17-12-2018

cultura 18Biblioteca Ştiinţifică, parte componentă a procesului de studiu USARB, asigură formarea competenţelor informaţionale ale utilizatorilor prin promovarea serviciilor Bibliotecii în cadrul Programului Noul Utilizator, Cursului Bazele Culturii Informaţiiei, Zilelelor Bibliotecii şi a Universităţii, Lunarului Licenţiatului / Masterandului, Doctorandului, videotutorialelor din colecţia Cultura Informaţiei.

Astfel, în perioada 04.10.2018 - 14.12.2018, în Biblioteca Ştiinţifică USARB a fost promovat Cursul Bazele Culturii informaţiei în volum de 200 ore pentru 26 grupe academice de la toate Facultăţile USARB, responsabil: Elena Harconiţa, director BŞ USARB; coordonator: Ludmila Răileanu, şef Centru Cultura informaţiei.

Cele 4 module ale acestui curs:
zadainovInstrumente de regăsire a informaţiei pentru studii şi cercetări: motoare de căutare (portaluri, directoare, reţele sociale, etc. ); Managementul datelor de cercetare: OpenAIRE, Open Acces (DOAJ, OAJI, DOAB, blogul OA, IBN, Zenodo repository). Site-ul, blogul BŞ USARB, Repozitoriul instituțional ORA (Open Research Archive) USARB), Cataloage internaţionale interactive din lume Open Library, Calameo, Issuu, Scribd; LibUniv Catalog - Catalogul Partajat a 7 biblioteci universitare din RM, platforma ALEPH CATALOGUL ELECTRONIC BȘ USARB, componentă specifică a softului ALEPH; Baze de date cu acoperire multidisciplinară și servicii specifice marilor distribuitori la care Universitatea este abonată: EBSCO, SpringerLink: câmpuri de căutare, cuvinte cheie, filtre, gestiunea rezultatelor; Comunicarea informației, etica utilizării informației, metode de evitare a plagiatului şi a dreptului de autor, folosirea unui soft de detectare a plagiatului. Procesul de citare şi prezentare a referinţelor. Softuri personale de gestiune a referințelor bibliografice: EndNote, Mendeley, Zotero (adăugarea, organizarea, citarea referinţelor) au fost promovate de 11 bibliotecari, Ababii Lilia, Aculova Taisia, Dascal Olga, Hăbăşescu Angela, Lîsîi Ala, Nagherneac Anna, Staver Mihaela, Ţurcan Elena, Zadainova Snejana, asistenţi universitari la Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi.

Suportul educaţional (Curriculum, Fisa unităţii de curs, temele, videotutoriale), în ajutorul studenţilor a fost plasat pe site-ul Bibliotecii în rubrica Cultura Informaţiei.

Foto