22-12-2021

Şedinţa solemnă a Senatului USARB din 22 decembrie 2021 a fost consacrată realizărilor cercetărilor ştiinţifice universitare din anul 2021, prezentate de Doamna Valentina PRIȚCAN, prorector pentru activitatea ştiinţifică şi relaţii internaţionale. Pentru excelență științifico-didactică, pentru mai multe categorii de performanţă au fost oferite premii, printre ele şi lucrări elaborate de Biblioteca Ştiinţifică USARB.

Premiul I şi Diploma de gradul I - bibliotecarelor Marina ȘULMAN, Snejana ZA DAINOVA (Secţia de Relaţii cu publicul) pentru lucrarea:

Carte rară în limba rusă din colecţiile Bibliotecii Ştiinţifice: Bibliografie / Bibl. Şt. a Univ. de Stat „Alecu Russo” din Bălţi ; alcăt.: Marina Şulman, Snejana Zadainova ; resp. de ed.: Elena Harconiţa ; red. bibliogr.: Lina Mihaluţa: design/cop./machetare.: Silvia Ciobanu. – Bălţi : Biblioteca Ştiinţifică USARB, 2020. – 368 p. – (Vestigia Semper Adora. – ISBN 978-9975-50-230-6). – Disponibil: http://dspace.usarb.md:8080/jspui/handle/123456789/4630

Premiul II şi Diploma de gradul II - bibliotecarului principal Anna NAGHERNEAC (Centrul de informare şi cercetare bibliografică) pentru lucrarea:

Margareta Curtescu : Biobibliografie / Univ. de Stat „Alecu Russo” din Bălţi, Bibl. Şt. ; alcăt. Ana Nagherneac ; red. resp.: Elena Harconiţa ; red. bibliogr.: Lina Mihaluţa ; design/cop.: Silvia Ciobanu. – Bălţi : US „Alecu Russo”, 2020. – 184 p. : fot. – (Colecţia „Scriitori şi universitari”, ISBN 978-9975-50-224-5). – Disponibil: http://dspace.usarb.md:8080/jspui/handle/123456789/5133

Premiul III şi Diploma de gradul III - salariaţilor Anna NAGHERNEAC, Taisia ACULOVA, Diana GĂINĂ (Centrul de informare şi cercetare bibliografică. Referinţe bibliografice) pentru lucrarea:

Contribuţii Ştiinţifice ale profesorilor şi colaboratorilor: Anuar ... / Bibl. Şt. a Univ. de Stat „Alecu Russo” din Bălţi ; alcăt.: Anna Nagherneac, Taisia Aculova, Diana Găină ; red. resp.: Elena Harconiţa ; red. bibliogr.: Lina Mihaluţa. – Bălţi : [S. n.], 2020. – (Bibliographia Universitas, ISBN 978-9975-50-154-5) – . – ISBN 978-9975-50-036-4.… 2019. – 2020. – 132 p. – ISBN 978-9975-50-249-8. – Disponibil: http://dspace.usarb.md:8080/jspui/handle/123456789/4762