Sălile de lectură oferă utilizatorilor posibilităţi de informare, studiu şi cercetare în toate domeniile cunoaşterii.

Biblioteca Ştiinţifică USARB dispune de 6 săli de lectură specializate pe domenii după cum urmează:

  • Sala de lectură nr. 1 – Ştiinţe Socioumanistice şi Economice oferă spre consultare documente din domeniile Filosofie, Politologie, Religie, Sociologie, Politică şi Economie, Drept şi Administraţie publică, Merceologie, Management, Contabilitate, Geografie, Istorie Universală şi Istoria României.
  • Sala de lectură nr. 2 – Ştiinţe Filologice este specializată în domeniile Filologie Română, Rusă şi Ucraineană.
  • Sala de lectură nr. 3 – Ştiinţe Psihopedagogice, naturii, reale. Arte deţine colecţii ce acoperă domeniile: Informatică, Psihologie, Educaţie şi învăţământ, Matematică, Astronomie, Fizică, Chimie, Biologie şi Zoologie, Medicină, Tehnică, Agricultură şi Artă.
  • Sala de lectură nr. 4 – Documente în limbi străine este specializată în domeniul studierii limbilor străine.
  • Sala de lectură nr. 5 – Audiţie şi interpretare pian, 2 cabine de studiu individual oferă condiţii pentru audiţii în grup şi individual la căşti, interpretare la pian a compoziţiilor muzicale.
  • Sala de lectură nr. 6 – Pentru cadrele didactice este o sală pentru consultarea publicaţiilor periodice în limbi străine din toate domeniile.
  • Mediateca – o sală de calculatoare cu acces la Internet, în care sunt oferite diferite servicii în regim online, consultarea bazelor de date naţionale şi internaţionale, a cataloagelor, bibliotecilor, repozitoriilor digitale, audiţii individuale şi în grup la căşti, imprimare, copiere pe USB Flash Disk, CD, DVD, etc.