rîşcani, Sîngerei, Soroca, Şoldăneşti, Teleneşti, Ungheni şi mun.Bălţi, bibliotecari universitari.

Moderator: Lina Mihaluţa, director adjunct Biblioteca Ştiinţifică USARB.

Cu un mesaj de salut a venit Elena PINTILEI, director general BNRM, preşedinte a Asociaţiei Bibliotecarilor din Republica Moldova, care a reiterat importanţa bibliotecilor în societate, menţionând contribuţia Centrului Biblioteconomic Departamental ce oferă instruiri şi asistenţă metodologică pentru Bibliotecile instituţiilor din învăţământul general, profesional tehnic postsecundar şi postsecundar nonterţiar de profil pedagogic din zona de Nord. La fel, a îndrumat bibliotecarii să ia act de Regulamentul privind evaluarea bibliotecilor publice pentru a obţine sau să menţină în continuare categoria pe care o deţine biblioteca.

cbd atelierLina Mihaluţa, director adjunct BŞ USARB, a relatat despre cele mai importante evenimente profesionale la sfârşit de an 2020, Priorităţile 2021, Forumul managerilor din Sistemul Naţional de Biblioteci (SNB), ediţia a XXV-a, 2020 şi aplicarea cadrului de reglementare aprobat de MECC:

  • Regulamentul privind evaluarea bibliotecilor publice, aprobat la 07 octombrie 2020 (Monitorul Oficial nr. 272-277 din 23-10-2020). Diseminarea informaţiilor de la atelierului profesional, GHIDUL PRACTIC pentru aplicarea Regulamentului privind evaluarea bibliotecilor publice;
  • Regulamentul privind serviciile prestate de bibliotecile publice (Monitorul Oficial nr. 36-43 din 07-02-2020); trecând în revistă şi analizând rezultatele chestionarului on-line Bibliotecarii şcolari în perioada de pandemie.

Mihaela Staver, bibliotecar principal, Centrul Cercetare. Asistenţa de specialitate a prezentat cele mai relevante resurse deschise: RI ORA USARB, IBN, Repozitoriul Tematic Naţional (NTR Mold-LIS), DOAJ, BASE, disponibile pentru acces la distanţă, menţionând că fiecare tip de bibliotecă, poate oferi resurse informaționale în acces deschis tuturor categoriilor de utilizatori.

Despre modificările în Cercetarea statistică anuală № 6-c. Activitatea bibliotecilor, Recomandările privind evidența, raportarea statistică a activității on-line a bibliotecilor şi Notele explicative pentru completarea formularului Cercetare statistică anuală № 6-c – activitatea bibliotecilor a relatat Lina Mihaluţa.

Tatiana Prian, bibliotecar principal, Centrul Informatizare şi activităţi în reţea a venit cu unele explicaţii şi recomandări privind aspectul tehnic, conexiunea şi corectitudinea completării rapoartelor statistice pe raioane, în formatul Google Drive, de către specialiştii OLSDÎ, pentru prezentarea în termenele stabilite Centrelor Biblioteconomice (1 februarie 2021), conform Circularei Ministerului Educaţiei al Republicii Moldova.

Valentina Topalo, şef Centru Manifestări info-bibliotecare a relatat despre Platforme informaţionale on-line în susţinerea procesului educaţional în perioada de pandemie.

Biblioteca școlară nu mai poate fi doar un loc pentru distribuirea cărților. Știința biblioteconomiei moderne, consideră că implicarea elevilor cu diverse particularităţi de vârstă în lectură, formarea culturii informației a elevilor permite bibliotecii școlare să educe o persoană competentă, intelectuală, creativă, capabilă să trăiască într-o societate informațională și în societatea cunoașterii.

Olga DASCAL, bibliotecar Serviciul Comunicarea colecţiilor, Programe info-documentare. Marketing a adus în atenţia publicului Resurse utile în ajutorul bibliotecarului din învăţământ, punând accent pe publicaţii periodice profesionale autohtone şi străine, platformele electronice cu materiale didactice digitale pentru profesori, biblioteci electronice cu conţinuturi digitale, ce pot fi descărcate pentru diversificarea resurselor oferite de bibliotecile din învăţământ.

În finalul şedinţei, Lina MIHALUTA, director adjunct, BŞ USARB a venit cu un mesaj de felicitare şi urări de bine în anul care se apropie, iar participanţii au intervenit, apreciind importanţa evenimentului care s-a produs, menţionând profesionalismul, disponibilitatea, grija pe care o au bibliotecarii universitari bălţeni pentru a informa bibliotecarii şcolari cu noutăţi din domeniu.

Participanţilor li s-au oferit cercificate şi e-Portofoliul cu materialele prezentate expediate prin e-mail.

Mihaela Staver,
bibliotecar principal, Centrul Cercetare. Asistenţa de specialitate

Foto 

Share this post

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedInSubmit to LiveinternetSubmit to LivejournalSubmit to MoymirSubmit to VkcomSubmit to Yaru Submit to FlickrSubmit to Google+Submit to YouTube

Biblioteca va exista în viitorul apropiat sau va fi înlocuită de internet?

Abonează-te la NEWSLETTER!

captcha 
Conditii de Utilizare