29-11-2021

besleagaLa 29 noiembrie 2021, în Sala de conferinţe a Bibliotecii Ştiinţifice a Universității de Stat „Alecu Russo” a avut loc şedinţa ordinară a Clubului ZIG-ZAG CAFÉ. Invitatul întrunirii a fost scriitorul Vladimir Beșleagă, personalitate marcantă a culturii românești. La eveniment au participat, de asemenea, Excelenţa Sa, domnul Petrişor Ionel Dumitrescu, Consul General al României la Bălţi, scriitorul, profesorul universitar Nicolae Leahu, criticul literar Vitalie Răileanu, scriitorul Anatol Moraru, directorul Colegiului Pedagogic „Ion Creangă” din cadrul USARB.

Evenimentul a fost conceput drept un omagiu reputatului scriitor, eseist, traducător, publicist, Laureat al Premiului de Stat al R. Moldova, „Doctor Honoris Causa” al Universităţii de Stat „Alecu Russo” din Bălţi, Vladimir Beșleagă.

Ședința Clubului ZIG-ZAG CAFÉ a fost moderată de elevele din grupa 304 Andreea Toderean şi Mirela Fîntînă, directorul Anatol Moraru rostind cuvântul de salut.

Evenimentul a fost deschis printr-un cuvânt de salut al domnului Anatol Moraru, directorul Colegiului Pedagogic „Ion Creangă” din cadrul USARB.

Participanţii au avut ocazia să cunoască detalii despre viața și opera scriitorului, grație expoziţiei Vladimir Beşleagă - eseist, jurnalist, scriitor, traductor, prezentată de bibliotecara Ala Lîsîi. Expoziţia a găzduit peste 60 de documente aflate în colecţia Bibliotecii Ştiinţifice USARB, trezind un interes sporit tuturor celor prezenți.

La fel, de reacții entuziasmate s-a bucurat piesa muzicală „Vise”, compusă şi interpretată la pian de Tatiana Pogrebneac, bibliotecară, precum şi cântecul „Inimă nu fi de piatră”, interpretat la chitară de Cristina Iaţco din grupa 303.

Elevele Colegiului, membre ale Clubului, au prezentat fragmente din Jurnal, editura Polisalm, 2021, în care sunt descrise copilăria grea, războiul, foametea, ocupaţia străină, lecturile ilegale, cărţile semnate de autor și interzise de comuniști, precum și istoriile tragice din biografia impresionantă a Maestrului Vladimir Beşleagă.

Despre dimensiunea valorică a creației lui Vladimir Beșleagă au vorbit Petrişor Ionel Dumitrescu, Consulul General al României la Bălţi, criticii literari Nicolae Leahu și Vitalie Răileanu.

Efortul elevelor a fost dirijat de Lucia Covalciuc, profesoară de limbă franceză a Colegiului şi Valentina Topalo, coordonator al Centrului Manifestări Culturale a BŞ USARB.

Foto