13-01-2023

Ziua Naţională a Culturii, Ziua naşterii lui Mihai Eminescu celebrată în Clubul Cărţii

De Ziua Naţională a Culturii marcăm, în acest an, 173 de ani de la naşterea lui Mihai Eminescu „partea noastră cea mai bună” (C. Noica). Ca un omagiu adus poetului, al cărui destin s-a intersectat cu cel de a fi bibliotecar, Clubul Cărţii al Bibliotecii Ştiinţifice USARB a organizat evenimente închinate cinstirii operei marelui poet Mihai Eminescu. Peste 250 de utilizatori ai comunităţii academice: studenţi, cadre didactice, bibliotecari, oaspeţi ai comunităţii academice, elevii Colegiului Pedagogic „Ion Creangă” au luat act de opera poetului Mihai Eminescu, personalitate care definește valorile esențiale ale culturii naționale.

eminescu c1

Ziua Eminescu a conceput cu o călătorie diacronică prin universul colecţiei eminesciene prezentată în expoziţia digitală Eminescu mereu Eminescu, expoziţiile tradiţionale: Imensitatea universului eminescian (Sala de împrumut nr. 1 Documente Ştiinţifice, beletristică), Leagănul poeziei româneşti – eternul Eminescu (Referințe Bibliografice), „Luceafărul” de Mihai Eminescu (1883) -140 de ani de la publicare (Sala de lectură nr.2 Ştiinţe Filologice), M. Eminescu în versiunea electronică (Mediateca).

Opera eminesciană (cărţi rare, ediții de lux şi bibliofile, adevărate opere de artă, poemul Doina - 140 de ani de la publicare, cel mai lung poem de dragoste, Luceafărul - 140 de ani de la publicare, precum şi volume ilustrate de diferiţi pictori din Republica Moldova şi România) a fost prezentată de Valentina Topalo, bibliotecară principală, de bibliotecarele Olga Dascal şi Natalia Luchianciuc. Un viu interes a trezit informaţia privind Luceafărul - poem de 98 de strofe cusut cu arnică pe o panză de 7 metri, realizată de Maria Todor, Cugir, România.

Pentru o clipă cei prezenţi au putut vedea, citi versuri, fragmente de proză din „Manuscrisele” poetului Mihai Eminescu, dăruite Bibliotecii Știinţifice de Academia Română.

Elevii Colegiului Pedagogic „Ion Creangă” din cadrul USARB (gr 104) au citit şi recitat versurile lui Eminescu cu inspiraţie, interes, preţuire şi delicateţe, demonstrând astfel atitudinea şi respectul faţă de creaţia lui Mihai Eminescu.eminescu c2

Ziua Culturii Naţionale şi Ziua de Naştere a Poetului Naţional Mihai Eminescu a fost sărbătorită cu elevii Colegiului Pedagogic „Ion Creangă” din cadrul USARB şi studenţii Facultăţii de Ştiinţe ale Educaţiei, Psihologie şi Arte. Evenimentul a fost coordonat de Veronica Rusov, prodecan al Facultăţii de Ştiinţe ale Educaţiei, Pedagogie şi Artă şi Vasile Garbuz, director adjunct, Colegiul Pedagogic „Ion Creangă” din cadrul USARB, Valentina Topalo, responsabilă de activitatea Centrului Manifestări Culturale BŞ USARB.

La televizorul din hol a fost derulat programul evenimentului, însoţit de melodia „Eminescu” interpretată de Ion Aldea Teodorovici pe versurile lui Grigore Vieru şi cunoscutul poem a lui Mihai Eminescu „Luceafărul”.

Activităţile desfăşurate pot fi urmărite de către utilizatori pe site-ul şi reţele sociale a Bibliotecii Știinţifice USARB.

Mulțumim tuturor participanților!

Foto