03-12-2021

incluziuneaAngela Hăbăşescu, şef birou, şi Valentina Vacarciuc, bibliotecar în Biroul Săli de lectură, Secţia de Relaţii cu publicul, au participat în ziua de 3 decembrie 2021, cu prezentarea expoziţiei on-line „Parteneriatul educaţional în educaţia incluzivă” la Conferința științifico-practică internaţională „Educația incluzivă: dimensiuni, provocări, soluții”, aflată la a VI-a ediţie. Evenimentul ştiinţific a fost organizat de Catedra de ştiințe ale educației a Facultatăţii de Științe ale Educației, Psihologie și Arte, USARB, şi a întrunit cercetători, cadre didactice universitare şi preuniversitare, doctoranzi din ţară şi de peste hotare.

Foto