2016, 4-5 aprilie - Trainingul ESP (English for Specific Purposes) - Engleză pentru scopuri specifice

FOTO

esp training 1

În data de 4-5 aprilie 2016, la Biblioteca Ştiinţifică a Universităţii de Stat „Alecu Russo” din Bălţi, participantă în Proiectul ERASMUS+ Consolidarea capacităților în domeniul învățământului superior - Capacity Building in the Field of Higher education (CBNE) - Biblioteca din rețea - Servicii de suport: modernizarea bibliotecilor din Armenia, Moldova și Belarus, a avut loc Trainingul ESP English for Specific Purposes - Engleză pentru scopuri specifice. Grup ţintă: 33 bibliotecari universitari.

Întrunirea profesională a fost deschisă de către Elena Harconiţa, directoarea Bibliotecii Ştiinţifice, care a menţionat că bibliotecarii universitari bălţeni au beneficiat aici, în spaţiile Bibliotecii, de mai multe conferinţe şi instruiri internaţionale susţinute de reputate personalităţi ale domeniului biblioteconomic: David Case, Biblioteca Universităţii din Ohio, SUA; Grant Harris, șeful Fondului European de carte din cadrul Bibliotecii Congresului SUA, Dr. Hermina Anghelescu, conferențiar la Facultatea de Biblioteconomie și Știința Informării de la Wayne State University, Detroit, Michigan, SUA. Cunoştinţele acumulate de bibliotecari întotdeauna au fost aplicarte în serviciul utilizatorilor. În 4-5 aprilie 2016 o nouă oportunitate susţinută de trainerii internaţionali de la Institutul de Tehnologii din Limerick, Republica Irlanda, va spori cunoştinţele şi abilităţile profesionale ale colaboratorilor USARB.

esp training 2În cuvîntul de salut Rectorul USARB, Ion Gagim, a menţionat importanţa acestei instruiri, deschiderea Universităţii spre Europa, specificînd că Biblioteca Ştiinţifică a USARB este o bibliotecă modernă, este cartea de vizită a instituţiei. Bibliotecarii universitari întotdeauna au fost deschişi spre tot ce este nou şi participarea lor în acest Proiect amplifică şi mai mult statutul şi rolul instituţiei bibliotecare în comunitate.

Programul a inclus 5 module: Engleza pentru scopuri specifice (biblioteci, terminologie de bibliotecă şi acces la bibliotecă); Abilităţi de marketing pentru bibliotecari - teorie şi practică, crearea strategiilor de senzibilizare pentru toţi studenţii şi utilizatorii bibliotecii, inclusiv a persoanelor cu necesităţi specifice; Managementul esential şi formarea aptitudinilor pentru bibliotecari, precum standardele internaţionale de IFLA, ISO, Biblioteca Congresului, NISO; Informaţii şi cultivarea aptitudinilor de cercetare a utilizatorilor; Biblioteca Electronică.

esp training 4Trainerii: Jerald Cavanagh BSc Econ, MSc, MA, Institute Librarian, Limerick Institute of Technology; Padraig Kirby BA (Hons) HdipLIS MSc (LIS), Senior Library Assistant, Limerick Institute of Technology au expus obiectivele Proiectului privind modernizarea serviciilor bibliotecii, capacităţilor bibliotecarului, îmbunătăţirii lucrului bibliotecarilor. Misiunea bibliotecarilor este de a promova tot ce este mai nou, chiar dacă noi sîntem cei mai vechi, doarece venim tocmai din Alexandria, a spus Jerald Cavanagh. Dacă bibliotecarii nu vor fi relevanţi, nu vor cunoaşte bine Internetul, bazele de date valoroase şi credibile, nu vor introduce servicii electronice noi, nu vor multiplica şi diversifica oportunităţile pentru utilizatorii săi, bibliotecile nu vor putea supravieţui.

esp training 6Cursul de instruire Engleza pentru scopuri specifice a fost mai bine şi mai uşor asimilat de bibliotecari datorită asistenţei traducătorului, funcţie exercitată de Valentina Topalo, şef serviciu la BŞ USARB.

În încheiere Elena Harconiţa, directorul Bibliotecii, a mulţumit, în numele participanţilor, partenerilor europeni de proiect din Republica Irlanda pentru promovarea unui training de nivel internaţional, deosebit de util şi important, specificînd că bibliotecarii bălţeni sînt gata să colaboreze timp de 3 ani cu toţi partenerii de proiect în vederea menţinerii unui suport de reţea pentru servicii infobibliotecare.