2017, 29 martie - Participarea Bibliotecii Ştiinţifice USARB la Simpozionul ANUL BIBLIOLOGIC 2016

anul bibliologic 1În cadrul Simpozionului Anul Bibliologic 2016: „Biblioteca Națională a Republicii Moldova – platformă de incluziune profesională pentru comunitatea bibliotecară”, ediția a 26-a din 29 martie 2017, organizat de Ministerul Culturii și Biblioteca Națională a Republicii Moldova, în parteneriat cu Asociația Bibliotecarilor din Republica Moldova, Programul Național „Novateca” și Institutul de Dezvoltare a Societății Informaționale, alături de mai bine de 150 de participanţi, Biblioteca Ştiinţifică USARB a fost reprezentată de Elena Harconiţa, directorul BŞ USARB şi Silvia Ciobanu, şef Centru Marketing şi activitatea editorială.

anul bibliologic 2La Conferinţa: Sistemul Naţional de Biblioteci: strategii naţionale şi instituţionale sau Anul Bibliologic 2017 – anul strategiilor, Elena Harconiţa în colaborare cu Rodica Sobieski-Camerzan de la Academia de Administraţie Publică a RM au prezentat comunicarea Efectele proiectelor internaţionale asupra bibliotecilor academice şi Ziua Naţională de Sensibilizare privind Bibliotecile https://youtu.be/c16CbLw5cHQ?t=12877, în care au vorbit nu numai despre impactul proiectelor implementate ori cele în desfăşurare, dar în special s-au referit la participarea în Proiectul Erasmus + şi au făcut apel către comunitate de a se include cu toţii în Ziua de Sensibilizare privind Bibliotecile ori Ziua Bibliotecarului, care va avea loc în acest an la 27 aprilie.

În cadrul sesiunii de postere și materiale AV, au fost expuse şi prezentate posterele Biblioteca Naţională a Republicii Moldova şi BŞ USARB: colaborare şi parteneriat; Biblioteca Ştiinţifică USARB - Centru Biblioteconomic Departamental şi 2 CD-uri: BIN – Biblioteci de învăţămînt din Nord: 2007-2017, Valori ştiinţifico-culturale în expoziţiile tematice on-line, menţonate cu Diploma Anul Bibliologic. La elaborarea acestor materiale au contribuit: design: Silvia Ciobanu, conţinut: Elena Stratan, Mihaela Staver, Tatiana Prian, Antonina Antonov, Gherda Palii; coordonare şi redacţie: Elena Harconiţa şi Aculina Mihaluţa.

anul bibliologic 3În numărul 1-2 a revistei naţionale Magazin Bibliologic, ediţie aniversară - 185 de ani ai BNRM, au fost publicate 3 articole ale bibliotecarilor universitari bălţeni privind implementarea Proiectului TEMPUS MISISQ: Mihaela Staver, Olga Dascal, Snejana Zadainova, Anişoara Nagherneac, Marina Magher.
Mapa participanţilor a inclus valoroase lucrări:  Alexe Rău. Ontologia scrisului: originea. evoluţia. funcţii; Calendar Naţional 2017; Magazin Bibliologic, nr. 1-2, 2017.

Mulţumim colegilor de la Biblioteca Naţională a Republicii Moldova pentru acest exceptional eveniment profesional!

Scrisoare de mulţumire din partea Bibliotecii Naționale a R. Moldova