Много Joomla шаблонов на www.templete.ru

21-12-2020

Donaţie din partea doamnelor Veronica Rusov, asistent universitar, Ludmila Cotos, doctor în pedagogie, lector universitar, Facultatea de Ştiințe ale Educației, Psihologie şi Arte, Catedra de Științe ale Educației

rusovColecţia Bibliotecii Ştiinţifice USARB a fost completată cu 10 exemplare ale lucrării Cercetarea pedagogică : Suport de curs, Bălţi : [S. n.], 2020, autori: Veronica Rusov, Ludmila Cotos, recenzenţi: Viorica Goraş-Postică, Tatiana Şova, Larisa Zorilo donate de cadrele didactice universitare Veronica Rusov şi Ludmila Cotos.
Cercetarea pedagogică îşi propune iniţierea studenţilor în fundamentele teoretice, metodologice şi aplicative, diferitele tipuri de demersuri investigative caracteristice proceselor educaţionale, postulând faptul că cercetarea pedagogică reprezintă o strategie de acţiune firească, proprie oricărui cadru didactic şi necesară pentru evoluţia sa profesională în cariera didactică. Îmbinarea predării cu elemente de investigaţie personală asigură premisele practicii pedagogice mai flexibile şi mai creative.
Publicaţia oferă oportunităţi fiecărei persoane interesate să cunoască şi să testeze respectivele conţinuturi. Concomitent, fiecare are deplină libertate de a alege, informat fiind, ceea ce corespunde cerinţelor şi intereselor sale de învăţare şi dezvoltare personală şi profesională.
Donaţie din partea doamnelor Veronica Rusov, asistent universitar, Ludmila Cotos, doctor în pedagogie, lector universitar, Facultatea de Ştiințe ale Educației, Psihologie şi Arte, Catedra de Științe ale Educației

 

Donaţie din partea doamnei Ana Pomelnicova, doctor, conferenţiar universitar Facultatea de Litere, Catedra de filologie engleză şi germană

pomelnicovaAna Pomelnicova, dr., conf. univ. a donat Bibliotecii Ştiinşifice USARB lucrarea „Probleme de filologie: aspecte teoretice şi practice”, conferinţă ştiinţifică (6 ; 2019 ; Bălţi), Bălţi : [S. n.], 2020, responsabil de ediţie: Ana Pomelnicova.
Volumul înserează comunicările ştiinţifice în limbile: română, rusă, engleză, germană, ucraineană şi abordează următoarele subiecte: modalităţi de evaluare a competenţelor lingvistice la limba străină, dezvoltarea calităţilor socio-culturale ale participanţilor la comunucarea interculturală, lectura activă: principii şi strategii, lexic gastronomic în paremiologia românească, autentificarea şi genul (auto)biografic: complexitate şi polivalenţă conceptuală.
Resursa informaţională va fi de real folos cadrelor didactice, masteranzilor şi studenţilor de la Facultatea de Litere.

 

Donaţie din partea autorilor Petru Baciu, profesor şcolar, Valeriu Capcelea, doctor habilitat în filosofie, conferenţiar universitar, Mihail Popa, doctor în ştiinţe fizico-matematice, conferenţiar universitar, Facultatea de Drept şi Ştiinţe Sociale, Catedra de ştiinţe socioumane şi asistenţă socială

baciuAutorii Petru Baciu, Valeriu Capcelea şi Mihail Popa au donat Bibliotecii Ştiinţifice USARB lucrarea Probleme filozofice ale fizicii şi astronomiei, editată la Bălţi : Indigou Color, 2020.
Scopul lucrării constă în abordarea problemelor filozofice ale fizicii şi astronomiei în general şi a subiectelor fizicii şi astronomiei mileniului trei, în mod special. În ea sunt analizate problemele fundamentale conceptuale şi metodologice care au apărut în ştiinţă la etapa contemporană şi obţinerea unor reprezentări despre tendinţele dezvoltării istorice ale fizicii şi astronomiei.
Este destinată celor interesaţi de problemele filosofiei, fizicii şi astronomiei în privinţa cosmogoniei care studiază originea şi evoluţia în timp a corpurilor cereşti, cosmologiei planetare şi stelare, apariţia şi fiinţarea vieţii în Univers, existenţa unor civilizaţii extraterestre şi posibilitatea comunicării cu ele, chestiunile legate de explorarea cosmosului. La fel, ea poate deveni un suport eficient în asimilarea cunoştinţelor în domeniu în procesul predării filosofiei, fizicii şi astronomiei la studenţii de la diferite specilităţi a instituţiilor superioare de învăţământ.

