31-05-2022

sea3Săptămâna Internaţională a Educaţiei Artistice a fost proclamată în anul 2012 (săptămână a patra a lunii mai) de Conferinţa Generală a UNESCO.

Biblioteca Ştiinţifică USARB a dat start unui Program special de promovare a evenimentului, realizat în cadrul Salonului Muzical.

Săptămâna Internaţională a Educaţiei Artistice din anul curent a inclus ture ghidate prin spaţiile Bibliotecii Ştiinţifice USARB, prezentări de expoziţii tradiţionale şi online:

  • Prin muzeele lumii. Utilizatorii au fost invitaţi la o călătorie virtuală prin muzee de pe mai multe continente, ţări, inclusiv şi Republica Moldova;
  • Cuvânt, privire, gest...”. Teatrul Naţional „Vasile Alecsandri” din Bălţi - 65 de ani de la fondare cu prezentarea resurselor informaţionale din colecţiile BŞ USARB, despre istoria teatrului, viaţa şi activitatea actorilor-fondatori ai Naţionalului Bălţean: Mihai Volontir, Anatol Pânzaru, Iulian Codău etc., care au slujit cu devotament şi pasiune muzei Melpomene;
  • Săptămâna Internaţională a Educaţiei Artistice cu diverse resurse informaţionale ce vizează problematica educaţiei artistice din toate ciclurile curriculare;
  • Patrimoniul cultural comun al umantăţii cu prezentarea oportunităţilor de informare de la distanţă prin intermediul paginii web a Bibliotecii Ştiinţifice (Repozitoriul Instituţional ORA USARB, Biblioteca Digitală, Catalogul partajat ExLibris PRIMO, Baze de date mondiale şi naţionale, noi instrumente de regăsire a informaţiei, resurse tematice pentru studii şi cercetare din colecția electronică a Mediatecii);
  • Ion şi Doina, Doina şi Ion: 30 de ani de la trecerea în eternitate. Uniți atât pe pământ prin căsătorie, cât și în ceruri prin spirit, Ion şi Doina sunt figuri emblematice ale patrimoniului nostru cultural. Eu ne-au cântat graiul, scrisul, suveranitatea;
  • Cărţi aniversare în anul 2022 cu prezentarea aniversărilor lansarii unor capodorepe literare: balada „Mioriţa” (1852), Pădurea Spânzuraţilor (1922), Frunze de dor (1957), Isprăvile lui Guguţă (1967)
  • Destinul mi-a oferit o viaţă uimitoare...”. Svetlana Toma - 75 de ani de la naştere (24 mai 1947. Studenţii au audiat informaţii despre despre viaţa şi activitatea actriţei cu vizionarea unor secvenţe din filmul O şatră urcă spre cer, în regia lui Emil Loteanu.

Expoziţiile au fost prezentate de bibliotecarii din Secţia de Relaţii cu publicul: Ala Lîsîi, Angela Hăbăşescu, Elena Ţurcan, Olga Dascal, Natalia Luchianciuc, Valentina Vacarciuc.

La activitate au participat 60 de studenţi ai anului I de la Facultatea Ştiinţe ale Educaţiei, Psihologie şi Arte: grupele – MZ11Z, AP11Z, PE12Z, Facultatea Litere: grupele – FET11Z, EG11Z, EF11Z, ES11Z şi Facultatea de Ştiinţe Reale, Economice şi ale Mediului: grupele – FB11Z, CT11Z, GB11Z.

Coordonatorul evenimentului, Elena Ţurcan, a subliniat beneficiile artelor în formarea unei personalităţi de o cultură avansată, la fel a reliefat oportunităţile de informare de la distanţă prin intermediul paginii web a Bibliotecii Ştiinţifice, deschisă pentru dialog, promovare şi coeziune socială.

Foto