2017, 24-30 septembrie - Bibliotecarii USARB la Trainingul Managementului calității, Creta

FOTO

training Grecia 01În perioada 24-30 septembrie 2017, membrii echipei de proiect a BŞ USARB, Elena Harconiţa, director, Lina Mihaluţa, director adjunct, Valentina Topalo, şef serviciu, au participat la trainingul internațional, desfășurat la Universitatea din Creta, Grecia în cadrul proiectului internațional, „Servicii de suport pentru rețeaua de biblioteci: modernizarea bibliotecilor din Armenia, Moldova și Belarus prin dezvoltarea personalului bibliotecar și reformarea bibliotecilor”, proiect ce se desfășoară în cadrul programului Erasmus+ „Consolidarea capacităților în domeniul învățământului superior”, finanțat de către Comisia Europeană.

La training au participat reprezentanții instituţiilor-membri ai Consorţiului Proiectului din Țările Parteneriatului Estic (Moldova, Armenia și Belarus) și Țările Parteneriatului Balcanic (Albania, Kosovo, Muntenegru, Bosnia și Herțegovina), din ţările Uniunii Europeane: Germania, Irlanda, România și țara-gazdă – Grecia.

Trainingul s-a axat pe instruirea personalului bibliotecar în domeniul managementului calității.

Teresa Khechoyan, coordonatorul Proiectului, a prezentat informații cu privire la activitățile și rezultatele de moment privind implementarea Proiectului LNSS.

Reprezentanții celor nouă instituţii–partenere din Armenia, Moldova și Belarus au avut sarcina de a elabora şi prezenta analiza SWOT a Zilei de Sensibilizare privind Bibliotecile pentru aniul 2018.

training GreciaParticipanţi la întrunirea profesională desfăşurată la Universitatea din Rethimno au abordat aspectele teoretice și practice ale managementului calității, procesul de asigurare a calității în biblioteci, obiectivele, conținutul programului de asigurare a calității, managementul și implementarea generală a calității, standardele ISO, asigurarea calității în spațiul european al învățământului superior, procesul de gestionare a riscurilor în domeniul educației ş.a. Seminarul s-a încheiat cu un program de cunoaştere a limbii engleze ca mijloc de instruire.

Participanţii au vizitat Biblioteca Universităţii din Creta şi Biblioteca publică din Rethimno, familiarizându-se cu arhitectura şi condiţiile clădirii, structura organizaţională, precum și cu metodele de restaurare a cărţilor într-un laborator special. A fost organizată, de asemenea, o vizită la Biblioteca Publică a orașului Rethymno, care a impresionat nu numai prin colecţiile bogate, dar, şi prin condițiile confortabile ale clădirii, tehnologii moderne, concepute pentru persoanele cu nevoi speciale.

training Grecia

Toate cunoştinţele asimilate precum şi experienţele avansate din activitatea Bibliotecilor din Creta vor fi ulterior implementate în activitatea Bibliotecii Științifice USARB.

În cadrul Secţiunii de Biblioteconomie şi ştiinţele informării la Conferinţa stiinţifică-practică cu participare internaţională Tradiţie şi inovare în cercetarea ştiinţifică, ed. a 7-a din 12 octombrie 2017, Elena Harconiţa a prezentat informaţii despre participarea la Trainingul din Creta, inclusiv în comunicarea Biblioteca universitară şi dezvoltarea bunelor practici în Proiectele internaţionale.