 

Donaţie din partea autorului Sergiu Miron, doctor în matematică, cercetător ştiinţific, Chişinău

miron sSergiu Miron, doctor în matematică, cercetător ştiinţific a oferit în dar Bibliotecii Ştiinţifice resursa informaţională Definiţia numărului şi trigonometria absolută, ediţia a 3-a, completată, apărută de sub tipar la Chişinău : [S. n.], 2020.
Volumul dat include informaţii esenţiale în baza cărora sunt rezolvate problemele în trigonometrie ce ţin de: mulţimea numerelor raţionale, mulţimea numerelor întregi, gradul trigonometric, lungimea cercului şi a arcelor de cerc, eliminarea operaţiei de limită în procesul transformării fracţiilor periodice în fracţii ordinare.
Cadrele didactice, masteranzii şi studenţii de la Facultatea de Științe Reale, Economice şi ale Mediului, cât şi liceenii, pot aplica exerciţiile date la pregătirea temelor.

 

Donaţie din partea doamnei Tatiana Şova, doctor, conferenţiar universitar, Facultatea de Ştiințe ale Educației, Psihologie şi Arte, Catedra de Științe ale Educației

sovaTatiana Şova, doctor în pedagogie, conferențiar universitar a donat Bibliotecii Ştiinţifice USARB lucrarea Dezvoltarea emoţională a elevilor claselor primare : Ghid metodologic pentru cadre didactice şi părinţi, editat la Bălţi : [S. n.], 2020, autori: Tatiana Şova, Angela Parea, în 5 exemplare.
Această resursă informaţională oferă o incursiune în terminologia emoţiilor, accentuează necesitate învăţării comportamentelor emoţionale, propune modalităţile de implicare a agenţilor educaţionali în dezvoltarea emoţională a elevilor claselor primare şi prezintă modele de activităţi transdisciplinare, şedinţe cu părinţii şi activităţi educative.
Destinat cadrelor didactice, studenţilor, părinţilor şi altor persoane interesate de problematica dezvoltării emoţionale, ghidul metodologic oferă condiţii pedagogice de stimulare a capacităţilor de (auto)educaţie a emoţionalităţii şi de intelectualizare a trăirilor emoţionale.

 

Donaţie din partea doamnei Aliona Briţchi, conferenţiar universitar, doctor în ştiinţe pedagogice, Facultatea de Ştiinţe ale educaţiei, Psihologie şi Arte, Catedra de Științe ale Educației

britchi 1britchi 2Suportul de curs Didactica educaţiei plastice, apărut de sub tipar la Bălţi : [S. n.], 2020, oferit în dar Bibliotecii Ştiinţifice USARB, de Aliona Briţchi, conf. univ., răspunde metodologic parcursului din cunoaşterea directă şi realistă aceea ce reprezintă conţinutul racordat la standardele disciplinei al domeniului Arta plastică.
Proiectarea articulară a tehnicilor de abordare a conţinutului, pornind de la un model decizional care dispune de unitate, coerenţă şi consistenţă internă, ghidează studentul spre transferul acestuia în noile contexte de învăţare academică.
Cursul propune o îmbinare de conţinuturi, metodologia predării şi analiza documentelor curriculare specifice disciplinei. De asemenea, pune la dispoziţia viitorilor învăţători un cadru flexibil de organizare a activităţii didactice, a integrării conţinuturilor în raport cu particularităţile de vârstă ale elevilor din clasele primare.

 

Donaţie venită de la Societatea cu Răspundere Limitată Moldpresa Grup

moldpresa 1moldpresa 2Colecţia Bibliotecii Ştiinţifice USARB s-a îmbogăţit cu o donaţie excepţională constituită din 174 exemplare, venită din partea Companiei Moldpresa Grup. Documentele tratează domeniile: psihologie, literatură, istorie, management, marketing, agricultură, drept, politică, religie, cultură.
Resursele informaţionale traduse din limbile: franceză, italiană, engleză, germană, polonă sunt concepute pentru cei interesaţi de arta întreţinerii unei conversaţii, întemeierea unei afacere de succes, strategia în afaceri, marketing ecologic, managementul în instituţiile de învăţământ, istoria modernă a culturii europene şi române.
Vor fi de real folos tuturor utilizatorilor Bibliotecii Ştiinţifice USARB interesaţi de domeniile respective.

 

Share this post

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedInSubmit to LiveinternetSubmit to LivejournalSubmit to MoymirSubmit to VkcomSubmit to Yaru Submit to FlickrSubmit to Google+Submit to YouTube

Biblioteca va exista în viitorul apropiat sau va fi înlocuită de internet?

Abonează-te la NEWSLETTER!

captcha 
Conditii de Utilizare