• Asistenţă bibliografică şi documentară
 • Cercetări bibliografice la cerere
 • Zilele Catedrelor / Zilele Informării
 • Lunarul studenţilor de la ciclul I de instruire, a masteranzilor şi doctoranzilor
 • Salonul editorial UNIVERSITARIA (Contribuţii ştiinţifico-didactice ale profesorilor şi colaboratorilor USARB)
 • Expoziţii informative / tematice tradiţionale şi on-line
 • Reviste bibliografice informative / tematice tradiţionale şi online
 • E-buletine informative. Buletine cu genericul Donaţie
 • Request for Bibliographies
 • Selective disseminaion of Information
 • Distribution of Information for the Management Staff
 • Atribuirea indicelui CZU pentru lucrările de master, articole ştiinţifice
 • Intermedierea obţinerii CIP-ului pentru editare de la Camera Naţională a Cărţii