2017, 6-8 septembrie - Diseminarea participării la Conferinţa Națională a Asociației Bibliotecarilor din Brașov, România

FOTO

diseminare BrasovSilvia Ciobanu, şef serviciu Marketing. Activitate editorială a participat la Conferinţa Națională a Asociației Bibliotecarilor din România, Brașov (6-8 septembrie 2017) despre care a relatat bibliotecarilor USARB începând cu programul evenimentului, comunicarea ,,Cultura Informației în proiectul internațional LNSS”, trecând la site-ul Conferinței Naționale a Asociației Bibliotecarilor din România.

diseminare BrasovEvenimentul a avut loc la Universitatea ,,Transilvania” şi a inclus 12 secțiuni. Întrunirea bibliotecarilor români a fost salutată de către reprezentanții oficiali, moderator fiind: Petruţa Voicu, Secretar General ABR; Prof.univ.dr.ing. Angela Repanovici, preşedintele secţiunii Cultura informaţiei. Comunicările au abordat subiecte privind noile tehnologii, aplicații moderne pentru biblioteci, programe implementate deja în bibliotecile din România, evaluarea vizibilității cercetării în Republica Moldova prin Instrumentul Bibliometric Național, noi abilităţi pentru bibliotecari: masteratul internaţional în domeniul bibliotecilor digitale etc.

diseminare BrasovÎn cadrul Conferinţei au fost lansate mai multe cărţi editate în colecţia ABR, inclusiv lucrarea fundamentală Tratatul de Biblioteconomie și Știința Informării, vol. III, coordonator prof. univ. dr. Mircea REGNEALĂ, carte achiziţionată şi pentru Biblioteca de specialitate USARB.
Bibliotecarii au luat act de materialele Conferinței anterioare, materialele promoționale, informațiile oferite de către organizatori şi sponsori.

Silvia Ciobanu a mai povestit colegilor despre locurile istorice și impresiile de la excursia documentară pe traseul Brașov – Orașul Râșnov – Cetatea Râșnov.