2017, 8 noiembrie - Elena Harconiţa, directorul Bibliotecii Ştiinţifice USARB a participat la ciclul de reuniuni profesionale, prilejuite de consemnarea a 185 de ani de la fondarea Bibliotecii Naționale

FOTO

bnrm conference 1

Elena Harconiţa, directorul Bibliotecii Ştiinţifice USARB, a participat la ciclul de reuniuni profesionale, prilejuite de consemnarea a 185 de ani de la fondarea Bibliotecii Naționale „Consolidarea și dezvoltarea bibliotecilor – axa implementării noului cadru strategic și de reglementare”, (1-2 noiembrie 2017) despre care a relatat la Conferinţa de Dezvoltare profesională a bibliotecarilor USARB la 8 noiembrie.

bnrm conference 2

În cadrul Conferinţei Internaţionale “Dezvoltarea cooperării bibliotecilor europene în spaţiul virtual”, moderator, Elena PINTILEI, directorul general al BNRM, cu mesaje de salut au venit reprezentanţii Ministerului Educaţiei, Culturii şi Cercetării, Programului Național Novateca, musafiri din 7 biblioteci naţionale europene.

bnrm conference 3

În ziua a 2-a, 2 noiembrie, în cadrul FORUMULUI MANAGERILOR DIN SISTEMUL NAȚIONAL DE BIBLIOTECI Anul Bibliologic 2018 – anul reașezării activității bibliotecare în conformitate cu noul cadru legal, strategic și de reglementare; Implementarea noului cadru legal, strategic și de reglementare: responsabilități de nivel național, departamental și teritorial, Elena HARCONIȚA, directorul Bibliotecii Științifice USARB, a prezentat comunicarea Priorităţile Bibliotecilor universitare În conformitate cu noul cadru legal, strategic şi de reglementare, inclusiv despre proiectele internaţionale: „Modernizarea serviciilor bibliotecilor universitare din Republica Moldova”, finanţat de Programul Norvegian de Cooperare în domeniul învăţământului superior cu Eurasia, dezvoltat în parteneriat între Academia de Studii Economice din Moldova, Universitatea din Bergen, Norvegia, Universitatea Transilvania din Braşov, România şi 18 biblioteci universitare din Moldova şi Proiectul LNSS - Servicii de suport pentru rețeaua de biblioteci: modernizarea bibliotecilor în Armenia, Moldova şi Belarus prin dezvoltarea personalului bibliotecar şi reformarea bibliotecilor, Programul ERASMUS + (2015-2018).