Regulamentul de organizare şi funcţionare a Bibliotecii Ştiinţifice

Strategia de dezvoltare a Bibliotecii Ştiinţifice USARB pe anii 2017-2022

Prezentare în Şedinţa Senatului din 20 septembrie 2017 de către Elena Harconiţa, directorul BŞ USARB.

Politici de cercetare la Biblioteca Ştiinţifică a Universității de Stat „Alecu Russo” din Bălți

Politica de formare profesională continuă a personalului de specialitate la Biblioteca Ştiinţifică a Universității de Stat „Alecu Russo” din Bălți

Politica de dezvoltarea a colecțiilor Bibliotecii Științifice a Universității de Stat „Alecu Russo”

Politica Instituţională a Universitaţii de Stat „Alecu Russo” din Bălţi privind Accesul Deschis (Versiunea română)

Open Access Policy of Alecu Russo Bălţi State University (Versiunea engleză) înclusă în ROARMAP

REGULAMENTUL de organizare şi funcţionare a repozitoriului instituţional ORA (OPEN RESEARCH ARCHIVE)